Tuesday, May 03, 2011

REVIEW #33 : MAJIKAN, PENGURUS & PEKERJA - Post #223

TIPsNIAGA.COM - Business Review - Post #223


MAJIKAN, PENGURUS & PEKERJA
DIMANA KEDUDUKAN MEREKA DALAM PERNIAGAAN


BUKAN MASAALAH BERBENTUK BAHARU

 • PERKARA ini bukan suatu MASAALAH yang baharu wujud di dalam DUNIA PERNIAGAAN tetapi ia telah berlanjutan dari Zaman ke Zaman, Kerana Masaalah ini juga wujud nya pelbagai ILMU-ILMU PENGURUSAN yang berbentuk BAHARU yang di LAKAR dari PERMASAALAHAN yang sediaada oleh PAKAR-PAKAR PENGURUSAN hari ini.
 • TUJUAN MEREKA hanya untuk melihat IKATAN di antara MAJIKAN, PENGURUS & PEKERJA dapat di eratkan melalui PEMAHAMAN mengenai TUGAS & TANGGUNG JAWAP masing-masing.
 • AKAN TETAPI, Permasaalahan ini TETAP terus WUJUD apabila PERNIAGAAN BAHARU di wujudkan oleh Peniaga dan Usahawan yang baharu pula, dimana Peniaga dan Usahawan yang baharu ini TERLEPAS PANDANG mengenai PERKARA ini dan terus melakukan Perkara-Perkara YANG SAMA. Maka Permasaalahan Yang Sama Wujud kembali.
 • PERMASAALAHAN ini juga MENYUMBANG kepada KEGAGALAN bagi sesebuah Syarikat untuk bertahan di dalam Dunia Perniagaan hari ini
DEFINASI KEDUDUKAN
MAJIKAN
 • Adalah Orang yang MEMILIKI Syarikat & Perniagaan samaada secara PERSENDIRIAN atau PERKONGSIAN atau PERSYARIKATAN
 • MAJIKAN juga adalah orang yang Bertanggung Jawap terhadap segala Hal Ehwal yang berkaitan dengan Golongan Pekerja
PENGURUS
 • Adalah Orang-Orang yang BEKERJA dengan sesebuah Syarikat yang MENJAWAT Jawatan PENGURUS dan melakukan Tugas & Tanggung Jawap yang MEWAKILI Pihak MAJIKAN.
PEKERJA
 • Adalah Orang-Orang yang BEKERJA di dalam sesebuah Syarikat yang MENJAWAT pelbagai Jenis Jawatan menurut KELAYAKAN, KEBOLEHAN dan KEPAKARAN yang mereka miliki.
 • Mereka melakukan PEKERJAAN yang telah DI TETAPKAN oleh Pihak MAJIKAN dan di bawah SELIA TADBIR PENGURUS-PENGURUS JABATAN yang berkaitan.
JENIS KEFAHAMAN YANG MEREKA HARUS FAHAMI

TUGAS & TANGGUNG JAWAP SEBAGAI MAJIKAN
 • Selain dari MENUBUHKAN SYARIKAT dan MENJALAN URUS NIAGA yang menurut KEPERLUAN Jenis-jenis Perniagaan yang mereka usahakan, MAJIKAN juga HARUS PRIHATIN terhadap Pekerja-Pekerja mereka.
 • MAJIKAN harus TAHU bagaimana untuk MEMBAHAGIKAN segala Tugas & Tanggung Jawap kepada SETIAP PEKERJA yang di lantik.
 • Dimana Setiap TUGAS & TANGGUNG JAWAP itu harus di selaraskan dengan Kelayakan, Kebolehan dan Kemahiran seseorang Pekerja.
 • HARUS TAHU untuk bagaimana MENGGUNAKAN Khidmat PENGURUS-PENGURUS yang di lantik AGAR Tugas-Tugas yang sepatutnya anda lakukan sendiri akan dapat mereka lakukan dengan TEPAT & BETUL.
 • HARUS TAHU untuk MEMBERI & MENGAGIHKAN PERHATIAN terhadap Golongan PENGURUS & PEKERJA BAWAHAN tanpa Menunjukkan SIKAP PREJUDIS (pilih kaseh)
 • HARUS TAHU untuk MENGEMBELING TENAGA KERJA untuk MENEPATI segala SASARAN & MATLAMAT PERNIAGAAN tanpa MENINDAS SESIAPA.
 • HARUS TAHU PERUNDANGAN antara MAJIKAN & PEKERJA dan MENJAGA HAK & KEBAJIKAN PEKERJA dengan SEMPURNA.
TUGAS & TANGGUNG JAWAP SEBAGAI PENGURUS
 • Seseorang PENGURUS pula HARUS berperanan sebagai PENGURUS SEBENAR yang melakukan segala Tugas & Tanggung Jawap dengan Tepat & Betul TANPA menyimpang dari Tujuan & Matlamat Jawatan.
 • Dimana seseorang PENGURUS adalah JAMBATAN diantara MAJIKAN dengan PEKERJA, dan dalam lain maksud seseorang PENGURUS dalah WAKIL kepada MAJIKAN dan juga Golongan PEKERJA.
 • Di sini seseorang PENGURUS harus BIJAK untuk menjalankan PERANAN mereka sebagai ORANG TENGAH dan tidak seharus nya menunukkan SIKAP PREJUDIS (berat sebelah) terhadap sesuatu pihak.
 • PENGURUS yang BIJAKSANA akan dapat MEWUJUDKAN suasana BEKERJA yang HARMONI di antara PEKERJA dengan SYARIKAT tanpa mewujudkan JURANG di antara kedua nya.
 • Dimana seseorang PENGURUS yang BIJAK akan dapat MEMPENGARUHI Kedua Belah Pihak iaitu MAJIKAN & PEKERJA untuk SALING BEKERJA SAMA untuk KEBAIKAN masing-masing.
TUGAS & TANGGUNG JAWAP SEBAGAI PEKERJA
 • Seseorang PEKERJA pula HARUS FAHAM & MENERIMA HAKIKAT bahawa APA juga JAWATAN yang mereka TERIMA adalah BERDASARKAN dari KELAYAKAN, KEBOLEHAN & KEPAKARAN yang mereka miliki.
 • Semua itu berdasarkan Corak PENDIDIKAN FORMAL yang mereka jalani untk memasuki PASARAN PEKERJAAN.
 • Dan melalui KEFAHAMAN mengenai KEMAMPUAN DIRI SENDIRI ini serta JAWATAN yang di terima ATAS PERMOHONAN anda sendiri, maka sebagai PEKERJA yang di lantik untuk menganggotai sesebuah Syarikat, anda SUDAH TAHU Apa Tugas & Tanggung Jawap anda yang SEBENAR dan lakukan semua Pekerjaan tersebut dengan SEMPURNA.
 • Dimana KESEMPURNAAN sebagai seorang PEKERJA ialah dengan MELAKUKAN segala TUGASAN yang DI AMANAHKAN oleh Pihak MAJIKAN dengan TEPAT, BETUL & SEMPURNA.
 • DEFINASI seorang PEKERJA adalah MELIPUTI Jawatan-jawatan PENGURUS sehingga kepada Jawatan yang TERENDAH di dalam sesebuah Syarikat, dimana mereka DI AMBIL BEKERJA dengan DI BAYAR GAJI.
DI MANA SELALU WUJUD NYA KONFLIK
KONFLIK yang mengundang BANYAK MASAALAH selalu WUJUD dan DI WUJUDKAN oleh MAJIKAN atau PENGURUS atau PEKERJA yang:-
 • TIDAK FAHAM apa kah PERANAN mereka di dalam Syarikat
 • TIDAK FAHAM apa kah TUGAS mereka melalui JAWATAN yang di sandang
 • TIDAK FAHAM apa kah TANGGUNG JAWAP mereka samaada sebagai MAJIKAN, PENGURUS dan PEKERJA.
 • Yang SERING MENYALAHKAN di antara satu sama lain TANPA mahu untuk MEMAHAMI SIAPA dan APA Peranan, Tugas & Tanggung Jawap mereka di dalam SYARIKAT dan PERNIAGAAN.
 • Ini adalah MASAALAH untuk MEMAHAMI KEDUDUKAN masing-masing kerana KETANDUSAN ILMU PENGETAHUAN di dalam Bidang PERNIAGAAN yang sebenar.
MASAALAH TIDAK AKAN WUJUD JIKA
 • MAJIKAN, PENGURUS & PEKERJA dapat MEMAHAMI KEDUDUKAN masing-masing.
 • Dimana Pihak MAJIKAN lah yang HARUS memainkan PERANAN yang lebih BESAR untuk MEMAHAMKAN setiap PEKERJA terhadap Tugas &Tanggung Jawap yang di sandang melalui PENDEKATAN yang bercorak MENDIDIK SAMBIL BEKERJA.
 • Dimana dalam ILMU PERNIAGAAN telah wujud BANYAK ILMU-ILMU untuk BAGAIMANA  untuk MENJAGA Hal Ehwal Pekerja dengan sempurna.
 • Begitu juga dengan Pihak PENGURUS, di mana seorang PENGURUS yang sangat TERLATIH dan telah mendapat PENDIDIKAN yang sempurna akan dapat menjalankan Tugas & Tanggung Jawap mereka yang sebenar TANPA mewujudkan SEBARANG MASAALAH kepada MAJIKAN dan PEKERJA.
 • Dan PEKERJA yang Cemerlang adalah Golongan Orang yang MEMAHAMI di mana KEMAMPUAN sebenar diri mereka beserta KELAYAKAN yang mereka miliki tanpa perlu menonjolkan diri untuk berada di atas dengan MENINDAS rakan sekerja yang lain.
ULASAN
KERANA PERMASAALAHAN yang telah di huraikan ini, SEMUA GOLONGAN yang TERLIBAT harus lah BELAJAR dan TERUS BELAJAR agar akan dapat MEMAHAMI dengan jelas APAKAH TUNTUTAN yang wujud di dalam PERANAN mereka yang sebagai:
 • MAJIKAN
 • PENGURUS
 • PEKERJA
editor

No comments:

Post a Comment