Monday, June 20, 2011

MALAYSIA: CABARAN UNTUK PEMERINTAH AKAN DATANG

TIPsNIAGA.COM - POLITICS - Post #310


POLITIK MALAYSIA: CABARAN UNTUK PEMERINTAH AKAN DATANG
APA YANG PERLU DI KEMBALIKAN KE DALAM DASAR UTAMA NEGARA


DI ZAMAN PASCA KEMERDEKAAN
 • PEMIMPIN terdahulu seperti Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj dan Para Pejuang KEMERDEKAAN memiliki SATU VISI untuk MEWUJUDKAN Suatu NEGARA MALAYSIA yang BENAR-BENAR BERDEMOKRASI SECARA 100% yang 100% BEBAS dari sebarang PENJAJAHAN MENTAL & FIZIKAL RAKYAT.
 • VISI tersebut merangkum untuk mewujudkan SEBUAH NEGARA yang MERDEKA dengan SISTEM PEMERINTAHAN yang memenuhi semua ASPIRASI RAKYAT yang dari berbilang KAUM dan AGAMA.
 • Lalu mereka BEKERJA KERAS untuk menuntut KEMERDEKAAN dari Negara BRITAIN dan bersunguh-sungguh untuk MEREALISASIKAN HARAPAN Semua Orang yang berada di TANAH MELAYU pada ketika itu.
 • Pada WAKTU ITU tidak WUJUD POLITIK WANG atau sesuatu untuk KEPENTINGAN & KESENANGAN untuk DIRI SENDIRI.
 • Mereka pada waktu itu HANYA MEMILIKI SATU VISI iaitu untuk MEMERDEKAKAN NEGARA YANG SEDANG DI JAJAH.
SETELAH MENDAPAT KEMERDEKAAN
 • Setelah mendapat KEMERDEKAAN untuk NEGARA TANAH MELAYU, Para Pemimpin PELOPOR KEMERDEKAAN meneruskan USAHA seperti yang mereka RANCANGKAN melalui IMPIAN SEMUA ORANG.
 • Dan melalui IMPIAN tersebut mereka MELAKARKAN Suatu KEBUDAYAAN di dalam SISTEM  PEMERINTAHAN NEGARA yang bergerak kehadapan tanpa melibatkan SENTIMEN yang boleh "Melukakan Hati" sesetengah pihak yang telah sama-sama menyokong segala Proses untuk MERDEKA.
FALSAFAH AWAL YANG DI PERKENALKAN
KEPERIBADIAN PEMIMPIN
Melalui CORETAN SEJARAH, kita dapat melihat dengan jelas ARAH PENTADBIRAN NEGARA yang di lakukan oleh PEMERINTAH TERDAHULU. Dimana mereka MENGELAKKAN DIRI daripada melakukan Perkara-Perkara seperti:
 • Membina KRONI-KRONI SETIA daripada Golongan Penyokong atau Saudara Mara, walaupun ada yang telah berkorban Wang Ringgit yang begitu banyak.
 • Membina KEKAYAAN daripada HARTA NEGARA dengan MENGORBANKAN HAK RAKYAT
 • ATAU menyalah-gunakan KUASA UNDANG-UNDANG untuk menutupi segala SALAH-LAKU setiap Pihak yang berkaitan dengan PEMERINTAH.
PEJABAT AWAM
 • FALSAFAH yang menanam Sifat-Sifat yang berbentuk MEMBIMBING sebagai SATU TANGGUNG JAWAP YANG UTAMA
 • Dan sebagai Anggota Pejabat Awam, mereka di bimbing untuk menjalankan TUGAS & TANGGUNG JAWAP sebagai SUATU KEWAJIBAN terhadap RAKYAT UMUM dengan Sikap JUJUR & IKHLAS dan bukan untuk di jadikan sebagai "Mendapatkan Pelbagai PELUANG" di dalam KERAJAAN.
 • PENJAWAT AWAM juga di didik untuk BERKHIDMAT UNTUK NEGARA dan memberikan KOMITMEN YANG TINGGI di dalam semua TUGASAN yang di serahkan.
 • Dan di ajarkan untuk lebih AMANAH serta TELUS ketika melakukan Tugas untuk MEMBANTU semua RAKYAT yang memerlukan BANTUAN.
TIGA KOMPONEN PEMERINTAHAN NEGARA
Mereka yang telah berjuang untuk KEMERDEKAAN telah Mewujudkan TIGA (3) KOMPONEN UTAMA di dalam JENTERA PEMERINTAHAN NEGARA supaya NEGARA MALAYSIA yang telah MERDEKA dapat terus MAJU KE HADAPAN.
KOMPONEN PERTAMA:
 1. KERAJAAN PERSEKUTUAN atau KERAJAAN PUSAT
 2. KERAJAAN NEGERI
 3. KERAJAAN TEMPATAN
KOMPONEN KEDUA:
Dimana melalui 3 KOMPONEN PEMERINTAHAN UTAMA ini di TADBIR-URUS oleh EMPAT (4) JENTERA PENTADBIR NEGARA untuk MENGASINGKAN KUASA-KUASA agar JENTERA PENTADBIRAN NEGARA dapat BERFUNGSI seperti yang di harapkan.
 1. MAJLIS RAJA-RAJA: Di Ketuai Oleh Yang Di Pertuan Agong (YDPA)
 2. BADAN PENTADBIRAN: Di Ketuai Oleh Perdana Menteri
 3. BADAN PERUNDANGAN: Di ketuai Oleh Speaker Parlimen
 4. BADAN KEHAKIMAN: Di Ketuai Oleh Ketua Hakim Negara
KOMPONEN PENTADBIRAN
1..MAJLIS RAJA-RAJA
 • Yang di anggotai oleh 9 SULTAN NEGERI-NEGERI
 • Dan 4 Yang Di Pertua Negeri dari Negeri yang tidak BERAJA.
2..BADAN PENTADBIRAN 
 • PERDANA MENTERI 
 • KABINET
 • KEMENTERIAN
 • SURUHANJAYA
3..BADAN PERUNDANGAN
 • DEWAN NEGARA
 • DEWAN RAKYAT
4..BADAN KEHAKIMAN
 • KETUA HAKIM NEGARA
 • MAHKAMAH PERSEKUTUAN
 • MAHKAMAH TINGGI
 • MAHKAMAH RENDAH
KEFUNGSIAN
YANG DI PERTUAN AGONG
 • Sebagai KETUA NEGARA yang memiliki HAK & KEISTIMEWAAN yang telah di tetapkan di dalam PERLEMBAGAAN
 • SAH BERKUASA untuk NEGARA MALAYSIA dalam Gabungan Negeri-Negeri dari Semenanjung Tanah Melayu dan Borneo.
PERDANA MENTERI
 • Mengetuai KERAJAAN PUSAT atau PERSEKUTUAN 
 • Dan Mentadbir-Urus semua KEMENTERIAN di bawah Pejabat Perdana Menteri
DEWAN NEGARA / RAKYAT
 • Yang di Anggotai oleh AHLI-AHLI PARLIMEN yang di lantik melalui Proses Pilihan Raya
 • Dan ada juga yang di lantik KHAS di bawah Kuasa YDPA dan PM
 • Mereka adalah ANGGOTA yang MENGGUBAL UNDANG-UNDANG dari kedua-dua DEWAN.
 • Yang akan DI GUNA-PAKAI sebagai GARIS-PANDU di dalam Semua KEMENTERIAN untuk Mentadbir Negara oleh Pihak Perdana Menteri dan Badan Kehakiman Negara.
TETAPI YANG BERLAKU ADALAH SEBALIK NYA
 • Pada akhir-akhir ini dan untuk lebih TEPAT, selepas Tampuk Pemerintahan di bawah Kuasa Perdana Menteri yang Ke-4, Pemerintahan Kerajaan NEGARA MALAYSIA telah BERUBAH WAJAH.
 • Dimana KUASA PERDANA MENTERI telah MENGUASAI dan MELEBIHI KUASA PARLIMEN dan JABATAN KEHAKIMAN NEGARA.
 • Dan PERDANA MENTERI juga telah MENGUASAI semua KEMENTERIAN di bawah KUASA PEJABAT PERDANA MENTERI.
 • Ini telah menjadikan MENTERI-MENTERI di semua KEMENTERIAN menjadi MENTERI BAWAHAN dan terpaksa MELAPOR kepada MENTERI-MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI pula.
 • Dimana MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI berkuasa seperti SETIAUSAHA kepada PERDANA MENTERI.
 • Langkah ini telah menghapuskan INTERGRITI sesebuah KEMENTERIAN untuk melakukan TUGAS & TANGGUNGJAWAP menurut KEPERLUAN di dalam KEMENTERIAN masing-masing.
 • Juga telah MENGGALAKKAN setiap MENTERI di dalam setiap KEMENTERIAN Tidak mempunyai "TULANG BELAKANG" dan mereka di lihat "BEKERJA" sebagai "ORANG SURUHAN" 
KUASA PENUH DI PEJABAT PERDANA MENTERI
 • KUASA PENUH pada hari ini di lihat datang sepenuh nya dari JABATAN PERDANA MENTERI secara 100%.
 • Perdana Menteri dengan Menteri-Menteri Di Jabatan Perdana Menteri telah menggunakan "KUASA" mereka untuk "Memonopoli" semua KEMENTERIAN di dalam NEGARA di dalam BANYAK TUGASAN.
CONTOH (sahaja)
 • KEMENTERIAN-KEMENTERIAN KEWANGAN, PERDAGANGAN ANTARABANGSA, HAL EHWAL PENGGUNA, PENDIDIKAN, TENAGA dan lain-lain lagi, di lihat di bawah "KUASA" Unit Perancangan Ekonomi Negara (EPU) dan PEMANDU.
 • Dan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri juga MEMEGANG PORTFOLIO dari KEMENTERIAN NADI UTAMA KERAJAAN sebagai PETUNJUK PENGUASAAN mereka.
 • langkah seperti ini di lihat sebagai MONOPOLI KUASA di dalam SETIAP KEMENTERIAN dengan MOTIF yang TIDAK JELAS dan TIDAK JUJUR kepada RAKYAT UMUM.
 • Juga MELEMAHKAN KEWIBAWAAN seseorang MENTERI yang di lantik ke sesuatu JAWATAN MENTERI DI KEMENTERIAN.
 • Dan banyak PENYALAH-GUNAAN KUASA di lihat telah di lakukan oleh PERDANA MENTERI terhadap Perjalanan PENTADBIRAN NEGARA yang GAYA KEPIMPINAN tersebut di WARISI daripada PERDANA MENTERI KE-4.
PENINGKATAN KOS OPERASI NEGARA
 • Dengan MENJADIKAN JABATAN PERDANA MENTERI sebagai "KEMENTERIAN UTAMA" dan MENGAMBIL-ALIH Tugas-Tugas PENTING daripada sesuatu KEMENTERIAN, itu menunjukkan bahawa TIMBAL-BALIK (double work) sesuatu PEKERJAAN di lakukan.
 • TUGAS MENTERI-MENTERI di Jabatan Perdana Menteri ini sebenarnya TIDAK PERLU dan mereka itu HARUS di bawah sesuatu KEMENTERIAN yang telah JELAS KEFUNGSIAN nya untuk menyelesaikan TUGASAN untuk NEGARA dan bukan sebalik nya berlaku seperti hari ini.
 • Begitu juga dengan beberapa KEMENTERIAN yang di PECAHKAN dari KEMENTERIAN ASAL dan di buat KEMENTERIAN yang baharu, ini juga telah MENAMBAH PERBELANJAAN untuk NEGARA dan di lihat sebagai langkah MEMBAZIR WANG RAKYAT.
CONTOH (sahaja)
KEMENTERIAN-KEMENTERIAN
 1. Jabatan Perdana Menteri
 2. Kementerian Dalam Negeri
 3. Kementerian Kerja Raya
 4. Kementerian Kesihatan
 5. Kementerian Kewangan
 6. Kementerian Luar Negeri
 7. Kementerian Pelancongan
 8. Kementerian Pengangkutan
 9. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 10. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
 11. Kementerian Pertahanan
 12. Kementerian ^Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 13. Kementerian ^Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
 14. Kementerian ^Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar
 15. Kementerian ^^Sains, Teknologi dan Inovasi
 16. Kementerian ^^Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
 17. Kementerian ^^^Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 18. Kementerian ^^^Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
 19. Kementerian *Pelajaran
 20. Kementerian *Pengajian Tinggi
 21. Kementerian **Pertanian dan Industri Asas Tani
 22. Kementerian **Perusahaan Perladangan dan Komoditi
 23. Kementerian **Sumber Asli dan Alam Sekitar
 24. Kementerian ***Sumber Manusia
 25. Kementerian ***Belia dan Sukan
KERANA terlalu banyak KEMENTERIAN yang DI WUJUDKAN, maka akan Wujud BANYAK BIROKRASI dan akan lebih MEMBEBANKAN & MENGELIRUKAN RAKYAT secara KESELURUHAN.

INI BELUM TERMASUK PENCAPAIAN YANG DI LAKUKAN
 • Perkara-Perkara yang di sebutkan di atas BELUM MENGAMBIL KIRA apakah JENIS PENCAPAIAN KERAJAAN terhadap TUGASAN UTAMA mereka untuk MEMBELA NASIB RAKYAT dari pelbagai SUDUT EKONOMI.
 • Dimana SETIAP LAPORAN dari APA JUGA TINDAKKAN KERAJAAN pada masa ini di lihat BANYAK BERCANGGAH di antara SATU KEMENTERIAN dengan KEMENTERIAN yang lain.
 • Dan MENTERI-MENTERI yang bertanggung jawap di semua KEMENTERIAN di lihat Tidak BERTINDAK sebagai SEORANG PENJAWAT AWAM tetapi lebih KETARA sebagai AHLI POLITIK PARTI.
 • Ini juga telah MEMBURUKKAN lagi KEADAAN di dalam JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN pada hari ini.
BUKAN SALAH RAKYAT
 • Jika RAKYAT dan Parti-Parti PEMBANGKANG Menggunakan KELEMAHAN yang di sebutkan untuk MENGKRITIK JENTERA PENTADBIRAN NEGARA pada masa ini.
 • Dimana KERAJAAN YANG MEMERINTAH harus lebih MEMBUKA MATA & TELINGA untuk lebih PEKA terhadap APA YANG SEDANG BERLAKU.
 • Dan melakukan apa yang di katakan TRANSFORMASI yang sebenar-benar nya.
editor

No comments:

Post a Comment