Thursday, January 27, 2011

CHECKLIST PELAN PEMASARAN & PENJUALAN -Post #42

  TIPsNIAGA.COM Posting #42

CHECKLIST PELAN PEMASARAN & PENJUALAN
Sila rujuk Checklist yang berikut.....
Checklist berikut sangat diperlukan didalam Pelan Perancangan Pemasaran & Penjualan

1...RINGKASAN EKSEKUTIF2...LATAR BELAKANG SYARIKAT


3...ANALISIS KEADAAN      
a) Review Pasar / Analisis Industri 
 • Demografi dan psikografi pasaran
 • Keperluan Pasar 
 • Tren Pasaran
 • Pertumbuhan Pasaran 
    b) Analisis Pesaing 
 • Analisis Macroenvironment 
    c) Analisis SWOT     
   d) Analisis Pelanggan     
   e) Kunci Kejayaan
   f) Masalah Utama dan Risiko 
   g) Kunci Perangkaan/Jangkaan


4...STRATEGI PEMASARAN


    a) Fokus dan Rencana Strategi
 • Misi 
 • Objektif dan Tujuan Pemasaran
 • Tujuan dan Sasaran Kewangan
    b) Pasaran - Fokus Produk 
 • Sasaran Pasaran
 • Segmen Pasaran
 • Perbezaan bagi kelebihan (points)
 • Differential Advantage Berterusan 
 • Positioning - Kedudukan
     c) Program Pemasaran 
 • ProdukPenyelidikan Pasaran 

5...FINANCIAL - KEWANGAN

 • Unjuran Kewangan 
 • Unjuran Jualan 
 • Pra-Kiraan Beban Pemasaran
 • Laporan Kewangan 


6...SRTUKTUR ORGANISASI
 • Tenaga Kerja
 • Perjawatan -Tugas
 • Jumlah kaki tangan

7...PELAN PELAKSANAAN 
 • Pelaksanaan Jangkamasa panjang - Milestones 
 • Tarikh dan masa pelaksanaan
 • Carta Tanggung Jawab 

8...EVALUASI DAN KAWALAN

 • Pemerhatian Keputusan 
 • Perancangan Kontingensi 

9...LAMPIRAN

Ini sangat berguna kerana anda boleh menambah maklumat tambahan seperti kunci untuk berjaya, isu-isu kritikal dan risiko, andaian, jadual pelancaran, struktur organisasi, tarikh masa dan graf tanggung jawab, biografi personel, kajian kelayakan, penyelidikan pasaran laporan / maklumat dan maklumat penyelidikan pasaran

editor

No comments:

Post a Comment