Sunday, July 03, 2011

BANGSA MELAYU HARUS BANGKIT

TIPsNIAGA.COM - BUSINESS NEWS - Post #325


BANGSA MELAYU HARUS BANGKIT
WUJUDKAN DANA EKONOMI BANGSA MELAYU


Sehubungan dengan Posting #324 "ke mana kah Halatuju Bangsa Melayu"


APAKAH LANGKAH-LANGKAH YANG BAIK DI LAKUKAN
PERTAMA: PELAJARI MODEL EKONOMI
 • Pelajari Model Penjajahan Ekonomi Bangsa-Bangsa JEPUN dan CHINA yang telah di siarkan sebelum ini untuk MEMAHAMI bagaimana dua Bangsa ini melakukan nya sehingga berjaya.
 • Yang berlandaskan Matlamat untuk membangunkan Kekuatan Ekonomi Bangsa masing-masing di dalam dan di luar Negara.
 • Terutama PERSEFAHAMAN dan KESEPAKATAN kedua Bangsa itu untuk MELAKSANAKAN Matlamat Ekonomi yang meliputi SEMUA GOLONGAN.
 • Bermula dari PEMIMPIN NEGARA atas KESEDARAN untuk menjadikan BANGSA mereka itu KUKUH EKONOMI dengan berfikir secara Orang Persendirian.
 • Dan semua PERSATUAN & PERTUBUHAN PERNIAGAAN dari SEMUA RUMPUN KAUM memberikan 100% KERJASAMA
 • Di sertai PEMBELAJARAN KESEDARAN EKONOMI yang di mulakan dari Peringkat SEKOLAH paling RENDAH.
 • Maksud yang TEPAT NYA ialah SEMUA TINDAKKAN untuk mencapai MATLAMAT harus di lakukan SECARA SEIRINGAN tanpa meninggalkan sebarang Faktor Penggerak Penting di dalam Bangsa Melayu.
KEDUA: WUJUDKAN DANA KHAS
 • Wujudkan DANA KHAS yang BERTUJUAN untuk di jadikan sebagai SUMBER untuk melakukan PELBAGAI AKTIVITI EKONOMI.
 • DANA KHAS ini KHUSUS untuk BANGSA MELAYU dan di Wujudkan SUMBER DANA daripada Bangsa Melayu itu sendiri melalui SUMBANGAN TETAP pada SETIAP BULAN.
 • Dimana SETIAP ORANG Bangsa Melayu DI DAFTARKAN sebagai AHLI (mirip KWSP) tetapi merangkum SEMUA PERINGKAT UMUR.
 • DANA KHAS ini boleh di namakan sebagai DANA PEMBANGUNAN EKONOMI MELAYU - DPEM (atau nama-nama lain yang sesuai)
 • Jadikan DEPM sebagai LEMBAGA untuk Memungut, Menyimpan, Mentadbir dan Mengurus DANA DEPM secara SAH dan di Iktiraf oleh KERAJAAN.
KETIGA: CARA PUNGUTAN
 • SUMBANGAN kepada DANA KHAS (DK) ini harus di Sumbangkan ke dalam TABUNG DANA secara BULANAN.
 • Setiap Bangsa Melayu "Di Wajibkan" membuat CARUMAN tidak mengira USIA dan Tanpa PENGECUALIAN.
 • Bagi Individu yang dalam kategori Miskin Tegar juga tidak terkecuali tetapi Caruman mereka di berikan BANTUAN yang Khusus.
 • Anak-Anak di bawah Umur dan yang Tidak Bekerja di buat Caruman oleh Pihak Ibu Bapa atau Ahli Keluarga yang lain.
 • Dan NILAI CARUMAN di mulakan dengan RM0.50sen bagi setiap ORANG
 • Permudahkan CARA CARUMAN dengan menggunakan SEMUA JENIS atau KAEDAH PEMBAYARAN yang wujud di dalam Sistem Perbankkan dan juga di izinkan penggunaan Pembayaran melalui SMS agar ia MUDAH & MESRA PENCARUM.
KEEMPAT: TUJUAN & PENGGUNAAN DPEM
 • Pembangunan Pendidikan dan Sokongan Tambahan kepada Pendidikan Formal.
 • Pembangunan Teras-Teras Ekonomi Utama dalam Semua Sektor Industri Perniagaan
 • Pembangunan Sistem Kewangan DPEM
 • Pembangunan Pemilikan Hartanah & Pelaburan DEPM dalam dan Luar Negara
 • Dan apa juga yang sesuai dengan MATLAMAT Utama DPEM seperti Pembangunan Pra-Sekolah, Sekolah dan Universiti, Pusat-Pusat Kesihatan, Masjid-Madrasah, Pusat-Pusat Islam.
KELIMA: DPEM HARUS BEBAS POLITIK
 • Penubuhan DPEM walaupun harus di sokong oleh kerajaan tetapi ia harus BEBAS POLITIK dan tidak boleh Di Politikkan seperti Organisasi PETRONAS.
 • Harus di TADBIR-URUS oleh PAKAR-PAKAR EKONOMI dan KEWANGAN yang benar-benar BERTAULIAH secara Profesional
 • Harus lebih BERKESAN & CEKAP daripada Institusi MARA, PNS, PNB, FELDA, KWSP & TABUNG HAJI.
 • Harus menjadi HAK MILIK SEMUA PENCARUM sebagai PENERIMA untuk segala Kemudahan, Keuntungan dan apa juga Faedah yang di raih melalui Aktiviti DEPM.
 • Harus BERFUNGSI sebagai BADAN BANTU DIRI & EKONOMI Bangsa Melayu SECARA KHUSUS dan harus di elakkan Sistem yang terlalu banyak Birokrasi atau Syarat-Syarat yang bertentangan dengan MATLAMAT Asal DPEM seperti (contoh) yang berlaku di dalam Agro Bank, SME Bank, MARA dan yang lain-lain.
 • MATLAMAT & SASARAN PUNGUTAN tidak di wujudkan HAD MAKSIMA dan harus bercorak BERTERUSAN.
 • Pelakaran Undang-Undang serta Syarat-Syarat KHAS untuk KEISTIMEWAAN sebagai PENCARUM harus di Wujudkan yang di SELARASKAN dengan MATLAMAT ASAL kewujudan DPEM.
KENAPA HANYA RM0.50SEN 
 1. Mampu Bayar kepada semua Individu dan Ketua Keluarga yang terlibat untuk Caruman sesisi keluarga.
 2. Semua INDIVIDU tidak akan TERASA BEBAN untuk MENCARUM kerana Angka yang Amat Rendah.
 3. Kerana di WAJIBKAN kepada semua Individu dari Bangsa Melayu tanpa Pengecualian Usia dan Status Kewangan, ini akan memberi PELUANG untuk Ahli Keluarga yang lain membuat Caruman untuk Golongan ini tanpa GAGAL.
KESAN RM0.50SEN INI (CONTOH)
 • Jika Bangsa Melayu di Malaysia berjumlah (contoh) seramai 6 Juta Orang dari semua peringkat Usia, maka Caruman untuk SATU BULAN akan berjumlah RM3 Juta.
 • Untuk SATU TAHUN akan menjadi RM36 Juta
 • 2 TAHUN = RM72 Juta
 • 3 TAHUN = RM108 Juta
 • 4 TAHUN = RM144 Juta
 • 5 TAHUN = RM180 Juta
FAKTA
 • Ini hanya berdasarkan kepada Angka Bangsa Melayu itu 6 Juta Orang dengan Caruman Bulanan hanya RM0.50Sen.
 • Dan sudah semesti nya Angka Bangsa Melayu itu adalah lebih daripada 6 Juta orang di Negara Malaysia.
 • Dalam 10 Tahun sahaja DPEM sudah dapat mencapai sekurang-kurang nya 40% daripada MATLAMAT yang di sasarkan.
 • Ini membawa BAYANGAN bahawa dalam masa 20 Tahun, kesemua MATLAMAT DPEM akan dapat di Realisasikan 100% di dalam Sektor ASAS Teras Ekonomi Negara
 • Dan dalam masa 40-50 Tahun yang akan datang, Bangsa Melayu akan menjadi SERBA KUKUH dalam Taraf EKONOMI dan Taraf PENDIDIKAN serta MAMPU untuk menjadi salah satu lagi GERGASI EKONOMI yang berdasarkan BANGSA.
PERUTUSAN EDITOR
 • Ini hanya SARANAN untuk MEMBUKA MINDA yang dapat DI AJUKAN oleh Editor TETAPI langkah selanjut nya HARUS di TERJEMAHKAN oleh BIJAK PANDAI dan PAKAR-PAKAR EKONOMI BANGSA MELAYU yang sediaada di dalam Negara-Negara yang wujud Bangsa Melayu untuk mencari KAEDAH yang lebih SESUAI dan LEBIH AFDAL.
editor

No comments:

Post a Comment