Saturday, May 07, 2011

FAKTOR Y #1 - JENIS KELEMAHAN USAHAWAN - Post #231

TIPsNIAGA.COM - Business Review - Post #231


FAKTOR Y #1 - JENIS KELEMAHAN USAHAWAN
JENIS SIKAP YANG KURANG EFEKTIF


FAKTOR Y atau WHY FACTOR 
 • Adalah SEKMEN yang terbaharu di dalam PENULISAN, HURAIAN, RUNGKAIAN & PENJELASAN mengenai HAL EHWAL PERNIAGAAN yang akan MENUMPUKAN Perkara-Perkara PENTING untuk DI BERI PERHATIAN.
 • SEKMEN FAKTOR Y akan di jadikan BAHAN ULANG-KAJI terhadap segala PENULISAN yang telah DI RUNGKAI, DI HURAI dan DI JELASKAN segala FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN & KEGAGALAN terhadap seseorang PENIAGA & USAHAWAN.
 • KERANA secara LAZIM nya seseorang MANUSIA itu CEPAT MELUPAKAN Apa Yang Telah Di Pelajari dalam Masa Yang Singkat.
JADI.....APAKAH JENIS SIKAP YANG KURANG EFEKTIF TERSEBUT
Berikut adah 12 FAKTOR SIKAP yang SERING MELANDA seseorang Peniaga & Usahawan secara AM.
1...GAGAL untuk Menetapkan Hala-Tuju Perniagaan yang JELAS
 • Tiada PELAN PERANCANGAN Perniagaan untuk Jangka Masa Pendek & Panjang
 • Jika ada pun ianya TIDAK JELAS dan TIDAK MENYELURUH
2...GAGAL untuk Melakukan KAJIAN
 • Gagal untuk MEMAHAMI KEHENDAK PASARAN SEMASA
 • Gagal untuk melakukan KAJIAN yang MENYELURUH sebelum membuat sesuatu Keputusan memulakan Perniagaan
3...GAGAL untuk Mendapatkan Rakan Niaga yang sesuai
 • Gagal mencari Rakan-Niaga yang JUJUR dan dalam Perkongsian
 • Gagal untuk Menetapkan KRITERIA KEPENTINGAN di dalam Memilih Rakan-Niaga
4...GAGAL untuk Mendapat PEMBEKAL yang sesuai
 • Gagal untuk mendapatkan PEMBEKAL yang dapat Membekalkan Produk yang Bermutu dan yang menepati Kehendak Pelanggan
 • Gagal untuk mendapatkan HARGA PEMBELIAN yang bersesuaian kerana tersalah memilih PEMBEKAL
5...GAGAL untuk Mendapat PEKERJA yang sesuai
 • Gagal untuk MEMILIH TENAGA KERJA yang Bersesuaian dengan Tugas & Tanggung Jawap yang perlu di lakukan.
 • Sering mengambil Pekerja yang KURANG BERPENGALAMAN dan KURANG TERLATIH atas alasan untuk MENJIMATKAN KOS
6...LEMAH di dalam PENTADBIRAN PERNIAGAAN
 • Lemah di dalam URUS-TADBIR Tenaga Kerja yang ramai
 • Lemah di dalam HAL EHWAL Pengawalan Perbelanjaan
 • Sering berbelanja DI LUAR KEMAMPUAN sebenar Kewangan Syarikat
7...LEMAH di dalam PENGURUSAN KEWANGAN
 • Lemah di dalam PUNGUTAN HUTANG daripada Pelanggan (B2B)
 • Lemah di dalam Menetapkan POLISI JUAL BELI
 • Tidak TEGAS di dalam melakukan sesuatu URUS-NIAGA berdasarkan POLISI Syarikat
8...LEMAH di dalam Memilih PENASIHAT PERNIAGAAN
 • Tersalah Mendengar NASIHAT daripada Penasihat yang Salah
 • Tersalah MENTAFSIR segala Nasihat Orang Ramai
 • Tersalah MEMILIH Penasihat Perniagaan yang SESUAI dengan JENIS Perniagaan yang di lakukan
9...LEMAH di dalam PERHUBUNGAN AWAM
 • Lemah untuk Membina Rangkaian Hubungan Perniagaan dengan Rakan Niaga dan Pelanggan
 • Lemah untuk MENGENAL-PASTI Peluang Perniagaan daripada Rangkaian yang sediaada
10...LEMAH di dalam MENGEKALKAN PERHUBUNGAN dengan PELANGGAN
 • Gagal untuk MEMBINA Hubungan BAIK dengan PELANGGAN
 • Sehingga Pelanggan MERASA MEREKA tidak di HARGAI LANGSUNG
11...LEMAH di dalam MENGENAL-PASTI PELUANG dan GAGAL BERTINDAK PANTAS
 • Gagal untuk MEREBUT PELUANG Perniagaan dalam keadaan PASARAN semasa 
 • Terlalu FOKUS kepada MASAALAH UNTUNG & RUGI
 • Mengambil MASA yang panjang untuk Membuat sesuatu KEPUTUSAN
12...KURANG BERSEDIA di dalam MENETAPKAN sesuatu KEPUTUSAN PERNIAGAAN
 • Gagal untuk membuat KEPUTUSAN dalam MASA yang SINGKAT & SESUAI
 • Sering TIDAK BERSEDIA kerana tidak ada sesuatu RUJUKAN yang boleh di guna-pakai
 • Sering TIDAK MENGAMBIL PERHATIAN pada keadaan PASARAN SEMASA
DIMANA kesemua 12 FAKTOR SIKAP yang KURANG EFEKTIF tersebut TELAH di hurai dan di rungkai di dalam banyak Posting sebelum ini dan di dalam pelbagai SEKMEN PENERANGAN.


APAKAH MAKSUD DARIPADA 12 FAKTOR KELEMAHAN YANG TERSENARAI?
 • MELALUI pelbagai LAPORAN di peringkat Antara Bangsa mengenai FAKTOR-FAKTOR KEGAGAGALAN, Ada beberapa PERKARA yang telah MENUNJUKKAN dengan TEPAT apakah PUNCA MASAALAH yang telah menyumbang kepada KEGAGALAN tersebut.
 • Add caption
 • Dan HURAIAN ini KHAS untuk NEGARA MALAYSIA secara KHUSUS.
PUNCA-PUNCA NYA IALAH:-
No.1 dari :
 • PENDIDIKAN FORMAL bukan dari JURUSAN PERNIAGAAN
 • PENGALAMAN BEKERJA bukan dari dalam Perniagaan yang di usahakan
No.2 dari :
 • PENDIDIKAN FORMAL banyak dari JURUSAN Akademik
 • Dan dari JURUSAN TEKNIKAL
No.3 dari :
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN yang 
 • TAHAP PENDIDIKAN yang RENDAH
 • Kebanyakan dari LULUSAN SPM & STPM
No.4 dari :
LATAR BELAKANG PEKERJAAN mereka sebelum ini adalah sebagai,
 • GOLONGAN JURUJUAL
 • GOLONGAN PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM
 • BEKAS PEGAWAI KERAJAAN
 • BEKAS PEGAWAI BANK
 • BEKAS GURU
 • BEKAS TENTERA & POLIS
 • BEKAS PEMANDU
 • BEKAS PEKERJA KILANG
 • GOLONGAN PETANI
 • GOLONGAN NELAYAN
 • GOLONGAN TUKANG MASAK
 • LULUSAN SEKOLAH & UNIVERSITI yang terus berniaga
No.5 dari :
Golongan USIA yang TERBANYAK menurut Indek,
 1. 35 tahun hingga 45 tahun
 2. 25 tahun hingga 35 tahun
 3. 45 tahun hingga 65 tahun
No.6 dari :
Golongan PALING RAMAI menurut Indek,
 1. Golongan LELAKI
 2. Golongan WANITA
No.7 dari :
Golongan BANGSA menurut Indek,
 • Golongan Bangsa MELAYU
 • Golongan Bangsa CHINA
 • Golongan Bangsa LAIN-LAIN
No.8 dari :
Sumber WANG MODAL menurut Indek,
 1. WANG PINJAMAN dari KERAJAAN
 2. WANG PINJAMAN dari BANK-BANK
 3. WANG KELUARGA
 4. WANG SENDIRI
RUMUSAN
JIKA di ULANG-KAJI kesemua FAKTOR dan PUNCA KEGAGALAN sesuatu PERNIAGAAN di atas, KITA akan dapat FAHAMI bahawa :-

PUNCA KEGAGALAN YANG UTAMA ialah;
 • KURANG NYA PENDIDIKAN & PENDEDAHAN terhadap ILMU PERNIAGAAN secara KHUSUS dan MENYELURUH
 • Dan BIDANG PERNIAGAAN yang DI CEBURI atau yang DI PILIH adalah DI LUAR KEMAHIRAN & PENGETAHUAN mereka yang terlibat
KEDUA ialah
 • SIKAP TERBURU-BURU untuk MEMULAKAN PERNIAGAAN tanpa mengambil kira mengenai ILMU-ILMU PERNIAGAAN yang HARUS di ketahui terlebih dahulu
 • Seperti KEPERLUAN-KEPERLUAN yang PALING ASAS
DIMANA KEDUA-DUA SIKAP tersebut BERPUNCA pula daripada SIKAP TAMAK dan SIFAT RAKUS untuk UNTUNG SEGERA.
Dan akhir nya mereka GAGAL untuk MEMPERTAHANKAN PERNIAGAAN untuk terus MAJU di dalam PERSAINGAN dalam PASARAN.

editor

1 comment: