Monday, February 28, 2011

MODEL USAHAWAN #6 - Post #145

TIPsNIAGA.COM Posting #145


MODEL USAHAWAN #6
USAHAWAN PROXY
SIAPAKAH MEREKA


DALAM Dunia Perniagaan sememangnya WUJUD penggunaan PROXY atau WAKIL di dalam sesuatu SYARIKAT, ikutilah penerangan selanjut nya.


DEFINASI PROXY
 • Seseorang Usahawan yang MELANTIK Seseorang Yang Lain untuk MEWAKILI mereka dalam Hal-Hal seperti MENJADI PENAMA / WAKIL / PEMILIK BERSYARAT di dalam SYARIKAT yang mereka TUBUHKAN atas pelbagai sebab.
HAK MILIK SEBAGAI PROXY
 • Sebagai PROXY  HakMilik adalah berbeza-beza menurut KEPERLUAN dan KEADAAN.
 • Dimana PEMILIK SEBENAR akan menentukan semua HAL tersebut dengan PROXY yang di lantik.
 • Yang PASTI ialah HAK MILIK hanyalah berbentuk SEMENTARA dalam TEMPUH yang di persetujui.
TUGAS & TANGGUNGJAWAP
PEMILIK Sebenar juga akan menentukan JENIS Tugas & Tanggungjawap yang di serahkan kepada PROXY.
 • Ada yang berbentuk sekadar pada NAMA tanpa wujud Tugas & Tanggungjawap
 • Ada yang berbentuk sekadar NAMA tetapi MEMEGANG JAWATAN lain di dalam Syarikat
 • Ada yang berbentuk PENUH TANGGUNGJAWAP dalam semua TUGAS


GOLONGAN MANA YANG MENGGUNAKAN PROXY
Penggunaan PROXY dalam Syarikat yang menjalankan Perniagaan sering di lakukan OLEH dan DALAM hal-hal yang berikut :-
 • AHLI POLITIK
 • MENTERI KABINET
 • KAKITANGAN KERAJAAN
 • USAHAWAN YANG MEMEGANG BANYAK SYARIKAT
 • INDIVIDU BIASA
 • PELAJAR
 • ORANG MUFLIS
 • INSTITUSI
 • PERTUBUHAN
 • PERSATUAN
 • YAYASAN
 • KOPERASI
TUJUAN MENGGUNAKAN PROXY

 • PROXY di gunakan sebagai PENGAMANAH untuk menjalankan sesuatu TUGAS MENERAJUI sesbuah Syarikat oleh GOLONGAN yang di sebutkan di atas, di sebabkan Tugas & Tanggungjawap mereka yang lain TIDAK MENGIZINKAN mereka untuk menjalankan sesuatu Syarikat yang di tubuhkan secara SEPENUH MASA.
 • Ada juga kerana JAWATAN yang mereka miliki sekarang TIDAK MEMBENARKAN mereka memiliki Syarikat seperti semua KAKITANGAN KERAJAAN untuk mengelakkan masaalah Conflict Of Interests terhadap JAWATAN yang di sandang.
 • Ada juga kerana mereka terlalu banyak memegang banyak Syarikat atas nama sendiri
 • Ada kerana tidak mahu DI KETAHUI oleh Orang Ramai
 • Ada HANYA MAHU MENGAMBIL KESEMPATAN dari PERUNDANGAN YANG KETAT yang di keluarkan untuk sesuatu Jenis Urusan Perniagaan dari Pihak KERAJAAN.
 • Ada yang TIDAK BOLEH memegang JAWATAN dalam Syarikat di sebabkan oleh SENARAI HITAM atau MUFLIS
 • Ada kerana menyambung Pelajaran buat sementara waktu
 • Ada kerana SAKIT berpanjangan
 • Ada atas KEHENDAK KELUARGA
 • Ada kerana KEPERLUAN UNDANG-UNDANG untuk Jenis Perniagaan dari PERTUBUHAN / KOPERASI / YAYASAN / PERSATUAN
 • Dan ada pelbagai lagi ALASAN
RUMUSAN
Walau apa juga ALASAN untuk menggunakan PROXY, ia adalah DI BENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG dengan SYARAT ia di lakukan dengan CARA YANG BETUL menurut LUNAS UNDANG-UNDANG sesuatu NEGARA.

 
editor

No comments:

Post a Comment