Friday, April 29, 2011

REVIEW #28 : HARTA INTELEK - Post #218

TIPsNIAGA.COM - Business Review - Post #218


HARTA INTELEK
APA YANG DI MAKSUDKAN SEBAGAI HARTA INTERLEK


HARTA INTELEK atau INTELECTUAL PROPERTY
Memberi MAKSUD bahawa sesuatu ILHAM HASIL KERJA atau KREATIVITI yang DI REKA-CIPTA untuk sesuatu KEGUNAAN di dalam PERNIAGAAN atau sesuatu BIDANG SENI yang di berikan HAK EXCLUSIVE oleh Undang-Undang kepada:
 • Orang yang Mereka-Cipta nya secara INDIVIDU atau
 • Kepada SYARIKAT yang MEMILIKI HAK terhadap sesuatu REKAAN 
Oleh itu HARTA INTELEK ini TERBAHAGI kepada Dua (2) Bahagian:
 1. INDUSTRIAL PROPERTY atau HARTA PERUSAHAAN
 2. COPYRIGHTS atau HAKCIPTA
1...INDUSTRIAL PROPERTY 
Meliputi Perkara-Perkara yang MEMBERIKAN HAK (Rights) terhadap:
 • Patents - Berkaitan dengan  Perekaan Produk, Alat, Cara, Bahan, Proses Perindustrian
 • Trademarks -Berkaitan dengan Jenama, Nama, Ayat, Logo, Bunyi-Bunyian, Bau-Bauan, Gambar dalam sesuatu Perniagaan.
 • Industrial Designs - Berkaitan dengan Rupa Bentuk, Reka Bentuk, Kerangka Bentuk sesuatu Peralatan dalam Perusahaan.
 • Geographic Indication - Berkaitan dengan ASAL USUL sesuatu Bahan atau Produk yang hanya Wujud di sesuatu Kawasan tertentu dan HAK di berikan terhadap Kawasan Asal Usul tersebut.
2...COPYRIGHTS 
Pula meliputi Perkara-Perkara yang MEMBERIKAN HAK (Rights) terhadap:
 • Literary - Berkaitan dengan Hasil Kerja Penulisan Seni seperti Sajak, Puisi, Pantun, Novel, Cerpen, Drama, Filem, Musik dan juga Pementasan Drama 
 • Artistic Works - Berkaitan dengan Hasil Seni seperti Lukisan, Forografi, Lukisan Pelan Bangunan, Reka Bentuk Bangunan
TUJUAN MEWUJUDKAN HAK EXCLUSIVE YANG DI LINDUNGI UNDANG-UNDANG
 • Bertujuan untuk MENGIKTIRAF sesuatu HAK REKA-CIPTA yang di hasilkan oleh Individu atau Syarikat sebagai SUMBER PENDAPATAN terhadap MASA dan PELABURAN yang telah mereka korbankan untuk menghasilkan sesuatu ciptaan.
 • Melalui HAK tersebut yang secara EXCLUSIVE, tidak akan ada Pihak lain yang di benarkan untuk MENIRU atau MENCETAK-ROMPAK Hasil Ciptaan mereka TANPA KEBENARAN.
 • Dimana KESEMUA jenis HASIL REKA-CIPTA telah DI WARTAKAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG DI SELURUH DUNIA.
KESEMUA HAK REKA-CIPTA ini adalah di bawah Naungan sebuah Organisasi yang di namakan sebagai:
WORLD INTERLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (WIPO) dan di daftarkan pada Tahun 1970 atas usaha Bangsa-Bangsa Bersatu (UN)
Dimana WIPO sentiasa bekerja sama dengan semua Badan-Badan Pendaftaran HAK dari seluruh Dunia bagi melakukan segala kerja-kerja Pendaftran dan Pemantauan.

MASAALAH UTAMA YANG MASEH WUJUD
 • MASAALAH UTAMA yang maseh WUJUD hingga ke hari ini ialah TAHAP KESADARAN Orang Ramai daripada Para peniaga, Usahawan dan Pengguna MASEH BELUM TERDIDIK untuk MENGHARGAI dan MENGHORMATI HARTA-HARTA INTELEKTUAL seperti ini.
 • Dimana USAHA seseorang PENCIPTA kepada sesuatu JENAMA, PRODUK dan PERKHIDMATAN tidak DI ANGGAP PENTING sehingga melakukan PENIRUAN dan CETAK ROMPAK hanya untuk mengambil KEUNTUNGAN daripada HASIL KARYA Orang lain.
 • Perbuatan mereka ini sama sekali tidak MENGHIRAUKAN segala AKTA HAKCIPTA yang telah DI JADIKAN sebagai UNDANG-UNDANG di seluruh Dunia.
editor

No comments:

Post a Comment