Sunday, July 10, 2011

EDISI KHAS: PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

TIPsNIAGA.COM - POLITICS - Post #338EDISI KHAS: PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
UNTUK RUJUKAN KHAS PEMBACA TIPsNIA.COMPERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
Mengandungi Pindaan Terkini Akta 1260/2006
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
 • Perlembagaan Malaysia, juga dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. 
 • Perlembagaan Malaysia adalah satu dokumen bertulis undang-undang yang berasaskan kepada dua dokumen terdahulu Persekutuan Malaya Perjanjian 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. 
 • Perlembagaan Malaysia telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah menjalankan kajian pada tahun 1956. Perlembagaan berkuat kuasa serta-merta selepas kemerdekaan pada 31 Ogos, 1957. 
Konsep ketinggian Perlembagaan adalah seperti berikut: - 
 • Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi
 • Menjadi sumber semua undang-undang
 • Tidak ada institusi di Malaysia boleh mengatasi kuasa dan Perlembagaan
 • Semua undang-undang yang tidak selaras dengan Perlembagaan
 • Mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan undang-undang yang digubal oleh Parlimen, jika bertentangan dengan Perlembagaan dan 
 • Walaupun Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara, tetapi dia juga tertakluk kepada Perlembagaan. 
PENTING
Perlembagaan yang ditubuhkan maksud yang berikut, iaitu: - 
 • Mewujudkan satu bentuk kerajaan yang saksama
 • Mencegah penyalahgunaan kuasa oleh kerajaan
 • Mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat 
 • Alat untuk menyelesaikan masalah
 • Memastikan sejarah negara bangsa dan 
 • Menjamin keamanan dan kestabilan
PERKARA PERLEMBAGAAN MALAYSIA 131 MENGANDUNGI PELBAGAI ASPEK KERAJAAN. PERLEMBAGAAN JUGA MENGANDUNGI 16 BAHAGIAN.
Bahagian I: Syarikat, Agama Dan Undang-Undang Dalam Persekutuan 
 • Malaysia adalah sebuah Persekutuan yang terdiri daripada tiga belas negeri dan tiga Wilayah Persekutuan. 
 • Islam diiktiraf sebagai agama Persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi persekutuan. 
 • Mana-mana undang-undang yang tidak selaras dengan Perlembagaan adalah tidak sah. 
Bahagian II: Kebebasan Asasi 
 • Seksyen ini menyatakan kebebasan asasi yang kita mempunyai hak untuk hidup dan kebebasan: kebebasan dari perhambaan dan buruh paksa; kesaksamaan di sisi undang-undang, kebebasan bergerak, kebebasan bersuara, berhimpun dan syarikat-syarikat bersekutu; kebebasan beragama: hak untuk pendidikan dan hak untuk harta sendiri. 
Bahagian III: Kewarganegaraan 
 • Seseorang warganegara Malaysia dan cara-cara yang telah dilahirkan di sini, berkahwin dengan seorang lelaki warganegara Malaysia atau mempunyai seorang ibu atau bapa warganegara Malaysia yang hidup di sisi undang-undang di negara ini untuk masa yang dinyatakan. 
 • Bahagian III juga menyatakan bagaimana hendaklah tamat dan boleh dilucutkan kewarganegaraan. 
Bahagian IV: Persekutuan 
 • Seksyen ini memberi panduan kepada sistem kerajaan di Malaysia. 
 • Ketua persekutuan utama adalah Yang di-Pertuan Agong adalah dipilih oleh Persidangan selama lima tahun. 
 • Majlis Raja-Raja terdiri daripada semua Raja-Raja negeri-negeri dan Yang Di-Pertua bagi negara-negara yang tidak mempunyai Raja. 
 • Bahagian IV juga menubuhkan Jemaah Menteri dan Pejabat Perdana Menteri. 
 • Seksyen ini juga mewujudkan satu Parlimen yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong dan dua Majlis Parlimen, yang dikenali sebagai Dewan Rakyat dan Dewan Negara. 
Bahagian V: Negara-Negara 
 • Setiap negeri mempunyai perlembagaan sendiri dan badan perundangan yang dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri. 
 • Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang tertentu. Raja-Raja dan Yang Di-Pertuan Negeri mempunyai hak dan keistimewaan mereka. 
 • Seksyen VI: Hubungan Antara Bahagian Persekutuan Syarikat Dengan bahagian negeri kuasa antara persekutuan dan negeri. 
 • Terdapat beberapa perkara yang membolehkan Parlimen membuat undang-undang dan terdapat perkara-perkara yang membolehkan Dewan Undangan untuk menggubal undang-undang. 
 • Terdapat juga perkara-perkara tertentu yang kedua-duanya boleh membuat undang-undang. 
Bahagian VI - Perhubungan Antara Persekutuan dan Negeri-Negeri

 • Pada menjalankan kuasa perundangan yang diberikan kepadanya oleh Perlembagaan ini-
 • (a) Parlimen boleh membuat undang-undang bagi keseluruhan atau mana-mana bahagian Persekutuan dan undang-undang yang berkuat kuasa di luar dan juga sebagai Persekutuan.
 • (b) Badan Perundangan sesuatu Negeri boleh membuat undang-undang bagi keseluruhan atau mana-mana bahagian Negeri itu.
Bahagian VII: Peruntukkan Kewangan 
 • Seksyen VII menyatakan bahawa kerajaan tidak boleh mengenakan cukai atau membelanjakan wang, tetapi melalui kuasa undang-undang. 
Bahagian VIII: Pilihan Raya
 • Bahagian VIII menyatakan hak-hak kita sebagai warganegara untuk mengundi pemimpin-pemimpin kita. 
 • Badan yang ditugaskan untuk menjalankan semua pilihan raya dan menyediakan daftar pemilih yang dikenali sebagai Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. 
Bahagian IX: Badan Kehakiman 
 • Bahagian IX mewujudkan sistem kehakiman di Malaysia dan perkara-perkara yang menyatakan yang boleh dan tidak boleh ditentukan oleh mahkamah di Malaysia. 
 • Bahagian IX juga menyatakan bagaimana hakim-hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan yang dilantik. 
Bahagian X: Perkhidmatan Awam 
 • Seksyen ini mengenal pasti perkhidmatan awam di Malaysia, termasuk tentera, polis dan perkhidmatan pendidikan. 
 • Ia juga termasuk anggota perkhidmatan awam sebagai berkhidmat kepada kementerian dan kerajaan persekutuan dan negeri-negeri. 
 • Pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan kakitangan awam ditentukan oleh "Suruhanjaya" dan ahli-ahli Suruhanjaya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Bahagian X juga mewujudkan Pejabat Peguam Negara. 
Bahagian XI: Kuasa Khas Menentang Subversif Akta, Akta Keganasan dan Jenayah Terancang Dan Awam dan Kuasa Darurat Memudaratkan. 
 • Parlimen mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang yang boleh menghidupkan hak-hak lain dalam Perlembagaan semasa kecemasan atau atas sebab-sebab keselamatan awam. 
Bahagian XII: Am dan Pelbagai 
 • Melayu adalah bahasa kebangsaan. 
 • Yang di-Pertuan Agong adalah bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah masyarakat memelihara lain. 
 • Seksyen ini juga menyatakan bagaimana pindaan boleh dibuat kepada Perlembagaan. 
Bahagian XIII: Perlindungan Tambahan bagi Negeri Sabah dan Sarawak. 
 • Terdapat peruntukan-peruntukan khas untuk Sabah dan Sarawak, sebagai contoh, tempahan tanah untuk asli pribumi Sabah dan Sarawak. 
Bahagian XIV: Sementara dan Peralihan 
 • Bahagian ini menerangkan bagaimana undang-undang yang digubal sebelum kemerdekaan masih berkuat kuasa sehingga Parlimen menggubal undang-undang baru untuk menggantikan mereka. 
Bahagian XV: Pengecualian Untuk Para Peraturan dan sebagai nya & Raja-Raja 
 • Kedaulatan, kuasa, dan Raja-raja perogratif bidang kuasa yang disimpan dalam Bahagian XIV. 
Bahagian XVI: Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. 
 • Di bawah Bahagian XV, prosiding oleh atau terhadap Yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja perlu dibawa ke hadapan "Mahkamah Khas". 
Sumber dari:
Buku Malaysia 2009, Tahun Buku Rasmi 
Jabatan Penerangan
UNTUK RUJUKAN & SEMAKAN SELANJUT NYA
PERUTUSAN EDITOR
 • MENGETAHUI & MEMAHAMI HAK DALAM PERLEMBAGAAN NEGARA ADALAH TANGGUNG JAWAP SETIAP RAKYAT.
 • SUPAYA KEHIDUPAN ANDA TIDAK MUDAH DI PERALATKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAP.
 • PERLEMBAGAAN ADALAH PERUNDANGAN YANG MELINDUNGI HAK ANDA SEBAGAI RAKYAT
 • PARA PEGUAM, WAKIL-WAKIL RAKYAT DAN PARA MENTERI ADALAH BERTUGAS SEBAGAI PERLINDUNG DAN MEMPERTAHANKAN HAK RAKYAT DARIPADA DI EKSPLOITASIKAN.
Editor

No comments:

Post a Comment