Monday, March 28, 2011

BUSINESS TERMS #7 - Post #187

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #189


BUSINESS TERMS #7
MEMAHAMI TERMA PERNIAGAAN


INFOPRENEUR DAN TECHNOPRENEUR


MAKSUD INFOPRENEUR
INFOPRENEUR - USAHAWAN MAKLUMAT
 • USAHAWAN MAKLUMAT adalah Golongan Usahawan yang MENJUAL & MENYEDIAKAN SEGALA MAKLUMAT dengan menggunakan MEDIA ELEKTRONIK.
JENIS -JENIS PRODUK
 1. E-BOOK - Buku secara Elektronik
 2. E-ZINES - Majalah secara Elektronik
 3. E-COACHING - Tunjuk-Ajar secara Elektronik
 4. E-LEARNING - Pembelajaran secara Elektronik
 5. E-TRAINING - Latihan secara Elektronik
 6. COMPUTER BASED TRAINING - Latihan berasaskan komputer
 7. TIPS BOOKLETS - Buku-Buku Panduan
 8. TELESEMINARS AND WORKSHOPS - Seminar / Bengkel secara ONLINE
 9. AUDIO RECORDING - Rakaman Audio
 10. VIDEO / DVD PROGRAMS - Program Video / DVD
 11. PERSONALIZED PRODUCTS - Produk Khusus yang Di Tempah Pelanggan
STRATEGI PEMASARAN & PENJUALAN
 • Kebanyakan INFOPRENEUR menggunakan INTERNET MARKETING yang di sediakan oleh Golongan PENIAGA B2B dan B2C
 • Maseh wujud juga yang menggunakan kaedah PEMASARAN KONVENSIONAL seperti penjualan Buku-Buku, Majalah, Surat khabar dan lain-lain.
MAKSUD TECHNOPRENEUR
TECHNOPRENEUR - USAHAWAN TEKNOLOGI
 • USAHAWAN TEKNOLOGI yang sangat mahir dan pakar di dalam bidang Teknologi
 • Mereka kebanyakan nya membina, mereka-cipta, menghasilkan sesuatu TEKNOLOGI yang belum pernah di hasilkan oleh sesiapa sebelum ini.
 • Golongan ini menymbang kepada pelbagai INDUSTRI dan SEKTOR PERNIAGAAN melalui HASIL REKA-CIPTA mereka
 • Banyak TEKNOLOGI pada hari ini di hasilkan terutama sekali di dalam penyediaan Infrastruktur & Prasarana Teknologi Maklumat (IT)
 • Mereka MENGGABUNGKAN Kepakaran & Kemahiran Teknologi dengan Keusahawanan.
CONTOH TECHNOPRENEUR
 • Bill Gates yang menghasilkan Microsoft
 • Steve Jobs yang menghasilkan Apple
 • Sergey Brin dan Larry Page yang menghasilkan Google
 • Serta Technopreneur yang menghasilkan produk seperti Oracle, YouTube dan Facebook
 • Dan banyak lagi penghasilan yang berteknologi tinggi.
STRATEGI PERNIAGAAN & PEMASARAN
 • Lebih mengutamakan penyediaan Infrastruktur & Prasarana di dalam penggunaan Internet / komputer untuk semua Pengguna.
 • Membantu untuk mempertingkatkan Kecekapan, Prestasi, Kebolehan sesuatu bidang perniagaan melalui penggunaan Internet dan komputer.
 • Golongan ini di dalam kategori Perniagaan B2B yang membantu Perniagaan B2C, B2E dan C2C.
editor

No comments:

Post a Comment