Tuesday, July 12, 2011

PERSEDIAAN MAKLUMAT UNTUK AKTIVITI EXPORT

TIPsNIAGA.COM - BUSINESS NEWS - Post #342


PERSEDIAAN MAKLUMAT UNTUK AKTIVITI EXPORT
SELIDIKI MAKLUMAT INI TERLEBIH DAHULU


YANG PERLU ANDA TAHU
 • Mengeksport adalah salah satu daripada Aktiviti-Aktiviti Perniagaan yang paling mencabar di dalam pengembangan perniagaan.
 • Jalan Kejayaan untuk mengeksport adalah penuh dengan Risiko dan Halangan dari seluruh Sudut Perniagaan.
 • Dimana anda akan perlu untuk berhadapan dengan persekitaran yang amat berbeza, berkomunikasi dengan pelbagai budaya dalam bahasa baru, mengatasi pelbagai undang-undang baru dan Rejim Politik, menghadapi pelbagai karenah dengan pengeksport dan pengeluar terbaik di seluruh dunia, dan menyerap pelbagai kos-kos yang tersembunyi yang diukur dalam Dollar, Euro dan Pound. 
 • Terdapat pelbagai Dokumentasi yang anda perlu lengkapkan dan anda banyak menghadapi tindakan undang-undang dari pihak berkuasa jika anda gagal untuk menepati segala Syarat, VAT dan perkara-perkara pertukaran dalam setiap perintah Undang-Undang.
 • Anda mesti mengetahui cabaran-cabaran ini dan anda perlu bersedia untuk menampung kos, masa dan usaha yang terlibat dalam mengatasi cabaran-cabaran ini jika anda ingin untuk memecah masuk ke pasaran baru ini. 
 • Jika anda memasuki Persekitaran Eksport jangan berfikir semua ini adalah suatu "glamor" perjalanan ke luar negara.
 • Dimana anda akan menghadapi pelajaran yang mahal. Sebaliknya, jika anda bertahan dan berjaya, anda akan menjadi syarikat yang lebih baik.
PERSEDIAAN EXPORT
 • Harus memiliki sokongan penuh Pihak Pengurusan (Lembaga Pengarah) dan Komitmen penuh mereka kepada usaha-usaha Eksport yang ingin di lakukan.
 • Harus memiliki suatu Produk yang unik dalam satu atau lebih serta dengan Harga yang Kompetitif
 • Harus memberikan Keyakinan kepada Pihak Pembekal untuk terus membekalkan anda dengan bahan-bahan mentah dan Komponen yang anda perlukan untuk memenuhi permintaan eksport, walaupun terdapat perubahan yang tidak di duga di dalam Negeri atau Pasaran Antarabangsa
 • Harus memiliki Keupayaan dengan mudah untuk melakukan semula Reka Bentuk Produk yang sesuai dengan kehendak Pasaran Antarabangsa.
 • Harus memiliki Keupayaan dan Kesediaan untuk menerima pakai Ciri-Ciri Tambahan yang Berdaya Saing seperti menggunakan bahan-bahan baru, memenuhi standard antarabangsa, mengintegrasikan Teknologi baru, dengan Pembungkusan baru, dan sebagainya.
 • Harus memiliki Kapasiti Pengeluaran yang dikhaskan supaya anda boleh dengan cepat memenuhi sebarang permintaan untuk jumlah Eksport yang besar
 • Harus memiliki Kawalan Kualiti yang Konsisten dalam Proses Pengeluaran anda, dan masih boleh menepati segala Syarat walaupun anda meningkatkan pengeluaran bagi memenuhi permintaan Eksport
 • Harus juga Menguntungkan Pasaran di dalam Negara dari Sudut Ekonomi
 • Harus mewujudkan Satu Sistem untuk menguruskan Perbelanjaan dan Pendapatan anda
 • Harus memiliki Tunai yang mencukupi, Simpanan, atau Akses kepada MODAL untuk membiayai Pengeluaran dan usaha-usaha Pemasaran bagi tahun-tahun seterus nya.
 • Harus memiliki Kakitangan dan Pekerja yang Terlatih yang mempunyai Pengalaman dalam Pemasaran Eksport dan Logistik
 • Meraka harus tahu Satu atau lebih Bahasa Asing dengan kemahiran khidmat pelanggan yang baik
 • Harus memiliki Keupayaan untuk bertahan untuk sekurang-kurang nya dua tahun tanpa membuat keuntungan yang besar
 • Harus melakukan Latihan Eksport kepada semua Pekerja dan kakitangan termasuk diri anda sendiri  dengan mengambil Pakar-Pakar yang sesuai dalam bidang ini
 • Harus menganggotai Persatuan atau Pertubuhan Eksport (seperti Kelab Pengeksport) dan harus selalu mengikuti apa juga Persidangan mengenai Aktiviti Eksport.
 • Harus Membangunkan PELAN PERANCANGAN yang Formal untuk Aktiviti Eksport dan di dokumenkan dengan teratur.
 • Harus juga merekodkan segala Aktiviti yang sudah di jalankan dan lakukan beberapa Penyelidikan Pemasaran Eksport yang dapat di jadikan Asas Pelajaran dan Panduan ke masa hadapan anda
 • Harus memiliki PELAN PERANCANGAN yang RAPI untuk bagaimana menangani pelbagai Risiko Eksport yang bakal anda akan hadapi.
 • Dan Jika terdapat sebarang Kelemahan dalam mana-mana kawasan-kawasan ini, anda akan perlu memberi tumpuan kepada menangani bidang kelemahan sebelum anda menangani PASARAN EKSPORT!
BUAT PERSEDIAAN MELALUI SOALAN DI BAWAH INI
PERANCANGAN & STRATEGI
 • Adakah anda mempunyai STRATEGI EKSPORT yang jelas dan PELAN PERANCANGAN EKSPORT yang menyeluruh? 
 • Bagaimana anda AKAN mulakan Aktivi Eksport, dan bagaimana anda akan membangunkan Perniagaan Eksport anda?
 • Adakah anda mempunyai Sumber-Sumber yang anda perlukan untuk menjalankan rancangan anda, contoh nya Kewangan, Kakitangan, Pengeluaran?
 • Bagaimana anda akan membina Kemahiran Eksport anda?
 • Berapa yang anda harapkan untuk MELABUR, dan apakah Pulangan yang anda jangkakan?
 • Adakah anda sudah KOMITED untuk mengeksport? 
 • Adakah semua ORANG yang PENTING dalam SYARIKAT anda bersetuju?
PEMASARAN
 • Adakah anda TAHU apakah PASARAN yang anda akan SASARKAN?
 • Berapa banyak PENYELIDIKAN yang telah dilakukan ke dalam PASARAN sasaran anda? 
 • Adakah anda memahami BUDAYA PERNIAGAAN dan PERSEKITARAN undang-undang? 
 • Baca PANDUAN-PANDUAN tentang Penyelidikan Pasaran luar negara.
 • Apakah PASARAN untuk PRODUK anda? 
 • Siapa PESAING anda dan apa yang mereka tawarkan?
 • Adakah Produk anda perlu untuk DI UBAH SUAI untuk memenuhi Peraturan-Peraturan Tempatan atau Keperluan Pelanggan?
 • Bagaimana anda akan meletakkan Produk anda? 
 • Apakah HARGA yang anda akan TAWARKAN? 
 • Apakah MATA WANG yang anda GUNAKAN untuk menjual Produk anda?
 • Bagaimana anda akan MEMASARKAN dan MEMPROMOSIKAN produk anda? 
 • Apakah SALURAN PENGEDARAN yang anda akan di gunakan?
 • Apakah KONTRAK yang anda akan gunakan untuk berunding? 
 • Apa yang PRA-SYARAT Pilihan anda dan adakah akan sesuai dengan pelanggan anda? 
 • Baca PANDUAN pada Kontrak Perdagangan Antarabangsa - ( Incoterms)
 • Apakah KAEDAH PEMBAYARAN dan TERMA yang anda akan tawarkan? 
 • Adakah anda mempunyai KEMAHIRAN untuk Mengendalikan mana-mana Kaedah-Kaedah khusus seperti Surat Kredit? 
 • Adakah anda memerlukan AKAUN BANK MATA WANG ASING atau PERISIAN  PERAKAUNAN yang boleh mengendalikan Urus Niaga Mata Wang Asing?
 • Bagaimana anda akan MENGHANTAR Produk anda? 
 • Adakah anda akan menggunakan KHIDMAT PENGANGKUTAN KARGO? 
 • Adakah anda sudah MENGENAL-PASTI semua KOS, seperti Pengangkutan, Insurans, Duty dan Cukai? 
 • Adakah Perniagaan Eksport anda akan dapat meraih KEUNTUNGAN selepas mengambil-kira semua perkara?
Editor

No comments:

Post a Comment