Thursday, May 26, 2011

FAKTOR Y #39 - APA ITU PERNIAGAAN ISLAM - Post #269

TIPsNIAGA.COM - Faktor Y - Post #269


APA ITU PERNIAGAAN ISLAM
APA SEBENAR NYA YANG DI MAKSUDKAN


PERNIAGAAN ISLAM
 • Perkataan PERNIAGAAN ISLAM jangan di salah tafsirkan PENGERTIAN yang sebenar nya kerana PERNIAGAAN ISLAM itu TIDAK PERNAH di Wartakan sebagai SESUATU PERNIAGAAN di mana-mana NEGARA di Dunia ini.
 • YANG WUJUD ialah hanya PERNIAGAAN yang BERKONSEPKAN SYARIAH ISLAM di dalam Sektor Perniagaan yang tertentu.
 • DIMANA Sistem PENTADBIRAN & PENGURUSAN NYA sahaja yang menggunakan KONSEP ISLAM.
 • DAN hanya sesuatu PRODUK & PERKHIDMATAN yang DI TAWARKAN maseh menyerupai Perniagaan-Perniagaan yang lain
APA ITU KONSEP ISLAM
 • CORAK & GAYA Pentadbiran & Pengurusan yang meng-adaptasikan PERUNDANGAN ISLAM
 • PRODUK & PERKHIDMATAN yang menuruti & tidak melanggar HUKUM SHARIAH ISLAM
 • ETIKA PERNIAGAAN yang menuruti kehendak & bertepatan dengan SHARIAH
PENJELASAN
1...CORAK & GAYA Pentadbiran & Pengurusan
TUNTUTAN UTAMA nya ialah HARUS Bersifat ADIL & TELUS terhadap semua :
 • RAKAN NIAGA
 • PEKERJA
 • PELANGGAN
2...PRODUK & PERKHIDMATAN
TUNTUTAN UTAMA nya ialah HARUS Mengelakkan dari Berjual-beli :
 • Produk yang HARAM Unsur-Unsur Pembuatan nya
 • Perkhidmatan yang TIDAK MENIPU Hak Pelanggan
3...ETIKA PERNIAGAAN
TUNTUTAN UTAMA nya ialah HARUS Menuruti & Mengamalkan HUKUM SHARIAH dalam :
 • Akad JUAL & BELI dalam Hukum Shariah
 • Jual-Beli dalam suasana yang AMAN
 • Perdagangan yang Bebas
 • Tidak ada Unsur Monopoli
 • Tidak ada Unsur RASUAH
 • Tidak ada Unsur RIBA'
 • Tadbir & Urus Perniagaan yang menurut & kehendak Hukum Shariah
 • Tadbir & Urus JUAL-BELI yang menurut & kehendak Hukum Shariah
4...APA ITU 100% BERLANDASKAN HUKUM SHARIAH
Berikut adalah Perkara-Perkara yang harus di patuhi dan yang tidak boleh di amalkan di dalam Perniagaan yang berlandaskan 100% Hukum Shariah :

1...Urusan Jual-beli & Perniagaan yang melibatkan KADAR FAEDAH YANG BERLEBIHAN seperti dalam Pinjaman & Simpanan Wang dan Perbankkan.
2...Apa juga jenis Perniagaan yang melibatkan perkara-perkara berikut :
 • Pembuatan, Pengedaran & Penjualan sebarang produk yang melibatkan Tembakau / Rokok dan Arak.
 • Perniagaan yang berunsur Perjudian dan Permainan yang berunsur JUDI
 • Pembuatan, Pengedaran & Penjualan sebarang Produk yang berkaitan dengan Senjata Api dan Senjata-Senjata yang melibatkan peperangan.
 • Pembuatan, Pemprosesan, Pembungkusan, Penjualan, Pengedaran Produk yang berunsurkan KHINZIR
 • Sistem Perbankkan & Insuran Konvensional dan Sistem Kewangan yang melibatkan Kadar FAEDAH yang tinggi.
 • Pembuatan, Pengedaran & Penjualan Produk-Produk yang berunsurkan BAHAN LUCAH
 • Apa juga Produk yang bertentangan dengan Hukum Shariah yang lain.
3...Jenis Perniagaan yang bercorak Derivatif, Futures, Options dan Kontrak yang Urus-Niaga nya TIDAK TETAP & KABUR.
4...Dan APA juga jenis URUS-NIAGA yang tidak DI FATWAKAN sebagai HALAL dalam Hukum ISLAM oleh MAJLIS FATWA Negeri, Negara dan Antarabangsa.

SEMUA BERLANDASKAN 3 PERKARA
 1. KEPERCAYAAN
 2. ADIL & JUJUR
 3. PERSETUJUAN BERSAMA
SIAPA BOLEH MENGGUNAKAN KONSEP ISLAM
 • Semua Peniaga & Usahawan dari semua BANGSA & AGAMA boleh meng-adaptasikan KONSEP PENTADBIRAN & PENGURUSAN ISLAM di dalam Perniagaan mereka.
 • Kerana segala ETIKA & PERUNDANGAN nya cukup MUDAH serta JELAS yang mana BAIK dan yang mana BURUK
 • Dimana tidak wujud Unsur-Unsur PENIPUAN terhadap Rakan Niaga, Pekerja dan Pengguna di sebabkan PERUNDANGAN yang bersifat ADIL & SAKSAMA.
 • Serta pengambilan KEUNTUNGAN dengan cara yang PALING MUNASABAH.
SISTEM PERNIAGAAN ISLAM YANG WUJUD
Dalam Dunia ini, hanya Dua (2) Jenis Perniagaan yang telah menggunakan dan menuruti HUKUM SHARIAH  dan di Perakui di Peringkat Antarabangsa.
 • Sistem PERBANKKAN ISLAM (Kewangan)
 • Sistem TAKAFUL ISLAM (Insuran)
 • Dimana melalui kedua-dua SEKMEN perniagaan ini telah di perkemaskan segala TADBIR-URUS Operasi Perniagaan dengan menggunakan 100% HUKUM SHARIAH
YANG LAIN
Banyak lagi SEKMEN PERNIAGAAN yang lain maseh belum dapat untuk meng-adaptasikan KONSEP PERUNDANGAN SHARIAH secara 100% dan maseh lagi di dalam Proses-Proses Pengkajian untuk di SELARASKAN dengan sempurna seperti :
 • Perniagaan MLM (Multi Level Marketing)
 • Perniagaan SLM (Single Level Marketing)
 • Perniagaan FRANCAIS
 • Perniagaan Derivatif, Futures, Stocks, Securities, Bonds, Commodities
Dimana SISTEM PENTADBIRAN & PENGURUSAN yang melibatkan :
 • PEMBAHAGIAAN KEUNTUNGAN
 • SYARAT & PERATURAN PERJANJIAN
 • HAK MILIK
 • AKAD JUAL BELI
 • HALAL & HARAM
 • Maseh belum menuruti segala PERUNDANGAN ISLAM di dalam HUKUM SHARIAH.
RUMUSAN
 • Oleh kerana itu, terpulang kepada Para Peniaga, Usahawan dan Pelabur ISLAM untuk samaada meneruskan atau menghentikan Perniagaan yang TIDAK MENURUTI Kehendak & Perundangan Shariah.
 • Atau cuba untuk melakukan TRANSFORMASI Perniagaan kepada 100% menuruti SHARIAH.
 • Kerana BURUK & BAIK NYA dan UNTUNG & RUGI NYA telah di HURAIKAN dan TERCATAT di dalam BANYAK KITAB-KITAB
editor

No comments:

Post a Comment