Thursday, March 24, 2011

BUSINESS TERMS #2 - Post #184

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #184


BUSINESS TERMS #2
MEMAHAMI TERMA PERNIAGAAN


MAKSUD KEPADA :  AFFILIATE MARKETING


DEFINASI
 • AFFILIATE MARKETING (Pemasaran Bergabung) merujuk kepada AKTIVITI PEMASARAN yang di lakukan oleh seseorang dengan BERSEKUTU atau BERGABUNG dengan Pihak Pemilik Perniagaan secara ONLINE.
MODUS OPERANDI
AFFILIATE MEMBER akan menggunakan USAHA mereka sendiri untuk memasarkan dan mendapatkan PELANGGAN bagi Pihak Pemilik Perniagaan dengan membuka pelbagai KAEDAH PEMASARAN secara ONLINE di INTERNET.


Mereka akan menggunakan KAEDAH mengiklankan PERNIAGAAN Pemilik Perniagaan dengan menggunakan atau membuka:
 • Website Advertisements
 • Blogs
 • Emails
 • Mobiles
 • Semua Internet Tools untuk mengiklankan Perkhidmatan
Dengan TUJUAN untuk menyampaikan MAKLUMAT PERNIAGAAN kepada PELANGGAN melalui INTERNET.
SEBAB NYA
 • Jika Pihak Pemilik yang mengusahakan nya sendirian maka KELUASAN MAKLUMAT tidak dapat sampai sepenuhnya kepada PELANGGAN SASARAN.
 • Jadi di sini lah perlu wujud AFFILIATE MARKETERS yang akan bekerjasama melakukan PEMASARAN secara ONLINE melalui USAHA & KEBIJAKSANAAN masing-masing
PEMBAYARAN IMBUHAN
 • Pihak Pemilik Perniagaan akan MEMBAYAR UPAH sebagai IMBUHAN terhadap KEJAYAAN seseorang AFFILIATE MEMBER mendapatkan PELANGGAN TULIN.
 • PEMBAYARAN adalah berbeza di antara Syarikat dan Syarikat yang lain dan akan bergantung sepenuh nya kepada JENIS PRODUK atau PERKHIDMATAN yang di tawarkan.
HURAIAN
AFFILIATE MARKETING sangat di perlukan pada zaman ini di mana banyak JENIS PENGIKLANAN menggunakan TEKNOLOGI MAKLUMAT (IT) secara ONLINE.


Dan KAEDAH ini di gunakan secara MELUAS oleh INDUSTRI seperti :
 • PERUNCITAN BARANGAN KEPERLUAN
 • PERUNCITAN KEPERLUAN & PRODUK ORANG DEWASA
 • PERUNCITAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI
 • PERKHIDMATAN FILES SHARING 
 • PERKHIDMATAN PERBANKKAN
 • PERKHIDMATAN PENGIKLANAN INTERNET
 • PERKHIDMATAN MENJUAL MAKLUMAT
 • DAN BANYAK LAGI INDUSTRI UTAMA
AFFILIATE MARKETERS adalah PENYOKONG INDUSTRI PEMASARAN & PENJUALAN di masa kini.

editor

No comments:

Post a Comment