Monday, March 14, 2011

PENGURUSAN #1 - Post #169

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #169


PENGURUSAN #1
DEFINASI PENGURUSAN


NOTA
SEKMEN CASE STUDY bukan di tamatkan tetapi ia akan di selang-selikan dengan TAJUK-TAJUK LAIN serta menurut keperluan semasa, Oleh kerana Case Study untuk Sektor SME lebih mencengkam masaalah PENGURUSAN maka TIPsNIAGA.COM lebih mengutamakan hal-hal yang sedemikian.


Case Study untuk Perniagaan BESAR tidak akan di muatkan kerana tidak relevan dengan MATLAMAT BLOG ini di wujudkan, juga kerana Syarikat-syarikat BESAR memiliki mekanisma mereka yang tersendiri untuk mengatasi masaalah dalaman perniagaan mereka, di mana mereka lebih Profesional di dalam TADBIR & URUS syarikat.


DEFINASI PENGURUSAN
PENGURUSAN adalah MEKANISMA PENTING di dalam setiap ORGANISASI PERNIAGAAN, dimana setiap JABATAN atau BAHAGIAN untuk menjalankan sesuatu hal dalam PENTADBIRAN SYARIKAT di wujudkan SISTEM MENGURUS supaya TUGAS & TANGGUNGJAWAP di setiap JABATAN & BAHAGIAN dapat berjalan dengan TERATUR seperti yang di rancangkan.


ORANG yang mengetuai sesuatu Jabatan & Bahagian itu pula di namakan sebagai PENGURUS, di mana jawatan PENGURUS ini ada pelbagai seperti :-
 1. PENGURUS OPERASI
 2. PENGURUS KILANG
 3. PENGURUS PEMASARAN 
 4. PENGURUS JUALAN
 5. PENGURUS SUMBER MANUSIA
 6. PENGURUS PEMBELIAN
 7. PENGURUS STOR
 8. PENGURUS PENGHANTARAN
 9. PENGURUS KUALITI / MUTU
 10. PENGURUS PENYELIDIKAN
 11. PENGURUS KEWANGAN
 12. PENGURUS HEL EHWAL PELANGGAN
 13. PENGURUS PENGILANGAN / PEMBUATAN
 14. PENGURUS PENYELENGGARAAN MESIN & JENTERA
 15. DAN ADA PELBAGAI LAGI JAWATAN YANG AKAN MENURUT KESESUAIAN & KEPERLUAN SYARIKAT.
TUGAS & TANGGUNGJAWAP PENGURUS
 • Mereka yang menjawat JAWATAN PENGURUS akan di beri tanggungjawap dengan Tugas-Tugas MENGAWAL-SELIA Jabatan atau Bahagian yang di peruntukkan.
 • Mereka di tugaskan setiap Warga Kerja di Jabatan / Bahagian mereka melakukan kerja-kerja yang MENEPATI keperluan Syarikat
 • Mereka di bertanggungjawap untuk memastikan setiap URUSAN / PEKERJAAN di lakukan dengan sempurna dan menggunakan KEPAKARAN yang mereka miliki untuk memberikan TUNJUK-AJAR kepada Warga Kerja di Jabatan / Bahagian masing-masing.
 • KERANA itulah setiap PENGURUS JABATAN / BAHAGIAN yang di lantik AKAN DI DASARKAN kepada KEPAKARAN / KEMAHIRAN yang tertentu menurut KEPERLUAN sesuatu JABATAN / BAHAGIAN.
 • Ini sangat PERLU untuk memastikan JABATAN / BAHAGIAN yang di urus oleh mereka dapat bergerak seperti yang di rancang.
KEPERLUAN PENGURUS
 • SETIAP SYARIKAT harus memiliki PENGURUS-PENGURUS JABATAN / BAHAGIAN yang benar-benar berkaliber dan bertepatan dengan jabatan / bahagian yang di ketuai oleh mereka.
 • TERSALAH memilih PENGURUS untuk JABATAN / BAHAGIAN yang mereka TIDAK PAKAR akan menyebabkan KERUGIAN MASA, TENAGA KERJA, WANG SYARIKAT.
 • TERSALAH memilih PENGURUS juga akan menyebabkan WANG SYARIKAT MENJADI KURUS!!!!, kerana mereka akan MENGURUSKAN WANG SYARIKAT!.
 • Yang sepatutnya mereka menjadi PENGGEMUK WANG SYARIKAT.
KRITERIA PENGURUS
 • BERPENDIDIKAN FORMAL 
 • BERKEMAHIRAN DALAM BIDANG & SESUATU PEKERJAAN
 • TAHU & FAHAM SELOK BELOK PEKERJAAAN YANG DI LAKUKAN
 • TAHU & PANDAI MERANCANG JADUAL KERJA
 • TAHU & PANDAI MENGAWAL & MELAKSANA JADUAL KERJA
 • TAHU & PANDAI MENGAWAL PEKERJA
 • TAHU & PANDAI MEMBERI MOTIVASI KEPADA PEKERJA
 • TAHU & PANDAI MENYELESAIKAN MASAALAH KERJA & PEKERJA
 • TAHU & PANDAI MENEPATI MASA
 • MUDAH MENERIMA ARAHAN DARI PIHAK ATASAN
 • MUDAH MELAKSANAKAN ARAHAN PIHAK ATASAN
 • MUDAH MENJALANKAN SESUATU PEKERJAAAN TANPA MEMERLUKAN PENYELIAAN YANG RAPI
 • HARUS DI SUKAI OLEH KEDUA BELAH PIHAK - PEKERJA & PIHAK ATASAN
PENGURUS YANG EFISYEN & EFEKTIF
DAPAT MENGHASILKAN SESUATU PEKERJAAN :-
 • TEPAT WAKTU
 • HASIL KERJA YANG TEPAT
 • TIDAK MENIMBULKAN MASAALAH SAMPINGAN
 • TIDAK BANYAK MELAKUKAN KESALAHAN & KESILAPAN
 • TIDAK BANYAK MASAALAH DENGAN WARGA KERJA
 • TIDAK MEMBAZIR WANG SYARIKAT
 • WARGA KERJA YANG BERSEPADU & SEPAKAT
 • KURANG ATAU TIDAK WUJUD ADUAN DARI WARGA KERJA
 • SENTIASA BERFIKIRAN POSITIF
PENGURUS YANG BERMASAALAH
 • HASIL KERJA YANG TIDAK MEMUASKAN
 • TIDAK MENEPATI MASA
 • TIDAK MENGIKUT JADUAL KERJA
 • TIDAK TAHU & TIDAK PANDAI MENGAWAL WARGA KERJA
 • BANYAK MASAALAH YANG DI TIMBULKAN
 • BANYAK MASAALAH YANG TIDAK DI SELESAIKAN
 • BANYAK ADUAN DARI WARGA KERJA MENGENAI SIKAP BURUK & KELEMAHAN NYA
 • BANYAK MEMBAZIRKAN WANG SYARIKAT
 • BANYAK BERCAKAP DARI MELAKUKAN KERJA
 • BANYAK BERPOLITIK DALAMAN
 • SUKA MELAKUKAN SESUATU TANPA KEIZINAN PIHAK ATASAN
 • SUKAR MENERIMA ARAHAN PIHAK ATASAN
 • TIDAK DI SUKAI RAMAI DAN JUGA PIHAK ATASAN
RUMUSAN
 • OLEH kerana perkara-perkara yang di sebutkan di atas itulah, BIDANG PENGURUSAN ini sangat memerlukan seseorang PENGURUS yang benar-benar SESUAI dengan sesuatu TUGAS & TANGGUNGJAWAP yang di serahkan oleh pihak MAJIKAN.
 • Golongan PENGURUSAN lah yang akan MENENTUKAN sesuatu KEJAYAAN di dalam sesebuah syarikat itu dapat di jayakan dengan sepenuhnya ataupun ia GAGAL di laksanakan langsung.
 • Golongan PENGURUS di kawal selia oleh Bahagian TADBIR atau di bawah seliaan PENGARAH SYARIKAT atau MAJIKAN.
editor

No comments:

Post a Comment