Tuesday, May 17, 2011

FAKTOR Y #21 - APA ITU KOS - Post #251

TIPsNIAGA.COM - Faktor Y - Post #251


APA ITU KOS
APA YANG PERLU ANDA KETAHUI & FAHAMI


Subjek untuk Posting kali ini melibatkan Pembelajaran untuk Mengetahui dan Memahami APAKAH ELEMEN-ELEMEN yang MENERBITKAN sesuatu KOS kepada sebuah Syarikat, Organisasi, Kerajaan dan Orang Perseorangan.
Mungkin Ramai yang TAHU APA ITU KOS secara AM tetapi Ramai tidak MENGAMBIL TAHU atau CUBA MEMAHAMI mengapa SESUATU KOS itu WUJUD dan TERPAKSA DI TANGGUNG.
Oleh yang demikian, di harap dengan penghuraian yang akan di bentangkan akan dapat MEWUJUDKAN Pengetahuan & Pemahaman yang lebih BAIK terhadap Sesuatu KOS.


DEFINASI KOS
 1. MERUPAKAN sesuatu NILAI atau HARGA yang PERLU DI BAYAR untuk Mendapatkan atau Memiliki sesuatu PRODUK & PERKHIDMATAN kepada PENGGUNA.
 2. SESUATU NILAI yang PERLU DI KELUARKAN untuk Mencipta, Membina, Membuat, Mengeluarkan, Menghasilkan sesuatu PRODUK atau PERKHIDMATAN oleh sesebuah SYARIKAT atau PENIAGA.
 3. SESUATU JUMLAH PERBELANJAAN yang menggunakan NILAI MATAWANG untuk MENANGGUNG Keseluruhan Perbelanjaan untuk MENGGERAKKAN segala KEPERLUAN untuk sesebuah KELUARGA, SYARIKAT,ORGANISASI, NEGERI dan NEGARA.
DAERAH KEWUJUDAN & JENIS KOS
 • DALAM URUSAN PERIBADI & KELUARGA
 • DALAM URUSAN SYARIKAT & ORGANISASI
 • DALAM URUSAN KERAJAAN & NEGARA
JENIS-JENIS KOS 
KOS DALAM URUSAN PERIBADI & KELUARGA
 • Penyediaan keperluan Makanan & Minuman
 • Penyediaan Keperluan Tempat Tinggal atau Perumahan
 • Penyediaan Keperluan Pakaian
 • Penyediaan Keperluan Kesihatan
 • Penyediaan Keperluan Pengangkutan
 • Penyediaan Keperluan Pendidikan
 • Penyediaan Keperluan Hiburan
 • Penyediaan keperluan Peralatan & Perkakas Rumah Tangga
 • Penyediaan Keperluan Pembangunan Ekonomi
KOS DALAM URUSAN SYARIKAT & ORGANISASI
 • Penyediaan Keperluan Kilang & Pejabat
 • Penyediaan Keperluan Kebajikan Pekerja & kakitangan
 • Penyediaan Keperluan Kebajikan Pelanggan & Pengguna
 • Penyediaan Keperluan Sistem Pemasaran & Penjualan
 • Penyediaan Keperluan Sistem Pentadbiran & Pengurusan
 • Penyediaan Keperluan R&D Untuk Pembangunan Produk & Perniagaan
KOS DALAM URUSAN KERAJAAN & NEGARA
 • Keperluan Penyediaan Sistem Pembangunan Prasarana & Insfrastruktur Rakyat
 • Keperluan Penyediaan Sistem Keselamatan & Pertahanan Rakyat & Negara
 • Keperluan Penyediaan Sistem Pembangunan Ekonomi Rakyat & Negara
 • Keperluan Penyediaan Sistem Pengagihan Bantuan & Subsidi Rakyat
 • Keperluan Penyediaan Sistem Pembangunan Pendidikan Rakyat
 • Keperluan Penyediaan Sistem Penjagaan Kesihatan Rakyat
 • Keperluan Penyediaan Sistem Pentadbiran & Pengurusan Rakyat, Negeri & Negara
 • Keperluan Penyediaan Sistem Perhubungan Dalam & Luar Negara
 • Keperluan Penyediaan Sistem Penjagaan & Pembangunan Alam Sekitar
HURAIAN & PENJELASAN
 • Oleh kerana itu SETIAP DAERAH yang WUJUD unsur-unsur KOS akan MENGGUNAKAN segala SUMBER KEWANGAN yang ADA sebagai ALAT untuk MENJAGA segala PERBELANJAAN yang WUJUD tersebut.
 • Dan SEGALA KAEDAH & CARA untuk MENTADBIR & MENGURUS semua KOS-KOS tersebut memerlukan PENGETAHUAN di dalam Bidang PENGURUSAN KEWANGAN & EKONOMI yang mencukupi.
 • Kerana SEGALA KOS adalah MELIBATKAN WANG & HAL KEWANGAN walau di dalam DAERAH mana juga pun KOS itu wujud.
 • Dan SETIAP BAHAGIAN untuk KEPERLUAN PENYEDIAAN KOS itu pula AKAN WUJUD pelbagai PECAHAN PERBELANJAAN yang berkenaan di dalam BAHAGIAN masing-masing.
ULASAN
 • Oleh kerana sebab-sebab KEPINCANGAN & KEGAGALAN untuk MENJAGA SISTEM PERBELANJAAN dengan BAIK, maka kita akan dapat melihat BANYAK INDIVIDU atau SYARIKAT atau sesuatu KERAJAAN itu RUNTUH segala SISTEM KEKELUARGAAN, PERSYARIKATAN dan KERAJAAN yang mereka TERAJUI.
 • Dimana di dalam HAL ini seseorang itu samaada mereka itu KETUA Keluarga atau KETUA Syarikat atau KETUA Negara HARUS kembali kepada ILMU yang di sebut sebagai FINANCIAL INTELLIGENCE (FI).
 • Dan FINANCIAL INTELLIGENCE (FI) itu pula BERASASKAN kepada KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) dari ILMU PENTADBIRAN & PENGURUSAN yang di wujudkan dalam ILMU PERNIAGAAN yang pula di dasarkan dari ILMU KEMANUSIAAN.
editor

No comments:

Post a Comment