Tuesday, January 18, 2011

TipsNiaga No.1 - RESTORAN - Post #3

RESTORAN
Langkah melakukan Pelan Perancangan


Ada Dua (2) perkara untuk melakukan Pelan Perancangan, dimana kedua-dua jenis perancangan ini mempunyai Tujuan yang berbeza walaupun untuk matlamat yang sama.


PERTAMA:

  • Suatu rancangan perniagaan menyeluruh memungkinkan bagi anda untuk merancang perniagaan anda pada kertas, termasuk start up kos, anggaran tahunan dan unjuran jualan. 
  • Walaupun rancangan perniagaan boleh memakan masa untuk selesai, hasil akhir anda akan membantu memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana membuat Restoran anda berjaya. 
  • Sebuah rancangan perniagaan juga boleh membantu anda mengurangkan beberapa risiko. Misalnya, anda mungkin dapati semasa meneliti rancangan perniagaan anda bahawa ada dua restoran tempatan lain dengan konsep yang sama seperti restoran anda. Kerana anda mencari pada peringkat awalanda boleh membuat perubahan yang diperlukan tanpa mengeluarkan wang.
  • Perancangan Pertama ini adalah pelan Perancangan anda yang utama dimana segala data dan fakta adalah untuk kegunaan diri anda sendiri dan bukan untuk tujuan melakukan pembiayaan Bank. Oleh itu, segala data dan fakta bersumberkan data dan fakta yang tepat.

KEDUA:

  • Alasan besar lain untuk mencipta rancangan perniagaan adalah untuk meyakinkan bank untuk memberikan pembiayaan. 
  • Anda perlu menunjukkan bahawa anda telah memikirkan idea perniagaan ini melalui kajian dan anda tahu apa yang anda lakukan. 
  • ika anda ke bank dan hanya mengatakan kepada mereka idea anda, tanpa ada data untuk menyokong, mereka akan menghantar anda keluar kepintu. 
  • Anda perlu memiliki angka yang diperlukan untuk menyokong hujah bahawa Restoran anda adalah peluang perniagaan yang layak diberi keutamaan.Selalunya, Pelan Perancangan atau Working Paper untuk melakukan pembiayaan Bank dilakukan dengan menyelitkan data-data dan fakta-fakta rekaan dan kurang realistik, ini tidak baik untuk dijadikan sebagai rujukan bagi Pelan Perancangan perniagaan anda yang sebenar


Ikutilah selanjutnya.....


EDITOR

No comments:

Post a Comment