Thursday, March 31, 2011

BUSINESS TERMS #9 - Post #189

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #189


BUSINESS TERMS #9
MEMAHAMI TERMA PERNIAGAAN
TERMA & SYARAT SYARIKAT

APA ITU TERMA & SYARAT PENJELASAN
TERMA & SYARAT adalah DOKUMEN yang berbentuk KONTRAK di antara Syarikat dengan Pembekal, Pelanggan atau Pekerja anda.Dokumen Terma & Syarat ini juga di sebut sebagai SYARAT PENJUALAN, SYARAT PEMBELIAN, SYARAT PEKERJAAN dan yang lain-lain.
TERMA & SYARAT juga boleh di rundingkan sebelum ia di dokumentasikan sebagai sebuah KONTRAK yang di persetujui, di mana kes seperti ini wujud di antara Peniaga dengan Pembekal atau Peniaga dengan Pelanggan, tetapi kurang berlaku dia antara Majikan dengan Pekerja.
Di dalam dunia perniagaan, akan terdapat banyak Terma & Syarat yang di lakar bersesuaian dengan sesuatu keadaan, di mana ia akan melibatkan Perundangan Perniagaan, Perundangan Negeri / Negara ataupun Perundangan SHARIAH.APAKAH TUJUAN MEWUJUDKAN TERMA & SYARATTUJUAAN nya adalah seperti berikut :
 • Untuk meletakkan apa yang di persetujui
 • Mendefinasikan sesuatu KONTRAK Perniagaan
 • Menentukan PROSEDUR Perniagaan
 • Batas Tanggungjawap kedua-dua pihak yang terlibat
 • Akibat-Akibat jika segala Syarat tidak di patuhi

PERKARA PENTING DI DALAM TERMA & SYARAT 

Definasi Dasar atau Subjek Kontrak
 • Penjelasan yang lengkap terhadap apa subjek penjualan yang di persetujui.
 • Penjelasan terperinci mengenai Spesifikasi sesuatu produk atau Perkhidmatan
 • Rujukan mengenai sesuatu Mutu atau Standard Produk atau Perkhidmatan dengan Rujukan yang jelas

Menetapkan Harga
 • Penepatan sesuatu Harga Jualan yang di persetujui bersama
 • Tempuh sesuatu harga boleh di guna-pakai
 • Senarai harga yang Tepat kepada semua jenis produk atau perkhidmatan
 • Potongan Harga menurut Syarat-Syarat tertentu
 • Di jelaskan perkara-perkara yang boleh menjejas Harga sesuatu Produk atau Perkhidmatan
 • Seperti Tempuh Pembayaran yang melepasi jangkaan
 • Pembelian atau Penjualan dengan Jumlah yang berubah-ubah
 • Pemberian Notis Pemberitahuan jika sesuatu perubahan pada harga berlaku di luar jangkaan
Kaedah Pembayaran
 • Kaedah-Kaedah Pembayaran yang boleh di terima
 • Seperti pembayaran Tunai atau Kredit dalam tempuh yang di persetujui
 • Kadar-Kadar Faedah yang di kenakan (jika ada)
Definasi Prosedur Perkhidmatan
 • Di jelaskan segala prosedur Perkhidmatan yang di tawarkan
 • Bagaimana ia nya di lakukan
 • Mutu atau Standard yang di guna-pakai
 • Tempuh sesuatu perkhidmatan boleh di selesaikan
 • Syarat-syarat tambahan yang di perlukan seperti hal-hal keselamatan dan Insuran

Apa yang berlaku semasa Kontrak maseh berjalan
 • Ini tidak sesuai dengan penjualan produk tetapi sangat penting di dalam menawarkan sesuatu kerja-kerja PERKHIDMATAN atau Services.
 • Seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan yang di jalankan
 • Laporan sebaran Uji-Kaji (jika wujud)
 • Laporan Jumlah tenaga Kerja yang bekerja dalam sesuatu masa
 • laporan penggunaan sesuatu Jentera atau Mesin-mesin tertentu di dalam sesuatu pekerjaan
Pengasingan Syarat-Syarat
 • Ini bermaksud, penjelasan untuk sesuatu Syarat Tambahan jika sesuatu perkara berlaku di luar jangkaan kedua-dua belah pihak.
 • Langkah-langkah yang akan di ambil (jika berlaku)
 • Hal-hal Pampasan (jika di batalkan) 

Tugas & Tanggungjawap
 • Penjelasan mengenai Tugas & Tanggungjawap jika sesuatu berlaku di luar jangkaan yang melibatkan pelbagai perkara
 • Seperti Kerosakan
 • Mutu yang tidak menepati syarat
 • Taraf Mutu & Perkhidmatan yang di bawah jangkaan
 • Di mana kesemua perincian harus di sebut di dalam terma & Syarat
 • Perkara ini untuk melindungi kepentingan kedua-dua belah pihak dari sudut Undang-Undang.
Cara Pembayaran Ganti Rugi
 • Harus di jelaskan secara terperinci mengenai cara-cara Pembayaran Ganti Rugi jika berlaku sesuatu yang tidak di ingini.
 • Dan bagaimana ianya DI TAFSIR untuk menentukan sesuatu Nilai Atau Harga ganti Rugi tersebut.
Perlindungan & Privasi
 • Harus di jelaskan perincian Data Protection Act atau Akta Perlindungan Data 
 • Agar kedua-dua belah pihak tidak melanggar dengan tidak sengaja
 • Penukaran Perjanjian
 • Harus di jelaskan dengan jelas jika Perjanjian ingin di ubah pada sesuatu keadaan
 • Segala Syarat yang perlu di patuhi
 • Termasuk jika Perjanjian sediaada ingin di Jual atau di Ambil Alih oleh Syarikat lain

Resolusi Pertikaian
 • Harus di jelaskan m,engenai cara-cara untuk mengatasi sesuatu pertikaian
 • Langkah-Langkah yang perlu di ambil
 • Berdasarkan Peruntukkan Undang-Undang
SEMUA PERKARA YANG DISEBUTKAN adalah beberapa perkara penting yang harus di lakar di dalam setiap Terma & Syarat Perniagaan.
Banyak perkara boleh di masukkan ke dlam Terma & Syarat Perniagaan dan anda harus menentukan Perkara-Perkara yang perlu.

Dapatkan khidmat Peguam jika anda kurang arif atau mahir untuk melakukan nya.

editor

Wednesday, March 30, 2011

BUSINESS TERMS #8 - Post #188

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #188


BUSINESS TERMS #8
MEMAHAMI TERMA PERNIAGAAN


FEATURES, ADVANTAGES AND BENEFITS ANALYSIS (FAB) 
ANALISIS CIRI-CIRI KEUNTUNGAN DAN MANFAAT


DEFINASI


Ciri-ciri, Keuntungan dan Manfaat Analisis (FAB) Sebuah analisis FAB menjelajah ciri-ciri, keunggulan, dan manfaat dari suatu tawaran produk atau perkhidmatan.Perancangan Pemasaran perlu untuk memahami konsep-konsep ini dalam rangka untuk mengembangkan program pemasaran yang berkesan. Ia sering membingungkan orang dengan ciri-ciri dan manfaat. Sebagai contoh, di dalam sebuah kereta di bina beg udara sebagai ciri yang menghasilkan manfaat keselamatan yang lebih besar tetapi margin Keuntungan akan jatuh atau mengecil di antara penyediaan kepada ciri-ciri yang menjadi keunggulan yang menawarkan manfaat bagi pengguna akhir. 
1...Kegagalan Peraturan & Penyebab Umum          The Failure Rule & Common Causes
 • Para Usahawan sering gagal kerana salah satu atau lebih daripada empat perkara ini: 
 • 1) jualan tidak mencukupi 
 • 2) kelemahan kompetitif 
 • 3) beban usaha yang berlebihan 
 • 4) Hutang yang tidak Tertagih 2...Kegagalan Peraturan & Pengecualian untuk Peraturan  
        The Failure rule, & Exceptions to the rule
 • Pengecualian untuk Kegagalan Peraturan yang meliputi: 
 • 1) Potensi ketinggian usaha 
 • 2) Konsep Ambang Batas 
 • 3) Janji Pertumbuhan 
 • 4) Sokongan Modal Gabungan. 
3...Peraturan Kemusnahan 2%         The Fatal 2% Rule
 • Konsep bahawa jika usaha hanya boleh mendapatkan "2%" dari jumlah keseluruhan tingkatan pasaran itu akan berjaya. 
 • Peratusan ini dapat tercapai berdasarkan pendekatan, sumber yang terhad, dan atau struktur industri. 

4...Strategi Pertempuran Jenama
         The Fighting Brand Strategy 
 • Jenama baru di wujudkan untuk menghadapi Persaingan Jenama dalam kategori produk yang ditetapkan. 
5...Penggerak Pertama          The First Mover
 • Sebuah syarikat yang cuba untuk mendapatkan kedudukan, pasaran yang tidak ada tentangan istimewa - unchallengeable dengan menjadi yang pertama membina jenama nya di dalam pasaran tertentu. 
6...Kelebihan Penggerak Pertama 
        The First Mover Advantage
 • Penggerak keuntungan kunci pertama meliputi: 
 • 1) Kesan Reputasi 
 • 2) Pusingan Pengalaman 
 • 3) Komitmen dan Kesetiaan Pelanggan 
7...Kerugian Penggerak Pertama 
         The First Mover Disadvantage
 • Faktor-faktor ini boleh mengubah keuntungan Penggerak Pertama dan ia akan menjadi kelemahan yang meliputi : 
 • 1) Resolusi teknologi yang tidak pasti
 • 2) Resolusi strategik yang tidak pasti
 • 3) Kesan Free-Rider - Penciplakkan oleh orang lain berdasarkan kejayaan peneraju pasaran
 • 4) Aset Pelengkap untuk memanfaatkan kepakaran teknologi teras. 

8...Tahun fiskal 
         The Fiscal Year
 • Standard Amalan Perakaunan membolehkan Tahun Buku Kewangan untuk bermula pada bulan apa pun. 
 • Tahun fiskal di beri nombor mengikut tahun di mana mereka mengakhiri nya. 
 • Sebagai contoh, tahun fiskal yang berakhir pada bulan Februari 1992 adalah Fiskal 1992, walaupun sebahagian besar tahun terjadi pada tahun 1991. 
9...Lima Kekuatan Model 
        The Five Forces Model 

 • 1) Kemasukan Risiko oleh pesaing berpotensi 
 • 2) Kekuatan tawar menawar pembekal 
 • 3) Kekuatan tawar menawar pembeli 
 • 4) Ancaman daripada produk pengganti 
 • 5) Persaingan di antara syarikat yang kukuh. 

10...Kos Tetap             The Fixed Cost
 • kos tanggungan yang mengambil masa untuk di raih semula, biasanya sewa, overhead, beberapa gaji dan lain-lain
 • Secara teknikal, kos tetap adalah kos perniagaan yang terus di tanggung walaupun jika bangkrup sekali pun
11...Tanggungan Tetap              The Fixed Liabilities
 • Hutang wang yang perlu dibayar. 
 • Biasanya, Hal hutang lebih daripada lima tahun adalah Tanggungan Tetap
 • Juga disebut Tanggungan Jangka Panjang.
 • Tanggungan tetap, berbeza dengan Tanggungan Terapung, di jamin oleh aset dengan nilai yang stabil, seperti bangunan atau peralatan. 
12...Tanggungan Terapung             The Floating Liabilities
 • Hutang wang yang perlu dibayar. 
 • Tanggungan Terapung, berbeza dengan Tanggungan Tetap, ia di jamin oleh aset dengan nilai selalu berubah, 
 • seperti syarikat pemberi hutang perniagaan(debitor), adalah kredit yang biasanya berjangka pendek. 
13...Kumpulan Tertumpu             The Focus group 
 • sekumpulan kecil orang, biasanya antara dalam jumlah  9 dan 12 orang 
 • mewakili golongan sasaran, yang di bawa bersama untuk membincangkan topik yang akan menawarkan wawasan bagi pembangunan produk dan atau usaha pemasaran. 


14...Kaedah kajian Pasaran 
            The Forms of Market Research
 • Penyelidikan pasaran boleh di lakukan secara santai dan dalam jangkauan, dan ia memberi kesan bagi seseorang pengusaha. 
15...Kegiatan Pemasaran 
            The Frequency Marketing 
 • Kegiatan yang mendorong pembelian ulangan melalui proses pendaftaran program formal untuk membina kesetiaan dan komitmen dari pangkalan pelanggan. 
 • Kegiatan pemasaran juga di sebut sebagai program kesetiaan. 
16...Hujung Hadapan - Laman Web
            The Front End (website)  
 • Front end dan back end interface menjelaskan program yang berkaitan terhadap pengguna. Hujung Hadapan bermaksud Paparan Laman Web. 
 • Ini adalah rekaan grafik dan bahagian HTML - beberapa orang menyebutnya antara muka pengguna atau UI. 
 • Sebaliknya, sebahagian daripada aplikasi anda atau pemaju Anda bekerja dengan adalah back-end. 
 • Back end menangani bahagian dinamik, seperti newsletter, laman pentadbiran, database pendaftaran, laman kenalan atau aplikasi web lebih rumit.
 • interface back end anda dengan anda UI dan membuat pekerjaan website anda. 
17...Strategi Harga Pokok Keseluruhan
            The Full-Cost Price Strategies
 • Kos yang mempertimbangkan kos pemboleh-ubah dan tetap (jumlah kos) dalam penentuan harga sebuah produk. 
 • Kesemua di kaji selidik untuk menentukan Harga Pokok
 • Untuk menetapkan suatu Nilai yang kompetitif di pasaran
18...Unjuran Nilai Masa Hadapan
            The Future Value Projections
 • Proses menetap nilai masa depan dari usaha dan atau pelaburann dalam usaha tersebut. 
 • Ini biasanya mempertimbangkan tingkat pengembalian yang di harapkan, inflasi, dan tempoh masa untuk menjangka nilai masa depan.
editor

Monday, March 28, 2011

BUSINESS TERMS #7 - Post #187

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #189


BUSINESS TERMS #7
MEMAHAMI TERMA PERNIAGAAN


INFOPRENEUR DAN TECHNOPRENEUR


MAKSUD INFOPRENEUR
INFOPRENEUR - USAHAWAN MAKLUMAT
 • USAHAWAN MAKLUMAT adalah Golongan Usahawan yang MENJUAL & MENYEDIAKAN SEGALA MAKLUMAT dengan menggunakan MEDIA ELEKTRONIK.
JENIS -JENIS PRODUK
 1. E-BOOK - Buku secara Elektronik
 2. E-ZINES - Majalah secara Elektronik
 3. E-COACHING - Tunjuk-Ajar secara Elektronik
 4. E-LEARNING - Pembelajaran secara Elektronik
 5. E-TRAINING - Latihan secara Elektronik
 6. COMPUTER BASED TRAINING - Latihan berasaskan komputer
 7. TIPS BOOKLETS - Buku-Buku Panduan
 8. TELESEMINARS AND WORKSHOPS - Seminar / Bengkel secara ONLINE
 9. AUDIO RECORDING - Rakaman Audio
 10. VIDEO / DVD PROGRAMS - Program Video / DVD
 11. PERSONALIZED PRODUCTS - Produk Khusus yang Di Tempah Pelanggan
STRATEGI PEMASARAN & PENJUALAN
 • Kebanyakan INFOPRENEUR menggunakan INTERNET MARKETING yang di sediakan oleh Golongan PENIAGA B2B dan B2C
 • Maseh wujud juga yang menggunakan kaedah PEMASARAN KONVENSIONAL seperti penjualan Buku-Buku, Majalah, Surat khabar dan lain-lain.
MAKSUD TECHNOPRENEUR
TECHNOPRENEUR - USAHAWAN TEKNOLOGI
 • USAHAWAN TEKNOLOGI yang sangat mahir dan pakar di dalam bidang Teknologi
 • Mereka kebanyakan nya membina, mereka-cipta, menghasilkan sesuatu TEKNOLOGI yang belum pernah di hasilkan oleh sesiapa sebelum ini.
 • Golongan ini menymbang kepada pelbagai INDUSTRI dan SEKTOR PERNIAGAAN melalui HASIL REKA-CIPTA mereka
 • Banyak TEKNOLOGI pada hari ini di hasilkan terutama sekali di dalam penyediaan Infrastruktur & Prasarana Teknologi Maklumat (IT)
 • Mereka MENGGABUNGKAN Kepakaran & Kemahiran Teknologi dengan Keusahawanan.
CONTOH TECHNOPRENEUR
 • Bill Gates yang menghasilkan Microsoft
 • Steve Jobs yang menghasilkan Apple
 • Sergey Brin dan Larry Page yang menghasilkan Google
 • Serta Technopreneur yang menghasilkan produk seperti Oracle, YouTube dan Facebook
 • Dan banyak lagi penghasilan yang berteknologi tinggi.
STRATEGI PERNIAGAAN & PEMASARAN
 • Lebih mengutamakan penyediaan Infrastruktur & Prasarana di dalam penggunaan Internet / komputer untuk semua Pengguna.
 • Membantu untuk mempertingkatkan Kecekapan, Prestasi, Kebolehan sesuatu bidang perniagaan melalui penggunaan Internet dan komputer.
 • Golongan ini di dalam kategori Perniagaan B2B yang membantu Perniagaan B2C, B2E dan C2C.
editor