Wednesday, February 23, 2011

PSIKOLOGI PERNIAGAAN #16 - Post #129

TIPsNIAGA.COM Posting #129


PSIKOLOGI PERNIAGAAN #16
ANTARA STRATEGI, PEMASARAN dan PENJUALAN 
APA Yang Perlu DI FAHAMI....


TIGA (3) PERKARA tersebut adalah Cabang-Cabang Ilmu Perniagaan yang BERASINGAN maksud dan tujuan nya TETAPI sering di salah fahamkan oleh Para Peniaga didalam OPERASI PERNIAGAAN yang mereka jalankan. 
Dimana ramai Peniaga menganggap nya sama sahaja seperti Anak kembar Tiga Seiras......


DEFINASI SEBENAR
A)   STRATEGI Merujuk kepada :-

 • Rancangan / Tatacara / Aturcara / Cara-Cara / Seni Membuat Sesuatu ATAU
 • Kejuruteraan Mengolah Sesuatu ATAU
 • Sains Melakukan Sesuatu

B) PEMASARAN Merujuk kepada :-

 • Pemusatan Tempat / Kawasan / Daerah / Negeri / Negara yang di sasarkan untuk di sebarkan PENJUALAN   sesuatu Produk dan Perkhidmatan yang bersesuaian dengan sesuatu produk dan Perkhidmatan
C) PENJUALAN merujuk kepada :-
Penjualan Sesuatu Produk dan Perkhidmatan kepada Golongan Pembeli yang terdiri daripada :--

 • Dari Kilang anda kepada PENGEDAR Negara / Negeri / Daerah / Kawasan atau Tempat dan akhirnya kepada Pengguna
 • Dari Kilang anda kepada Kedai anda dan terus kepada PENGGUNA 
PENGGUNAAN SEBENAR
Setiap PERKARA tersebut pula akan wujud keilmuan nya yang tersendiri seperti :-
 • STRATEGI untuk Merancang STRATEGI
 • STRATEGI untuk Merancang STRATEGI PEMASARAN
 • STRATEGI untuk Merancang STRATEGI PENJUALAN
 • Disinilah akan WUJUD PELBAGAI Cara dan Kaedah untuk bagaimana menjayakan sesuatu TUJUAN seperti untuk MENJUAL sesuatu PRODUK kepada PELANGGAN.
TUJUAN SEBENAR
Untuk 3 PERKARA tersebut segala TUJUAN SEBENAR ialah UNTUK MENJUAL PRODUK atau PERKHIDMATAN KEPADA PENGGUNA.

Dimana TIDAK AKAN WUJUD Tujuan lain selain dari mensasarkan penjualan kepada golongan sasar iaitu PELANGGAN / PENGGUNA.

RUMUSAN
 • Oleh kerana itu, apa juga penggunaan Elemen Tambahan yang di ambil dari ISU KEAGAMAAN adalah dalam bentuk STRATEGI UNTUK MEYAKINKAN PELANGGAN MENURUT KEPERCAYAAN. Seperti yang telah di jelaskan melalui Posting #128.
 • Jadi, kini dapat DI FAHAMI dengan jelas, sesiapa juga yang menggunakan ISU AGAMA di dalam 3 PERKARA seperti Strategi / Pemasaran / Penjualan hanya BERTUJUAN untuk memanipulasikan atau mengambil kesempatan untuk meraih KEYAKINAN daripada Golongan Sasar menurut sesuatu Kepercayaan Agama mereka (yang di sasarkan)
 • Kerana PENIAGA seperti itu TAHU setiap KELEMAHAN Golongan Sasar dan menggunakan nya untuk memudahkan dan menyegerakan penjualan Produk dan Perkhidmatan mereka secepat mungkin.
Oleh yang demikian, di harap agar Para PENIAGA jangan berselindung di sebalik KEPERCAYAN AGAMA untuk mempromosikan Produk dan Perkhidmatan yang di keluarkan oleh Syarikat mereka.


editor

No comments:

Post a Comment