Friday, April 29, 2011

REVIEW #27 : PENGARUH GAYA PENGURUSAN - Post #217

TIPsNIAGA.COM - Business Review - Post #217


PENGARUH GAYA PENGURUSAN
APAKAH KESAN KEPADA PERNIAGAAN


GAYA PENGURUSAN banyak DI PENGARUHI oleh Pendidikan dan Pendedahan seseorang PENGURUS terhadap apa juga Tindakkan yang di lakukan nya.
Dimana di seluruh Dunia sememangnya MENGALAMI GEJALA atau PERMASAALAHAN yang sama di mana-mana Urus Tadbir sesebuah PENGURUSAN yang samaada berbentuk Syarikat, Pertubuhan, Agensi Kerajaan dan Pentadbiran Negara.


APA ITU GAYA PENGURUSAN
 • GAYA PENGURUSAN adalah TINDAKKAN yang di lakukan oleh seseorang Pengurus dan Pentadbir terhadap Organisasi yang di terajui oleh mereka.
 • Segala TINDAKKAN yang di lakukan itu pula AKAN MENCERMINKAN segala PENGARUH PENDIDIKAN dan PENDEDAHAN yang di terima oleh mereka sebelum ini.
APA ITU PENGARUH YANG MEMPENGARUHI
 • PENGARUH adalah Unsur-Unsur atau Elemen yang telah MENCORAKKAN PEMBENTUKAN PEMIKIRAN seseorang Pengurus melalui PENDIDIKAN yang di pelajari dari mana-mana Institusi sehingga mereka itu berjaya meraih Ijazah-Ijazah Pendidikan.
 • PENGARUH ini juga wujud dari SISTEM PENGAJARAN yang di GUNA-PAKAI oleh Institusi-Institusi yang mereka sertai, dan membentuk Suatu Pengaruh berdasarkan FALSAFAH yang di percayai oleh sesebuah Institusi tersebut.
 • PENGARUH seperti ini juga di jadikan sebagai TRADEMARK sesebuah Institusi untuk MEMBENTUK MINDA Pelajar-Pelajar mereka dan di jadikan sebagai KEKUATAN dan PENGENALAN dari mana seseorang itu mendapat PENDIDIKAN nya.
SEBAGAI CONTOH
Ini adalah Link kepada Contoh Senarai Universiti yang berjaya mengeluarkan Graduan Pengurusan Terbaik di seluruh Dunia dan cuba perhatikan Nama-Nama Universiti dan Negara yang terlibat : 
PERTAMA:
Ada Empat (4) Negara UTAMA yang mengungguli 10 Universiti TERATAS seperti :
 • AMERIKA - Dengan 9 Universiti 
 • ENGLAND - Dengan 1 Universiti
 • FRANCE - Dengan 1 universiti
 • SINGAPORE - Dengan 4 Universiti
Dan di ikuti oleh Senarai Negara yang memiliki 100 Universiti Terbaik Dunia:-
 • CHINA - Dengan 1 Universiti
 • CANADA - Dengan 6 Universiti
 • SPAIN - Dengan 1 Universiti
 • INDIA - Dengan 1 Universiti
 • SWITZERLAND - Dengan 1 Universiti
 • AUSTRALIA - Dengan 3 Universiti
 • ITALY - Dengan 1 Universiti
 • NETHERLANDS - Dengan 1 Universiti
KEDUA
 • Setiap Negara yang memiliki UNIVERSITI yang terlibat akan MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN PEMIKIRAN melalui FALSAFAH yang DI ADAPTASI oleh Universiti yang berkenaan.
 • Yang pula akan sedikit sebanyak DI PENGARUHI oleh CARA dan GAYA PEMIKIRAN sesuatu Bangsa dari Rakyat Negara-Negara yang terlibat.
 • Juga akan DI PENGARUHI oleh JENIS PERINDUSTRIAN yang wujud dan di jalankan di dalam Negara-Negara terbabit.
KETIGA
 • Setiap Negara UTAMA Pengeluar Graduan-Graduan tersebut secara TIDAK LANGSUNG telah MEMPENGARUHI GAYA PENGURUSAN yang di miliki oleh Graduan-Graduan mereka, yang pula mengadaptasikan nya di dalam Tugas & Tanggung Jawap mereka sebagai Pengurus-Pengurus di dalam Syarikat-Syarikat di Seluruh Dunia.
 • Oleh yang demikian, adalah tidak memeranjatkan jika kita dapat melihat Syarikat-Syarikat yang di TADBIR URUS oleh Graduan-Graduan daripada Universiti-Universiti yang Unggul mempamerkan GAYA PENGURUSAN yang BERBEZA-BEZA
KESAN BAIK KEPADA SYARIKAT
 • Walaupun kebanyakan di antara PENGURUS-PENGURUS mempamerkan GAYA PENGURUSAN yang berbeza-beza kerana mereka DI HASILKAN daripada UNIVERSITI yang berlainan Negara, tetapi mereka TETAP MENGGUNAKAN TERAS ILMU-ILMU PENGURUSAN PERNIAGAAN yang tidak jauh berbeza di antara Universiti dengan Universiti yang lain.
 • Yang BERBEZA hanyalah GAYA atau CORAK dan PENDEKATAN yang di guna-pakai bagi melaksanakan sesuatu STRATEGI PERNIAGAAN yang menjadi Tugasan masing-masing.
 • Dan PENGARUH FALSAFAH PENDIDIKAN yang di terima oleh mereka sewaktu mereka maseh belajar.
 • Ini semua akan MENYUMBANG kepada BANYAK KEBAIKAN kepada Syarikat-Syarikat yang MENGGAJIKAN mereka atau yang mereka MILIKI sendiri.
KESAN BURUK KEPADA SYARIKAT
 • Jika Para LULUSAN dari Universiti-Universiti seperti ini di ambil bekerja DI SYARIKAT YANG SALAH atau oleh MAJIKAN yang TIDAK TAHU MENAHU mengenai Ilmu Pengurusan.
 • Dimana segala ILMU PENGURUSAN mereka tidak dapat DI TERIMA oleh Syarikat kerana KEDAIFAN Pemilik-Pemilik Syarikat.
 • Jika perkara seperti ini berlaku, Pengurus-Pengurus LULUSAN Universiti ini akan bertindak BERHENTI KERJA atau mereka TIDAK MENGGUNAKAN ILMU yang di pelajari di dalam Tugasan yang di beri.
 • Dan akhirnya Pihak Syarikat juga yang akan mengalami KERUGIAN kerena tidak tahu untuk MENGHARGAI BAKAT-BAKAT seperti ini.
SIKAP NEGATIF PEMILIK SYARIKAT KERANA FALSAFAH YANG SALAH
 • Sikap NEGATIF Pemilik Syarikat terhadap LULUSAN-LULUSAN yang di sebutkan itu adalah BERPUNCA daripada SIFAT KE-EGO-AN mereka sebagai PEMILIK yang merasakan mereka LEBIH UNGGUL daripada Para Lulusan tersebut.
 • Lantas mereka MERAGUI segala USAHA yang di usahakan oleh Para Pengurus Lulusan tersebut walaupun ada di antara mereka sebagai Pemilik yang TIDAK BERPENDIDIKAN yang FORMAL mengenai Perniagaan.
 • Perkara seperti ini BANYAK BERLAKU di Negara-Negara yang sedang membangun atau yang di dalam Proses Pembangunan untuk menjadi Negara Maju seperti di Negara Dunia Ketiga
 • Dimana KESELURUHAN RAKYAT nya tidak begitu TERDEDAH dengan PENDIDIKAN URUS-TADBIR PERNIAGAAN yang SANGAT MAJU di dalam Sistem Pendidikan nya.
 • Jadi mereka MASEH LAGI berpegang dengan FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN yang LAMA atau hanya di dasarkan daripada PENGALAMAN YANG DI RASAI di dalam Persekitaran yang mereka diami sahaja.
 • Itu mungkin BAIK untuk mereka PADA MASA ITU dan DI DALAM KEADAAN itu sahaja, dimana mereka TIDAK AKAN DAPAT membawa KELUAR Taraf Perniagaan mereka ke Tahap yang lebih MAJU dan akan GAGAL untuk BERKEMBANG.
ULASAN
 • Perkara ini pula Di Istilah-kan sebagai GAGAL untuk MENGHARGAI HARTA INTELEK yang di miliki oleh seseorang.
 • Dan GAGAL untuk MENGHORMATI Kewujudan ILMU-ILMU PENGURUSAN yang Lebih Maju dan yang Lebih Canggih
RUMUSAN
Perkara mengenai ISU ini menjadi TAJUK pada Posting kali ini KERANA apa yang berlaku pada hari ini seperti FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN untuk MENJAYAKAN sesebuah PERNIAGAAN banyak BERPUNCA daripada KEGAGALAN Para Peniaga dan Usahawan untuk;
 • MEMAHAMI ILMU-ILMU PENGURUSAN PERNIAGAAN dari Sudut Pemikiran yang Tepat & Betul.
 • MEMAHAMI Peranan KARYAWAN di antara USAHAWAN.
 • MEMAHAMI Fungsi KARYAWAN di dalam PERNIAGAAN.
 • MEMAHAMI Fungsi USAHAWAN terhadap Golongan KARYAWAN.
AKHIR nya PERNIAGAAN mereka akan menerima KESAN BURUK nya dan sebagai Pemilik Perniagaan anda AKAN mengalami KERUGIAN.

editor

No comments:

Post a Comment