Saturday, January 22, 2011

CHECKLIST PENDAFTARAN SYARIKAT #3 - Post #26

CHECKLIST PENDAFTARAN SYARIKAT #3

Prosedur pendaftaran

SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD
1. Tentukan nama yang sesuai untuk syarikat, mengisi dan menghantar borang 13A (Permintaan Ketersediaan Nama) untuk SSM. 

  • Ada Caj RM30 untuk setiap nama diterapkan. Jika nama sedia, hal itu akan diluluskan dalam masa satu hari kerja.
  • Sila bawa Resit Pembayaran untuk mengambil carian nama

2. Hantar dokumen penggabungan anda untuk SSM dalam masa tiga bulan sejak perjanjian nama syarikat. Dokumen yang diperlukan adalah: 
• Memorandum dan Anggaran Dasar • Borang 48A - Wajib deklarasi oleh seseorang sebelum pelantikan sebagai pengarah, atau dengan promotor sebelum penggabungan dari suatu syarikat 
• Borang 6 - Deklarasi Pematuhan, yang ditandatangani oleh setiausaha syarikat, yang menyatakan bahawa semua keperluan undang-undang Syarikat telah dipenuhi 
• Tambahan dokumen seperti 13A borang asal, salinan surat dari SSM meluluskan nama syarikat, dan fotokopi kad pengenalan pengarah dan setiausaha syarikat

Syarat-syarat 
Sebuah syarikat yang mempunyai modal saham boleh dimasukkan sebagai syarikat swasta atau awam.
Keperluan adalah sebagai berikut: 
• Minima dua pelanggan untuk saham syarikat 
• Minima dua pengarah 
• Seorang setiausaha syarikat yang merupakan ahli sebuah badan profesional yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna atau dilesenkan oleh SSM 
• Kedua-dua pengarah dan setiausaha syarikat mestilah mempunyai tempat utama mereka tinggal di Malaysia 
• Untuk penggabungan syarikat swasta, Anggaran Dasar harus memuatkan: - Sekatan terhadap hak untuk mengalihkan saham syarikat - Sekatan jumlah ahli untuk 50 - Larangan penerbitan saham / obligasi oleh orang awam - Larangan di deposit wang dengan syarikat tersebut oleh masyarakat

Kos Pendaftaran 

Setiap aplikasi untuk penggabungan syarikat harus disertai dengan bayaran sesuai jadwal di bawah ini: 
AUTHORISED SHARE CAPITAL
(RM)
FEES
(RM)
0 – 100,000
1,000
100,001 – 500,000
3,000
500,001 – 1 Million
5,000
1,000,001 – 5 Million
8,000
5,000,001 – 10 Million
10,000
10,000,001 – 25 Million
20,000
25,000,001 – 50 Million
40,000
50,000,001 – 100 Million
50,000
100,000,001 and above
70,000
maklumat adalah tepat sewaktu disiarkan....
editor

No comments:

Post a Comment