Thursday, January 27, 2011

CHECKLIST JABATAN PENJUALAN - Post #43

TIPsNIAGA.COM Posting #43

CHECKLIST JABATAN PENJUALAN
Perkara-Perkara yang perlu diberi perhatian.....


Lakar dan Rancang Untuk Pegawai-Pegawai Jualan


 1. Senarai Pegawai-Pegawai Jualan Anda
 2. Adakan Perbincangan Umum Berkala dan Ulasan
 3. Penerangan Objektif Jualan & Pemahaman
 4. Adakan Latihan Penjualan serta kemahiran
 5. Adakan Sesi Motivasi & Inspirasi
 6. Adakan Latihan Pengetahuan  Untuk Produk / Perkhidmatan / Industri
 7. Rangka Pengambilan Tenaga Kerja
 8. Kemaskini Promosi / Peranan baru  / Jawatan Baru
 9. Adakan Tinjauan Prestasi Pegawai Jualan
 10. Beri Puji-Pujian kepada Prestasi
 11. Bincang Isu-isu Operasi Jualan
 12. Lakar Jumlah-Jumlah Kegiatan
 13. Lakar Jumlah Penjualan  (pendapatan / unit / margin)
 14. Ulas Proses Penjualan
 15. Ulas Penjualan Komunikasi & Pengedaran
 16. Ulas Sebelum dan Selepas-Jualan
 17. kenal Pasti Siapa Generasi Pemaju (Pasaran)
 18. Menghapuskan halangan terhadap usaha-usaha jualan
 19. Buat Analisa Hubungan luar
 20. Kontek-kontek Pelanggan Utama & ulasan
 21. Tinjauan Pesaing Utama
 22. Senarai Kontek Rakan-Rakan Niaga Utama
 23. Sesi Pembangunan Diri
 24. Sesi Kemahiran Pengurusan
 25. Sumbangan Tambahan 
Diatas adalah secara ringkas senarai-senarai perkara-perkara yang perlu untuk menggerakkan Jabatan Penjualan selepas Jabatan Pemasaran

editor

No comments:

Post a Comment