Tuesday, March 15, 2011

PENGURUSAN #5 - Post #173

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #173


PENGURUSAN #5
HAL PENGURUSAN YANG UTAMA
APAKAH HAL YANG TERPENTING?


DALAM SISTEM PENGURUSAN ada terdapat banyak PERKARA yang HARUS DI UTAMAKAN dan setiap PENGURUS HARUS TAHU PERKARA ini.
TETAPI ramai ANGGOTA PENGURUSAN yang TIDAK TAHU malah ada yang TIDAK MENGHIRAUKAN NYA langsung, dan ada juga YANG MELANGGAR KEUTAMAAN ini.


APAKAH YANG TERATAS DARI SEGALA YANG TERPENTING ITU?.....
 • Yang TERPENTING itu ialah PENGURUSAN MASA..!!!!!..atau TIMES MANAGEMENT.
 • Jika MASA tidak ada di dalam SISTEM PENGURUSAN maka sesuatu PERANCANGAN yang akan di lakukan tidak dapat di realisasikan dengan TEPAT dan TERATUR.
PENGURUSAN MASA
 • MASA YANG ANDA MILIKI ialah MASA di dalam WAKTU anda BEKERJA atau OFFICE HOURS.
 • Jika MASA Pejabat anda bermula dari JAM 9 pagi dan berakhir pada 6 petang, maka anda hanya memiliki 9 JAM dalam sehari untuk melakukan KERJA-KERJA anda. Ini belum di tolak MASA REHAT & MAKAN anda sepanjang dalam MASA PEJABAT.
 • Kerana itu MASA adalah PENTING untuk DI JADUALKAN segala AKTIVITI di dalam Masa yang di peruntukkan.
 • BUKAN dengan MEMPERPANJANGKAN MASA hingga melepasi MASA PEJABAT semata-mata untuk membuat TUNTUTAN KERJA LEBIH MASA atau Overtime.
 • KERANA MASA YANG TERBUANG adalah MASA yang LUPUS begitu sahaja tanpa sesuatu NILAI yang bermakna.
KETEPATAN MASA
Di dalam SISTEM PENGURUSAN MASA, semua ANGGOTA KERJA yang terlibat di dalam sesebuah Organisasi seperti ;-
 • MAJIKAN
 • CHAIRMAN / PRESIDENT
 • ANGGOTA LEMBAGA PENGARAH
 • CHIEF EXECUTIVE OFFICERS
 • GENERAL MANAGERS
 • MANAGERS
 • KAKITANGAN
 • PEKERJA
 1. Semuanya TERTAKLUK DI DALAM MASA BEKERJA yang telah DI TETAPKAN, ini membawa maksud bahawa semua yang terlibat HARUS DATANG bekerja sebelum PADA MASA BEKERJA BERMULA dan pulang PADA MASA BEKERJA BERAKHIR.
 2. Jika MASA BEKERJA bermula pada JAM 9 PAGI, maka sebelum jam 9 pagi semua Anggota Kerja SUDAH BERADA DI TEMPAT PEKERJAAN MASING-MASING. BUKAN 1 minit, 5 minit atau 15 minit selepas Masa bekerja BERMULA.
 3. Begitu juga dengan MASA REHAT & MAKAN, ia harus DI TEPATI dan BUKAN DI KHIANATI.
 4. ANGGOTA KERJA SYARIKAT yang MELANGGAR KETEPATAN MASA di anggap sebagai PENCURI MASA dan ada PERATURAN di dalam Syarikat untuk MENGHUKUM mereka.
 5. JAWATAN yang DI SANDANG tidak boleh di jadikan ALASAN untuk datang LAMBAT ke tempat kerja masing-masing KERANA di dalam SISTEM PENGURUSAN MASA ia tidak mengenal SIAPA ANDA dan APA JAWATAN yang anda sandang.
NILAI MASA
 1. MASA yang telah DI PERUNTUKKAN oleh MAJIKAN untuk anda bekerja adalah MASA yang DI BAYAR dengan GAJI.
 2. Itu bermakna SETIAP SAAT anda berada di dalam MASA PEJABAT, setiap SAAT itu anda DI BAYAR berdasarkan KEMAHIRAN & KEPAKARAN anda.
 3. Syarikat MEMBAYAR GAJI sebagai IMBUHAN kepada KEMAHIRAN & KEPAKARAN yang anda miliki secara PROFESIONAL kerana KHIDMAT anda di perlukan di dalam syarikat atau Organisasi tersebut.
 4. Kerana itu anda sebagai PEKERJA walau apa juga Jawatan yang anda sandang HARUS MENEPATI:
 • MASA BEKERJA DALAM MASA PEJABAT
 • MELAKUKAN KERJA-KERJA DALAM MASA PEJABAT
 • MENYIAPKAN KERJA-KERJA DALAM MASA PEJABAT
 • TERKECUALI DI DALAM KEADAAN YANG TERTENTU YANG MEMAKSA ANDA UNTUK BEKERJA LEBIH MASA KERANA KEPERLUAN DAN BUKAN KERANA DI SENGAJAKAN.
MASA BERJADUAL

 1. Semua AKTIVITI yang DI LAKAR yang DI RANCANG yang DI TETAPKAN di dalam sesuatu PERANCANGAN, jika telah DI TETAPKAN ianya HARUS DI LAKSANAKAN DI DALAM MASA YANG DI TETAPKAN.
 2. Ini adalah TUGAS UTAMA setiap WARGA KERJA untuk menepati JANGKAAN MASA yang DI JADUALKAN untuk menyiapkan sesuatu pekerjaan yang di rancang.
 3. BUKAN dengan tindakan mengabaikan MASA dengan cara yang DI SENGAJAKAN semata-mata kerana sikap :-
 • MALAS
 • TIDAK BERTANGGUNGJAWAP
 • TIDAK MENGHARGAI MASA
 • TIDAK MAHU MENILAI MASA
 • Jika ini berlaku maka SISTEM PENGURUSAN MASA ITU di katakan sebagai GAGAL dan anda GAGAL untuk mengatur DIRI anda untuk MENEPATI MASA.
RUMUSAN
 • PENGURUSAN MASA akan menentukan sesuatu Organisasi atau Syarikat itu bergerak secara POSITIF ataupun NEGATIF.
 • Kerana itu MUTU Warga Kerja yang di ambil sebagai Kakitangan amat penting agar tidak wujud Warga Kerja yang suka MEMBAZIR MASA dan MENCURI MASA.
 • MULAKAN DISIPLIN MENEPATI MASA INI DARIPADA PIHAK MAJIKAN. JIKA MAJIKAN MENEPATI MASA NESCAYA SEMUA PEKERJA AKAN MENURUTI NYA.
editor

No comments:

Post a Comment