Tuesday, May 24, 2011

FAKTOR Y #37 - APA RAHSIA PENJUALAN YANG BERKESAN - Post #267

TIPsNIAGA.COM - Faktor Y - Post #267


APA RAHSIA PENJUALAN YANG BERKESAN
APA YANG ANDA TAHU DAN PERLU TAHU LAGI


RAHSIA PENJUALAN
 • RAHSIA PENJUALAN bukan terletak di atas Para-Para Jualan, atas Meja Jualan, dalam Buku-Buku Katalog, dalam Iklan-Iklan atau daripada semua TEMPAHAN PELANGGAN.
 • DIMANA Ramai Para Peniaga & Usahawan TIDAK TAHU untuk menggunakan KAEDAH atau STRATEGI yang TEPAT & BETUL dalam Bidang PENJUALAN.
 • ADA pula yang lebih Ekstrim dan Superstitious menggunakan PELARIS atau Mendapatkan Khidmat dari Bomoh-Bomoh untuk melariskan JUALAN mereka.
 • INI AMAT JELAS menunjukkan mereka di dalam Golongan ini TIDAK TAHU dan TIDAK FAHAM Apakah FUNGSI sebenar PENJUALAN, STRATEGI JUALAN, TAKTIK JUALAN dan TEKNIK JUALAN.
 • DAN akhirnya mereka mengalami KEMEROSOTAN JUALAN dan mengakibatkan KERUGIAN dalam menjalankan Perniagaan.
DIMANA KAH TERLETAK NYA RAHSIA-RAHSIA PENJUALAN
 • Melalui ILMU Pentadbiran & Pengurusan Perniagaan, RAHSIA PENJUALAN terletak di dalam PELAN PERANCANGAN untuk Bahagian atau Jabatan Penjualan (Sales Department)
 • Dimana sebelum Jabatan Penjualan ini BEROPERASI, mereka HARUS & PERLU ADA segala ILMU-ILMU PENJUALAN yang telah di susun rapi dan di rancang dengan teliti.
 • Yang berupa PELAN DASAR yang meliputi segala STRATEGI Mentadbir-Urus Jabatan PENJUALAN secara TERPERINCI.
 • Dan melalui segala STRATEGI yang telah DI SUSUN RAPI itu pula, ia harus DI SERAPKAN kedalam PEMAHAMAN setiap ANGGOTA PENJUALAN secara Seragam & Saksama.
 • Langkah ini untuk MEMBOLEHKAN Setiap Anggota Penjualan memiliki PEMAHAMAN, TUJUAN dan STRATEGI YANG SAMA ketika menjalankan Tugas & Tanggung Jawap.
 • Dan yang PALING UTAMA ialah PEMBENTUKKAN KEMAHIRAN (personal skill) terhadap Anggota Penjualan dalam HAL untuk MELAKSANAKAN Tugas berhadapan dengan PELANGGAN.
 • Dimana BANYAK KEGAGALAN untuk MENJUAL terletak diatas KEGAGALAN seseorang PENJUAL atau JURUJUAL untuk melakukan JUALAN ketika BERHADAPAN dengan BAKAL PEMBELI.
APAKAH PERKARA ASAS PERLU DI KETAHUI
ASAS 1
 • ASAS PENYEDIAAN untuk melakar PELAN PERANCANGAN JUALAN (Sales Planning) harus di dasarkan dengan PELAN PEMASARAN (Marketing Planning) yang di lakukan oleh Jabatan Pemasaran.
 • Dimana Pelan Pemasaran hanya melakukan Perancangan kepada AGIHAN & TUMPUAN DAERAH PASARAN yang mahu di masuki untuk Penjualan Produk.
 • Oleh itu, adalah PENTING bagi seseorang PENGURUS JUALAN untuk MENYELARASKAN segala PELAN PENJUALAN dengan PELAN PEMASARAN, jika tidak di selaraskan akan menyebabkan bertentangan STRATEGI yang boleh mengakibatkan KEGAGALAN.
ASAS 2
 • Setelah MEMAHAMI APA yang di KEHENDAKI di dalam PELAN PEMASARAN, baharu lah STRATEGI JUALAN di Peringkat TEMPAT dan KAWASAN itu di Lakar.
 • PELAN PERANCANGAN JUALAN ini pula harus DI BUAT oleh PENGURUS JABATAN PENJUALAN atau Sales Manager yang bertugas.
 • Kerana mereka LEBIH ARIF di dalam Bahagian Penjualan yang berkaitan rapat dengan HAL-HAL antara PENJUAL dan PELANGGAN.
 • Dimana STRATEGI BERBEZA di guna-pakai untuk SEKMEN ini dan sangat BERLAINAN dengan STRATEGI yang di gunakan untuk PELAN PEMASARAN.
 • Menurut Rekod, KEGAGALAN  Jabatan Penjualan untuk berjaya di dalam OPERASI PENJUALAN di sebabkan oleh PELAN PERANCANGAN untuk JABATAN ini di sediakan oleh JABATAN PEMASARAN.
 • Harus di ketahui bahawa seorang PENGURUS PEMASARAN adalah BERBEZA PENGETAHUAN & KEMAHIRAN dengan seorang PENGURUS JUALAN kerana sesuatu KEMAHIRAN itu wujud menurut KEKHUSUSAN dalam menjalankan sesuatu PEKERJAAN.
ASAS 3
 • HARUS juga di ketahui, untuk JABATAN PENJUALAN adalah SALAH STRATEGI mengumpulkan Tugas & Tanggung Jawap mereka di dalam JABATAN PEMASARAN di bawah TADBIR seorang PENGURUS PEMASARAN.
 • Dimana BAHAGIAN JUALAN harus DI ASINGKAN kepada KUMPULAN mereka yang KHUSUS walaupun mereka di dalam SATU PENTADBIRAN iaitu di bawah Jabatan Pemasaran.
 • Tetapi menurut SUSUN-ATUR HIRAKI dalam Carta Organisasi, Jawatan Pengurus Pemasaran dan Pengurus Jualan HARUS BERADA di TARAF SAMA walaupun dalam SATU sahaja JABATAN yang di gabungkan seperti MARKETING & SALES DEPARTMENT.
 • Ini akan MEMBOLEHKAN kedua-dua PENGURUS tersebut memberikan KOMITMENT 100% terhadap Tugas & Tanggung Jawap mereka di bawah KUASA seorang PENGARAH.
 • Jika Jawatan PENGURUS JUALAN di letakkan di bawah KUASA seorang PENGURUS PEMASARAN, keupayaan dan komitment mereka AKAN MENURUN dan tidak efektif langsung.
 • Ini di sebabkan oleh BERCANGGAHAN PENDAPAT di antara DUA KEMAHIRAN yang BERTENTANGAN.
ASAS 4
 • Setelah memiliki SUSUNAN JAWATAN dan JABATAN yang JELAS di antara KEDUA FUNGSI  JABATAN tersebut, baharu lah di fokuskan kepada HAL-HAL yang bersangkutan dengan TAKTIK & TEKNIK PENJUALAN yang di khususkan pula kepada ANGGOTA JUALAN.
 • Dimana Pengurus Jualan harus MELAKAR STRATEGI-STRATEGI PENJUALAN di dalam PERANAN untuk mencapai kepada PEMBELI & PENGGUNA.
 • Disini KEMAHIRAN & PENGETAHUAN seorang PENGURUS JUALAN di perlukan untuk memberi DIDIKAN & TUNJUK-AJAR kepada Anggota Jualan agar dapat melakukan setiap TUGAS dengan BERKESAN.
 • Dimana dalam TADBIR-URUS Jabatan Jualan WUJUD banyak PERKARA seperti Do's & Dont's (boleh & tidak boleh di lakukan) oleh seseorang Anggota Jualan.
 • Dan segala Do's & Dont's tersebut HARUS DI PATUHI dengan tekun agar setiap STRATEGI JUALAN dapat di gunakan secara berkesan.
 • Juga termasuk ETIKA PERCAKAPAN & ETIKA PEMAKAIAN yang benar-benar PROFESIONAL.
ASAS 5
 • Setiap Anggota Jualan itu pula HARUS di Pilih dan di lantik dari Golongan INDIVIDU yang memiliki SIFAT MENYUKAI ORANG RAMAI.
 • Gemar kepada Pekerjaan yang melibatkan JUALAN sebagai KERJAYA mereka.
 • Memiliki Perwatakan yang MESRA PELANGGAN secara semula jadi serta memiliki Kemahiran Berkomunikasi yang BAIK.
 • Selain nya ialah dari jenis yang MENEPATI MASA dan TAHU untuk MENGENAL-PASTI sesuatu PELUANG sebagai tambahan, tetapi kemahiran seperti ini maseh boleh DI AJAR oleh Pengurus Jualan.
 • Juga harus memiliki Personaliti yang KEMAS dan BERSIH selain dari Paras Rupa yang MENYENANGKAN apabila di lihat oleh Pelanggan.
KEPERLUAN ASAS UTAMA YANG LAIN
 • Penyediaan STRATEGI JUALAN secara KHUSUS untuk setiap Kumpulan Anggota Jualan.
 • Penyediaan TAKTIK & TEKNIK PENJUALAN yang baik serta yang SESUAI dengan sesuatu Produk & Perkhidmatan yang di tawarkan oleh Pihak Syarikat
 • STRATEGI PEMANTAUAN yang bersistematik bagi menguruskan segala LAPORAN PENJUALAN secara HARIAN.
 • Termasuk SESI MUZAKARAH atau Port-Mortem sesama Anggota Jualan di setiap Akhir Hari Bekerja sebagai langkah untuk MENGESAN sebarang KELEMAHAN & KEGAGALAN.
 • Dimana LANGKAH ini sangat PENTING bagi sesebuah JABATAN JUALAN dan jika tidak di lakukan itu bermakna Jabatan ini tidak akan dapat BEKERJA dengan baik dan Berkesan.
 • Oleh itu, Jabatan Jualan ini adalah sangat SENGIT serta MENCABAR jenis Tugas dan Tanggung Jawap nya.
PENGGUNAAN STRATEGI, TAKTIK & TEKNIK JUALAN
Setiap PENGURUS JUALAN harus TAHU untuk MELAKAR dan MENGGUNAKAN segala Strategi, Taktik & Teknik JUALAN yang SESUAI untuk :-
 • SETIAP PEKERJA JUALAN
 • SETIAP PRODUK & PERKHIDMATAN
 • MASA & TEMPAT YANG SESUAI
 • KEPADA GOLONGAN SASARAN 
KEPERLUAN PENTING
 • KERANA bukan semua STRATEGI, TAKTIK & TEKNIK JUALAN boleh di guna-pakai untuk semua jenis KEADAAN dengan pendekatan yang sama atau seragam.
 • ITULAH sebab-sebab nya seorang PENGURUS JUALAN harus benar-benar BERKEMAHIRAN & BERPENGETAHUAN di dalam BIDANG ini.
 • Dimana PENGETAHUAN mereka terhadap PASARAN dan TREND & GOLONGAN PENGGUNA Amat Penting untuk menentukan sesuatu Perancangan Jualan itu berhasil di lakukan.
 • Termasuk KOMITMEN mereka terhadap Syarikat yang mereka Wakili.
RUMUSAN
 • Sebenar nya TIDAK ADA sesuatu RAHSIA yang benar RAHSIA di dalam TADBIR-URUS JABATAN JUALAN ini.
 • Ia lebih kepada KETEKUNAN untuk melakukan sesuatu dengan TEPAT, JELAS dan BETUL menurut KESESUAIAN SEMASA.
 • KERANA seorang JURUJUAL yang berkesan, mereka MAMPU untuk MENJUAL sesuatu BENDA atau BARANG YANG TIDAK WUJUD. Inilah yang di lakukan oleh PENIPU-PENIPU JUALAN.
editor

No comments:

Post a Comment