Wednesday, March 30, 2011

BUSINESS TERMS #8 - Post #188

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #188


BUSINESS TERMS #8
MEMAHAMI TERMA PERNIAGAAN


FEATURES, ADVANTAGES AND BENEFITS ANALYSIS (FAB) 
ANALISIS CIRI-CIRI KEUNTUNGAN DAN MANFAAT


DEFINASI


Ciri-ciri, Keuntungan dan Manfaat Analisis (FAB) Sebuah analisis FAB menjelajah ciri-ciri, keunggulan, dan manfaat dari suatu tawaran produk atau perkhidmatan.Perancangan Pemasaran perlu untuk memahami konsep-konsep ini dalam rangka untuk mengembangkan program pemasaran yang berkesan. Ia sering membingungkan orang dengan ciri-ciri dan manfaat. Sebagai contoh, di dalam sebuah kereta di bina beg udara sebagai ciri yang menghasilkan manfaat keselamatan yang lebih besar tetapi margin Keuntungan akan jatuh atau mengecil di antara penyediaan kepada ciri-ciri yang menjadi keunggulan yang menawarkan manfaat bagi pengguna akhir. 
1...Kegagalan Peraturan & Penyebab Umum          The Failure Rule & Common Causes
 • Para Usahawan sering gagal kerana salah satu atau lebih daripada empat perkara ini: 
 • 1) jualan tidak mencukupi 
 • 2) kelemahan kompetitif 
 • 3) beban usaha yang berlebihan 
 • 4) Hutang yang tidak Tertagih 2...Kegagalan Peraturan & Pengecualian untuk Peraturan  
        The Failure rule, & Exceptions to the rule
 • Pengecualian untuk Kegagalan Peraturan yang meliputi: 
 • 1) Potensi ketinggian usaha 
 • 2) Konsep Ambang Batas 
 • 3) Janji Pertumbuhan 
 • 4) Sokongan Modal Gabungan. 
3...Peraturan Kemusnahan 2%         The Fatal 2% Rule
 • Konsep bahawa jika usaha hanya boleh mendapatkan "2%" dari jumlah keseluruhan tingkatan pasaran itu akan berjaya. 
 • Peratusan ini dapat tercapai berdasarkan pendekatan, sumber yang terhad, dan atau struktur industri. 

4...Strategi Pertempuran Jenama
         The Fighting Brand Strategy 
 • Jenama baru di wujudkan untuk menghadapi Persaingan Jenama dalam kategori produk yang ditetapkan. 
5...Penggerak Pertama          The First Mover
 • Sebuah syarikat yang cuba untuk mendapatkan kedudukan, pasaran yang tidak ada tentangan istimewa - unchallengeable dengan menjadi yang pertama membina jenama nya di dalam pasaran tertentu. 
6...Kelebihan Penggerak Pertama 
        The First Mover Advantage
 • Penggerak keuntungan kunci pertama meliputi: 
 • 1) Kesan Reputasi 
 • 2) Pusingan Pengalaman 
 • 3) Komitmen dan Kesetiaan Pelanggan 
7...Kerugian Penggerak Pertama 
         The First Mover Disadvantage
 • Faktor-faktor ini boleh mengubah keuntungan Penggerak Pertama dan ia akan menjadi kelemahan yang meliputi : 
 • 1) Resolusi teknologi yang tidak pasti
 • 2) Resolusi strategik yang tidak pasti
 • 3) Kesan Free-Rider - Penciplakkan oleh orang lain berdasarkan kejayaan peneraju pasaran
 • 4) Aset Pelengkap untuk memanfaatkan kepakaran teknologi teras. 

8...Tahun fiskal 
         The Fiscal Year
 • Standard Amalan Perakaunan membolehkan Tahun Buku Kewangan untuk bermula pada bulan apa pun. 
 • Tahun fiskal di beri nombor mengikut tahun di mana mereka mengakhiri nya. 
 • Sebagai contoh, tahun fiskal yang berakhir pada bulan Februari 1992 adalah Fiskal 1992, walaupun sebahagian besar tahun terjadi pada tahun 1991. 
9...Lima Kekuatan Model 
        The Five Forces Model 

 • 1) Kemasukan Risiko oleh pesaing berpotensi 
 • 2) Kekuatan tawar menawar pembekal 
 • 3) Kekuatan tawar menawar pembeli 
 • 4) Ancaman daripada produk pengganti 
 • 5) Persaingan di antara syarikat yang kukuh. 

10...Kos Tetap             The Fixed Cost
 • kos tanggungan yang mengambil masa untuk di raih semula, biasanya sewa, overhead, beberapa gaji dan lain-lain
 • Secara teknikal, kos tetap adalah kos perniagaan yang terus di tanggung walaupun jika bangkrup sekali pun
11...Tanggungan Tetap              The Fixed Liabilities
 • Hutang wang yang perlu dibayar. 
 • Biasanya, Hal hutang lebih daripada lima tahun adalah Tanggungan Tetap
 • Juga disebut Tanggungan Jangka Panjang.
 • Tanggungan tetap, berbeza dengan Tanggungan Terapung, di jamin oleh aset dengan nilai yang stabil, seperti bangunan atau peralatan. 
12...Tanggungan Terapung             The Floating Liabilities
 • Hutang wang yang perlu dibayar. 
 • Tanggungan Terapung, berbeza dengan Tanggungan Tetap, ia di jamin oleh aset dengan nilai selalu berubah, 
 • seperti syarikat pemberi hutang perniagaan(debitor), adalah kredit yang biasanya berjangka pendek. 
13...Kumpulan Tertumpu             The Focus group 
 • sekumpulan kecil orang, biasanya antara dalam jumlah  9 dan 12 orang 
 • mewakili golongan sasaran, yang di bawa bersama untuk membincangkan topik yang akan menawarkan wawasan bagi pembangunan produk dan atau usaha pemasaran. 


14...Kaedah kajian Pasaran 
            The Forms of Market Research
 • Penyelidikan pasaran boleh di lakukan secara santai dan dalam jangkauan, dan ia memberi kesan bagi seseorang pengusaha. 
15...Kegiatan Pemasaran 
            The Frequency Marketing 
 • Kegiatan yang mendorong pembelian ulangan melalui proses pendaftaran program formal untuk membina kesetiaan dan komitmen dari pangkalan pelanggan. 
 • Kegiatan pemasaran juga di sebut sebagai program kesetiaan. 
16...Hujung Hadapan - Laman Web
            The Front End (website)  
 • Front end dan back end interface menjelaskan program yang berkaitan terhadap pengguna. Hujung Hadapan bermaksud Paparan Laman Web. 
 • Ini adalah rekaan grafik dan bahagian HTML - beberapa orang menyebutnya antara muka pengguna atau UI. 
 • Sebaliknya, sebahagian daripada aplikasi anda atau pemaju Anda bekerja dengan adalah back-end. 
 • Back end menangani bahagian dinamik, seperti newsletter, laman pentadbiran, database pendaftaran, laman kenalan atau aplikasi web lebih rumit.
 • interface back end anda dengan anda UI dan membuat pekerjaan website anda. 
17...Strategi Harga Pokok Keseluruhan
            The Full-Cost Price Strategies
 • Kos yang mempertimbangkan kos pemboleh-ubah dan tetap (jumlah kos) dalam penentuan harga sebuah produk. 
 • Kesemua di kaji selidik untuk menentukan Harga Pokok
 • Untuk menetapkan suatu Nilai yang kompetitif di pasaran
18...Unjuran Nilai Masa Hadapan
            The Future Value Projections
 • Proses menetap nilai masa depan dari usaha dan atau pelaburann dalam usaha tersebut. 
 • Ini biasanya mempertimbangkan tingkat pengembalian yang di harapkan, inflasi, dan tempoh masa untuk menjangka nilai masa depan.
editor

No comments:

Post a Comment