Saturday, January 22, 2011

CHECKLIST PENDAFTARAN SYARIKAT #2 - Post #25

CHECKLIST PENDAFTARAN SYARIKAT #2
Maklumat mengenainya


SENDIRIAN BERHAD
Untuk melakukan perniagaan di Malaysia, bentuk yang paling umum dari syarikat adalah salah satu yang dibatasi oleh saham. 
Kewajipan pemegang saham (pemilik syarikat) terhad pada pelaburan mereka di saham. 
Jika syarikat menjadi muflis atau jatuh ke dalam pembubaran, para pemegang saham tidak perlu memberikan sumbangan lebih lanjut untuk membayar hutang syarikat.  
Para pemegang saham dan syarikat dianggap entiti undang-undang yang berasingan.

Sebuah syarikat terhad oleh saham boleh menjadi syarikat terhad swasta (Sendirian Berhad) atau syarikat terhad awam (Berhad).

Private Perseorangan Terbatas (Sendirian Berhad, Sdn Bhd)
Sejumlah besar UKM di Malaysia adalah syarikat terhad swasta. Seperti namanya,saham sebuah syarikat terhad swasta secara peribadi adalah dimiliki oleh pemegang sahamnya dan tidak terbuka untuk umum. Hak untuk mengalihkan saham boleh dikenakan apa-apa kelulusan pengarah syarikat.

Umum Perseorangan Terbatas (Berhad)
Sebuah syarikat terhad saham awam yang ditawarkan kepada masyarakat untuk melanggan dan dipindahkan secara bebas melalui perdagangan melalui bursa saham. 
Sebuah syarikat mesti memenuhi pendapatan tertentu dan keadaan yang lain sebelum memenuhi syarat untuk mencatatkan sahamnya di bursa.


maklumat adalah tepat sewaktu disiarkan...


editor

No comments:

Post a Comment