Thursday, March 17, 2011

PENGURUSAN #8 - Post #176

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #176


PENGURUSAN #8
PENGURUSAN KILANG PEMBUATAN
PERKARA YANG PERLU DI AMBIL PERHATIAN....


SEBUAH KILANG PEMBUATAN 
Yang mengilang sesuatu PRODUK samaada yang berbentuk MAKANAN atau pun BARANGAN akan memerlukan PENGURUSAN yang berterusan dalam setiap hari.
Jika sesuatu PERKARA tidak di urus dengan betul, maka akan wujud pelbagai masaalah sampingan di dalam kelancaran Produksi Pembuatan. 
Dan ini akan menjejas JADUAL PENGHANTARAN PRODUK kepada pihak Pelanggan yang telah membuat TEMPAHAN lebih awal.


APA YANG PERLU ADA
Sebuah KILANG yang di lengkapi dengan semua MESIN / JENTERA untuk membuat sesuatu PRODUK dan SAIZ nya bergantung kepada KEMAMPUAN MODAL PEMILIK untuk membina nya.
SEKUMPULAN TENAGA PENGURUSAN yang terdiri daripada :-
DI BAHAGIAN KILANG
 • PENGURUS KILANG
 • PENYELIA-PENYELIA BAHAGIAN
 • PEKERJA PRODUKSI
 • PEKERJA PEMERIKSA KAWALAN MUTU
 • PEKERJA PEMBUNGKUSAN
 • PEKERJA STOR
 • PEKERJA PENGHANTARAN
 • PEKERJA BANTUAN TEKNIKAL / PENYELENGGARAAN
 • PEKERJA BANTUAN R&D / MUTU / TEKNIKAL / KEJURUTERAAN REKA BENTUK
 • INI merupakan SATU KUMPULAN yang sederhana / kecil untuk menggerakkan segala URUSAN PRODUKSI PEMBUATAN sesuatu jenis BARANGAN.
TUGAS & TANGGUNGJAWAP PENGURUS KILANG
1...Berkenaan TENAGA KERJA & TUGAS PEKERJA
 • Memastikan SEMUA TENAGA KERJA MENCUKUPI DI SEMUA BAHAGIAN
 • Memastikan setiap BAHAGIAN mempunyai PENYELIA atau KETUA 
 • Memastikan setiap BAHAGIAN mempunyai ATUR KERJA YANG JELAS & TERATUR
 • Memastikan setiap BAHAGIAN melakukan KERJA-KERJA seperti yang DI ARAHKAN
2...Berkenaan SOKONGAN PRODUK - Dari STOR
 • Memastikan BAHAGIAN STOR membekal semua BAHAN untuk PROSES PEMBUATAN secara TEPAT, TERATUR dan MENEPATI MASA
 • Memastikan setiap BAHAN MENTAH untuk kegunaan PEMBUATAN sentiasa MENCUKUPI
 • Memastikan setiap PRODUK yang telah SIAP di MASUKKAN kedalam STOR dengan TERATUR
 • Memastikan setiap JADUAL PENGHANTARAN di buat mengikut JADUAL
3...Berkenaan PEMERIKSAAN KAWALAN MUTU
 • Memastikan setiap Pekerja PENGAWAL MUTU melakukan PEMERIKSAAN menurut JADUAL
 • Memastikan MUTU PRODUK sentiasa berada di PARAS atau TAHAP yang DI TETAPKAN PIAWAIAN.
 • Memastikan setiap LAPORAN MUTU di terima dari masa kesemasa TERUTAMA mengenai KES-KES PRODUK yang tidak menepati PIAWAIAN MUTU
 • Memastikan TINDAKAN SUSULAN di lakukan segera
4...Berkenaan PEMANTAUAN KERJA
 • Memastikan setiap PEKERJAAN di lakukan PEMANTAUAN melalui AGIHAN KERJA kepada semua PENYELIA-PENYELIA dan KETUA-KETUA BAHAGIAN
 • Memastikan setiap PENYELIA & KETUA BAHAGIAN menjalankan Tugas & tanggungjawap dengan SEMPURNA
 • Memastikan setiap PENYELIA menjaga WARGA KERJA bahagian masing-masing dengan sempurna
 • Memastikan setiap daripada mereka MEMBUAT LAPORAN KEMAJUAN di AKHIR MASA BERTUGAS.
5...Berkenaan SOKONGAN BAHAGIAN TEKNIKAL & YANG BERKENAAN
 • Memastikan BAHAGIAN SOKONGAN TEKNIKAL sentiasa bersedia untuk melakukan KERJA BAIK PULIH terhadap apa juga KEROSAKAN MESIN & JENTERA sewaktu Proses Pembuatan
 • Memastikan setiap PEMBAIKAN di lakukan dengan SEGERA dan MENGURANGKAN MASA MENUNGGU.
 • Memastikan setiap MASAALAH PROSES PEMBUATAN di rujuk kepada BAHAGIAN SOKONGAN YANG TEPAT untuk TINDAKAN SEGERA.
YANG TERPENTING
PENGURUS KILANG harus MEMASTIKAN :-
 • Setiap PERKARA di setiap BAHAGIAN untuk menjalankan PROSES PEMBUATAN itu TELAH BERSEDIA dari semua aspek.
 • Dan ia HARUS di mulakan melalui BAHAGIAN BEKALAN BAHAN MENTAH iaitu DI BAHAGIAN STOR. 
 • Pihak PENGURUS harus TAHU setiap KEDUDUKAN STOK BAHAN MENTAH pada SETIAP MASA dimana SETIAP LAPORAN harus di dapati dari masa kesemasa.
 • Pihak PENGURUS juga HARUS TAHU dengan tepat JUMLAH yang MAMPU DI BUAT dalam setiap hari atau KAPASITI PEMBUATAN
 • Dan JUMLAH yang di TEMPAH oleh Pihak Pelanggan atau SALES ORDER untuk di penuhi.
 • JADUAL PEMBUATAN harus di rancang dengan teliti agar dapat memenuhi setiap PERMINTAAN PELANGGAN.
 • APA JUGA MASAALAH YANG BERLAKU DI LUAR KEMAMPUAN SEBAGAI PENGURUS KILANG HARUS SEGERA DI RUJUK KEPAD PIHAK PENTADBIR SYARIKAT ATAU MAJIKAN UNTUK TINDAKAN SELANJUT NYA. AGAR SEMUA MASAALAH DAPAT DI ATASI DENGAN SEBERAPA SEGERA.
BAHAGIAN PENTADBIRAN SYARIKAT :-
SAMAADA DI KETUAI OLEH MAJIKAN SEBAGAI PENGARAH URUSAN ATAUPUN OLEH PENGARAH OPERASI SYARIKAT, MEREKA HARUS :-
 • Memberi SOKONGAN PADU kepada semua PERGERAKAN PEMBUATAN KILANG
 • Membuat TEMPAHAN dan PEMBELIAN BEKALAN BAHAN MENTAH secara BERJADUAL TEPAT (JIT - just In Time method)
 • Membantu mendapatkan PEKERJA GANTIAN SEBERAPA SEGERA jika berlaku KES BERHENTI KERJA atau CUTI atau PONTENG KERJA
 • Dan MEMASTIKAN setiap SALES ORDER atau TEMPAHAN daripada PELANGGAN menepati KAPASITI PEMBUATAN SYARIKAT agar TEMPAHAN tidak menjadi OVER CAPACITY.
 • Juga harus MEMBANTU pihak PENGURUS KILANG dengan MENYEMPURNAKAN TANGGUNGJAWAP MAJIKAN / SYARIKAT terhadap semua pekerja, ini untuk mengelakkan KERUNTUHAN SEMANGAT atau MORAL BEKERJA. Kerana jika KEBAJIKAN PEKERJA DI ABAIKAN maka AGAK SUKAR pihak Pengurus Kilang untuk menjalankan segala Tugas dengan berkesan.
 • KES sebegini banyak BERLAKU di mana-mana, dimana MAJIKAN TIDAK PEKA terhadap KEBJIKAN & HAK PEKERJA
RUMUSAN
 • SEMUA ini adalah di rujuk sebagai BEKERJA SECARA BERKUMPULAN (Teamworks), dimana setiap BAHAGIAN saling BANTU MEMBANTU untuk MEREALISASIKAN SATU TUJUAN YANG SAMA iaitu untuk MEMENUHI PERMINTAAN PELANGGAN.
 • JIKA ada BAHAGIAN atau INDIVIDU YANG BERKUASA TIDAK BEKERJASAMA atau MELALAIKAN TUGAS & TANGGUNGJAWAP MASING-MASING, maka segala PROSES-PROSES PEMBUATAN PENGILANGAN akan TERHALANG dan akhirnya pihak syarikat AKAN GAGAL untuk memenuhi PERMINTAAN PELANGGAN.
 • KES SEBEGINI DI KLASIFIKASIKAN sebagai GAGAL MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN KURANG PENGETAHUAN
 • SEMUA JENIS TUGAS & TANGGUNGJAWAP BAGI PIHAK PENGURUSAN KILANG INI  HARUS DI LAKUKAN SECARA RUTIN DALAM SETIAP HARI.
editor

No comments:

Post a Comment