Thursday, May 26, 2011

FAKTOR Y #40 - APA ITU MARKET DATA - Post #270

TIPsNIAGA.COM - Faktor Y - Post #270


APA ITU MARKET DATA
APA YANG PERLU ANDA TAHU


DEFINASI MARKET DATA
MARKET DATA adalah suatu TERMA di dalam SISTEM KEWANGAN yang berkaitan sesuatu Perniagaan yang pula memberikan MAKLUMAT mengenai :
 • EQUITY
 • FIXED INCOME
 • FINANCIAL DERIVATIVE
 • CURRENCY
 • INSTRUMENT PELABURAN 
 • Yang LAPORAN nya berbentuk DATA ANGKA HARGA yang di dapati daripada Aktiviti sesuatu PERDAGANGAN dan JUAL BELI SAHAM.
BURSA SAHAM
Dimana setiap BURSA SAHAM di seluruh Dunia akan MELAPORKAN segala URUS-NIAGA dengan menggunakan Sistem laporan seperti yang berikut :
1...QUOTA DATA
 • Bid (bidaan)
 • Ask (tawaran)
 • Bid Size (sais bidaan)
 • Ask Size (sais tawaran)
2...TRADE DATA
 • Last Sale (jualan terakhir)
 • Last Size (sais terakhir)
 • Volume (jumlah)
3...TRADE TIMES & VENUE

 • Quote Time (masa di catat)
 • Trade Time (masa di perniagakan)
 • Exchange (bursa saham)
 • Volume (jumlah)
KESEMUA MAKLUMAT yang di keluarkan AMAT BERGUNA untuk SEMUA INDUSTRI PERNIAGAAN yang telah MELAYAKKAN & DI SENARAIKAN Perniagaan mereka untuk di perniagakan di dalam BURSA SAHAM.

APA KEGUNAAN MARKET DATA
 • MARKET DATA amat di perlukan oleh Para PELABUR KEWANGAN dan PEMILIK PERNIAGAAN untuk mengetahui NILAI SAHAM Syarikat dalam DAGANGAN yang di lakukan secara HARIAN di BURSA-BURSA SAHAM.
 • Dan akan menggunakan Market Data ini untuk MENENTUKAN UNTUNG-RUGI sesuatu PEMBELIAN SAHAM kepada seseorang Pelabur.
 • Juga akan memberikan KESAN terhadap Perniagaan yang DI PERNIAGAKAN di dalam Bursa Saham ini, dimana LAPORAN tersebut akan menentukan NILAI SAHAM mereka itu NAIK atau TURUN.
PENGGUNA UTAMA MAKLUMAT INI
Secara KHUSUS NYA, Laporan Market Data ini di guna-pakai oleh :
 1. FISD : The Financial Information Services Division of The Software & Information Industry Association yang berpangkalan di Washington DC, Amerika Syarikat. Yang MEWAKILI Tiga (3) Kumpulan iaitu a) Consumer Firms, b) Vendor Firms dan c) Exchanges
 2. IPUG : The Information Provider User Group yang berpangkalan di United Kingdom, England yang mengkhususkan kepada Kumpulan Consumer Firms sahaja sebagai ALAT MAKLUMAT untuk melobi Kumpulan Vendor Firms mengenai Perkara-Perkara UTAMA.
 3. COSSIOM : Commission Des Service Et Systemes D'Informations Destines Aux Operateurs De Marches, berpangkalan di Paris, Perancis yang mewakili Consumer Firms.
PENJELASAN PERANAN KUMPULAN
1...Consumer Firms
 • Syarikat-Syarikat yang terlibat di dalam SEKTOR Pembuatan Barangan & Perkhidmatan Pengguna
2...Vendor Firms
 • Syarikat-Syarikat yang melakukan Perniagaan PERBEKALAN atau PEMBEKAL Barangan & Perkhidmatan kepada Syarikat-Syarikat yang lain.
3...Exchanges
 • Exchange merujuk kepada BURSA-BURSA SAHAM yang menjalankan & menguruskan semua URUS-NIAGA & JUAL-BELI SAHAM di Negara-Negara tertentu.
 • Seperti New York Stock Exchange (NYSE), Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE), Singapore Stock Exchange (SSE) dan yang lain-lain.
PENGARUH MARKET DATA
 • MARKET DATA juga akan mempengaruhi PASARAN di dalam Perniagaan di Seluruh Dunia, dimana Laporan TURUN-NAIK sesuatu SAHAM terhadap sesuatu SYARIKAT menunjukkan dengan jelas berkenaan PERMINTAAN sesuatu Produk & Perkhidmatan. 
 • Melalui Laporan tersebut akan di ketahui Produk atau Perkhidmatan apakah yang PALING POPULAR atau yang PALING DI KEHENDAKI oleh Pengguna secara AM nya.
 • Dan Laporan ini juga akan mempengaruhi keadaan EKONOMI sesebuah NEGARA yang menjadi PENGELUAR Barangan & Perkhidmatan tersebut.
 • Jika PERMINTAAN nya KURANG CERGAS di Bursa-Bursa Saham, maka Negara Pengeluar akan mengalami KEKURANGAN Permintaan dan akan menyebabkan KEJATUHAN NILAI HARGA yang di perdagangkan DAN akan menjejas Aktiviti Export Negara.
 • Syarikat Pengeluar nya pula akan mengalami KERUGIAN jika keadaan Permintaan di Bursa Saham tidak berubah.
PENYEBARAN MAKLUMAT MARKET DATA
Penyebaran Maklumat untuk Market Data ini sangat MAHAL KOS OPERASI Operasi nya dan di lakukan oleh Badan yang sangat Profesional yang bekerja rapat dengan Bursa-bursa Saham di Seluruh Dunia, kerana Maklumat yang di sebarkan itu sangat Penting & Sensitif kepada Pihak-Pihak yang berkenaan seperti Pihak Pengusaha, Pihak Pelabur dan Pihak Kerajaan.

Dimana Laporan terperinci mengenai MARKET DATA ini meliputi Laporan-Laporan seperti berikut :
 • Inventory Management
 • Cost Management
 • Change Management
 • Contract Management
 • Technology Management
 • Vendor Management
 • Demand Management
 • Budgeting
 • Reporting
 • Invoice Reconciliation & Administration
 • Permissioning
PENGGUNA MAKLUMAT YANG LAIN SEPERTI
Syarikat-Syarikat Penyebar MAKLUMAT & ORGANISASI seperti :
 • Stesen-Stesen TV untuk Berita Perniagaan
 • Akhbar-Akhbar Perniagaan
 • Akhbar-Akhbar Elektronik ONLINE Perniagaan
 • Syarikat Pelaburan Kewangan & Insuran
 • Syarikat Perbankkan Simpanan & Perdagangan
 • Persatuan-Dewan & Agensi Perniagaan
 • Kementerian -Kementerian Perdagangan
 • Syarikat-Syarikat yang terlibat Langsung di Pasaran Antarabangsa
RUMUSAN
 • Oleh kerana itu, Market Data ini amat penting untuk di ketahui dan di pelajari dari awal kerana dengan memahami susur-galur laporan tersebut, anda akan dapat memahami keadaan PASARAN yang sebenar di Peringkat Antarabangsa.
 • Langkah mengikuti Laporan Market Data ini juga boleh MENGURANGKAN RISIKO KERUGIAN terhadap Perniagaan anda.
 • Walaupun Perniagaan anda tidak terlibat di dalam Bursa Saham
editor

No comments:

Post a Comment