Wednesday, June 08, 2011

SWOT #18: MENELITI TANGGUNG JAWAP SOSIAL KERAJAAN - Post #288

TIPsNIAGA.COM - SWOT ANALYSIS - Post #288


MENELITI TANGGUNG JAWAP SOSIAL KERAJAAN
MEMAHAMI PERANAN KERAJAAN


KERAJAAN
 1. Setiap KERAJAAN yang MEMERINTAH sesebuah NEGARA, mempunyai suatu TANGGUNG JAWAP UTAMA untuk DI LAKUKAN sebagai sebuah PEMERINTAH yang DI LANTIK oleh RAKYAT.
 2. Dimana dalam Pengertian SOSIAL SAINS, sesebuah KERAJAAN di Istilahkan sebagai PENTADBIR, PEMBUAT DASAR, PENIMBANG-TARA dalam sebuah PEMERINTAHAN untuk Mentadbir-Urus sesebuah Negeri atau Negara.
TANGGUNG JAWAP SOSIAL KERAJAAN
1...MATLAMAT UTAMA
 • Harus Bertindak dan Berfungsi untuk MEMAKSIMAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT secara keseluruhan.
 • Ini Bererti sesebuah KERAJAAN harus MENJANA EKONOMI & KESELAMATAN NEGARA untuk KEPENTINGAN RAKYAT.
2...KAYU-UKUR EKONOMI SOSIAL NEGARA
     A)...KEBERKESANAN
 • Pengagihan Hasil Sumber yang MENYELURUH terhadap SEMUA RAKYAT
 • Tidak mengira Bangsa, Keturunan dan Keagamaan
 • Juga tidak MENGASINGKAN FAHAMAN POLITIK RAKYAT yang DI IKTIRAF oleh Undang-Undang Negara.
     B)...KEADILAN
 • PENGAGIHAN Segala Sumber & Keuntungan Negara kepada SELURUH RAKYAT
 • Samaada Golongan RAKYAT AWAM atau Golongan PENIAGA & USAHAWAN
3...POLISI KERAJAAN YANG HARUS DI LAKSANAKAN
 • KEBERKESANAN PERUNTUKKAN SUMBER
 • KEADILAN PENGAGIHAN SUMBER
 • DALAM SUASANA "PASARAN BEBAS & TERBUKA" kepada RAKYAT
 • TIDAK WUJUD FAHAMAN KEPARTIAN, KEKAUMAN dan KEAGAMAAN
   MAKSUD NYA
 • Jika sesuatu PASARAN GAGAL, itu BERMAKNA setiap PERUNTUKKAN & PENGAGIHAN SUMBER tidak BERLAKU dengan TEPAT & BETUL.
 • Maka KERAJAAN harus MEMPERBAIKI POLISI di dalam HAL-HAL tersebut agar SETIAP RAKYAT dapat MERASAKAN KEADILAN NYA.
 • Dan Langkah PEMBAIKAN harus pula MEMENTINGKAN KEMBALI KESAKSAMAAN di dalam PERUNTUKKAN & PENGAGIHAN SUMBER & KEUNTUNGAN NEGARA
4...FAKTOR  PASARAN GAGAL DALAM KERAJAAN
     A)   PENGARUH ASING & BARANGAN AWAM
 • Dimana sesuatu HARGA itu tidak MENCERMINKAN NILAI SEBENAR sesuatu BARANGAN.
 • Dan sesuatu BARANGAN BUKAN AWAM mengalami KEJATUHAN HARGA
     B)   WUJUD PERSAINGAN TIDAK SIHAT
     Dalam PASARAN berlaku HAL-HAL seperti:
 • MONOPOLI
 • MONOPSONY
 • OLIGOPOLY
 • MONOPOLISTIC
 • MAKSUD NYA: Dimana sesebuah SYARIKAT MENGUASAI sesuatu PASARAN dan BERKUASA terhadap HARGA JUALAN kepada RAKYAT UMUM.
     C)   MAKLUMAT TIDAK TEPAT
 • Dimana RAKYAT tidak dapat mengetahui Apa-Apa Maklumat Pasaran yang di KAWAL KETAT oleh Pihak PENJUAL
 • Dan Rakyat tidak dapat untuk MENJANGKA keadaan MASA HADAPAN yang boleh MENJEJAS KEHIDUPAN & EKONOMI mereka.
 • Dan dalam PASARAN yang BEBAS & TERBUKA, Pihak RAKYAT maseh lagi tidak mendapat KEPENTINGAN untuk Menggunakan segala Kemudahan Awam seperti Penggunaan TANAH, AIR, TENAGA dan yang lain-lain secara ADIL & SAKSAMA.
DUA (2) CARA PEMBAIKAN UNTUK KERAJAAN
     1...POLISI YANG PENGARUHI HARGA
 • KERAJAAN harus melakukan PERUBAHAN kepada sesuatu HARGA BARANGAN & PERKHIDMATAN yang Tidak Munasabah dalam PASARAN.
 • Seperti MENGKAJI semula KADAR CUKAI & SUBSIDI yang TIDAK BERKESAN untuk MENGAWAL KENAIKAN HARGA BARANGAN & PERKHIDMATAN
 • Tidak harus melakukan KENAIKAN CUKAI & PEMANSUHAN SUBSIDI secara mendadak dan tidak berhemah.
 • CARA ini akan MEMULIHKAN Keadaan dan Tekanan terhadap PENGGUNA yang juga RAKYAT NEGARA.
     2...SYARAT & PERUNDANGAN
 • Pihak KERAJAAN harus Bertindak terhadap sebarang INDIVIDU, SYARIKAT dan AGENSI-AGENSI KERAJAAN yang MENGUASAI sesuatu PASARAN.
 • Dan PERKARA ini melibatkan INTERGRITI KERAJAAN di dalam PERLAKSANAAN untuk PENGAGIHAN SUMBER NEGARA dengan KEBERKESANAN PERUNTUKKAN kepada SEMUA RAKYAT secara ADIL & SAKSAMA.
JENIS KEGAGALAN PIHAK KERAJAAN
      1...Didalam keadaan untuk MELAKSANAKAN POLISI Kesejateraan SOSIAL RAKYAT 
 • Sesuatu POLISI di Wujudkan ATAS DESAKAN dari Golongan & Kumpulan yang Tertentu yang tidak Memberi sebarang FAEDAH kepada RAKYAT UMUM.
 • KEGAGALAN di dalam MELICINKAN TADBIR-URUS di dalam SEMUA KEMENTERIAN untuk Kesejateraan RAKYAT.
 • PERBALAHAN atau SENGKETA sering berlaku dan berlanjutan di antara KERAJAAN NEGERI dengan KERAJAAN PUSAT yang berkaitan KEPENTINGAN RAKYAT UMUM.
      2...Didalam PERANAN sebagai ANGGOTA KERAJAAN dan AHLI POLITIK PARTI
 • GAGAL untuk MEMBEZAKAN PERANAN sebagai ANGGOTA PEMERINTAH KERAJAAN dan sebagai ANGGOTA PARTI yang Memerintah.
 • Dimana Mereka SERING MENCAMPUR-ADUKKAN UCAPAN-UCAPAN sebagai ANGGOTA KERAJAAN yang DI LANTIK dengan AGENDA KEPARTIAN ketika berhadapan dengan RAKYAT UMUM
 • Inilah KEGAGALAN yang PALING KETARA di lakukan oleh ANGGOTA KERAJAAN.
 • Dimana Ramai MENTERI dan PENJAWAT AWAM menyalah-gunakan PERANAN & KUASA terhadap RAKYAT UMUM.
editor

No comments:

Post a Comment