Wednesday, June 22, 2011

LAPORAN KEBEBASAN EKONOMI MALAYSIA - 2011

TIPsNIAGA.COM - BUSINESS NEWS - Post #312


LAPORAN KEBEBASAN EKONOMI MALAYSIA - 2011
APA YANG ANDA PERLU KETAHUI


INDEK KEBEBASAN EKONOMI MALAYSIA
  • Score: 66.3 (lebih tinggi dari Tahun lepas +1.5 pt)
  • Rank: 53
  • Position: Tangga ke-9 daripada 41 buah Negara Benua Asia Pacific
FAKTOR PENYEBAB
  • Berjaya membawa masuk beberapa PELABURAN kedalam Negara melalui pelbagai Usaha yang di jalankan oleh Pihak Kerajaan.
  • Juga kerana di dalam negara maseh belum lagi di Wartakan GAJI MINIMA untuk Golongan Pekerja.
  • Sektor Buruh maseh di dalam Perundangan yang maseh Fleksibel.
  • Cukai Pendapatan Peribadi dan Cukai Syarikat yang di lihat sebagai Moderate dan berkurangan dari Tahun 2009.
  • Perubahan Dasar Negara terhadap Pelaburan Asing ke dalam Negara yang lebih Longgar.
  • Perubahan di dalam Sistem Perundangan untuk menangani Gejala Rasuah juga di lihat sebagai Pemangkin Pelaburan baru dan serta meningkatkan Keyakinan Pelabur.
FAKTA RINGKAS EKONOMI
Population: 27.8 million
GDP (PPP)
  • $382.3 billion
  • -1.7% growth
  • 3.7% 5-year compound annual growth
  • $13,769 per capita
Unemployment: 3.7%
Inflation (CPI): 0.6%
FDI Inflow: $1.4 billion

SCORE POINTS - By The Heritage Foundation (2011)
BUSINESS FREEDOM: 69.7 ( -0.2)
  • Business Freedom menurun di sebabkan oleh faktor kelambatan di dalam Proses Permohonan PERLESENAN.
  • Batasan Birokrasi di dalam pelbagai Jabatan Penguat-Kuasaan.
  • Dan gejala ini sedikit sebanyak telah menggugat keberkesanan di dalam Pertumbuhan keusahawanan dalam Negara
TRADE FREEDOM: 78.9 (no change)

  • Purata Kadar Tarif adalah 3.1 peratus pada tahun 2007. 
  • Beberapa tarif tinggi, sekatan import, akses tinggi kepada perkhidmatan telah menghalang Pasaran, import dan Pelesenan Eksport untuk menggalakkan Industri yang Strategik.
  • Peraturan-Peraturan yang tidak TELUS dan Piawaian, Undang-Undang Anti-Lambakan, TIDAK TELUS, Perolehan Kerajaan maseh juga TIDAK TELUS
  • SUBSIDI Eksport dan Perlindungan yang LEMAH terhadap HAL HARTA INTELEK menambah kepada KOS OPERASI  PERDAGANGAN. 
  • Lima Belas MATA telah ditolak dari markah kebebasan perdagangan Malaysia untuk mengambil kira halangan bukan TARIF.

FISCAL FREEDOM: 84.6 (+0.3)
  • Malaysia memiliki Cukai Pendapatan yang telah di kurangkan dari 27% kepada 26%
  • Cukai Pendapatan untuk Profesional yang kembali bekerja ke dalam Negara hanya 15%
  • Cukai Syarikat dan Korporat 25%
  • Hanya Cukai Petroleum dalam Kadar 38%
  • Dan banyak lagi Cukai-Cukai yang belum di implimentasikan oleh Kerajaan seperti Cukai GST.
  • Keseluruhan PENCUKAIAN NEGARA adalah 15.3% (GDP)
GOVERNMENT SPENDING: 79.2 (-2.1)
  • Perbelanjaan Kerajaan Malaysia untuk beberapa Tahun kebelakangan ini di lihat dalam sekitar 26.3% dari GDP
  • Dan DEFISIT Perbelanjaan Kerajaan PUSAT pula bertambah kepada 7% dari GDP.
  • Kenaikan atau Pertambahan tersebut berlaku di sebabkan program-Program Transformasi Ekonomi yang sedang di jalankan.
MONETARY FREEDOM: 81.3 (+4.6)
  • Kadar INFLASI negara maseh di dalam lingkungan 1.9% dari Tahun 2007 - 2011
  • Kebanyakan Harga di tentukan oleh kehendak PASARAN
  • Tetapi ada beberapa Harga Barangan yang di kawal oleh Pihak Kerajaan seperti Minyak Petrol, Minyak Sawit, Tepung, Gula, Susu, Roti, Daging dan Ayam.
  • Atas sebab itu 10 Markah telah di tolak kerana maseh wujud campur-tangan Pemerintah.
INVESTMENT FREEDOM: 45.0 (+15.0)
  • Semua PROSES CADANGAN yang di ajukan oleh Pihak Pengilangan dari Pelabur Luar dan Dalam Negara di TAPIS oleh Pihak Kerajaan.
  • Dan sebarang PERTIKAIAN dalam Industri Perniagaan SANGAT KOMPLEK dan memakan masa untuk di selesaikan.
  • Syarat-Syarat & Peraturan di lihat terlalu Membebankan Pengusaha dan Tidak TELUS.
  • Rakyat dan bukan Rakyat di benarkan untuk memiliki AKAUN TUKARAN ASING dan tidak ada Peraturan mengenai HAD untuk Pelabur Asing untuk membawa keluar Wang Pelaburan.
  • Hanya Rakyat Malaysia di benarkan memiliki HAK TANAH
FINANCIAL FREEDOM: 50.0 (no change)
  • Sektor Kewangan Malaysia berterusan tumbuh dengan bertambah nya keberkesanan di dalam Sistem Pengurusan dan Pengawalan Perbankkan.
  • Kebenaran untuk bank-bank bergabung bagi menambah Daya Saing
  • Pertumbuhan yang baik di dalam Sektor Perbankkan SHARIAH
  • Tetapi Pelaburan Kewangan Asing maseh lagi di Hadkan di Malaysia secara Pelaburan langsung.
  • Pegangan Ekuiti Asing di dalam Syarikat berdaftar di Malaysia di naikkan dari Kadar 49% kepada 70%
  • Sistem Kewangan Malaysia di lihat telah berjaya mengatasi Krisis Kewangan yang melanda Dunia.
  • Langkah untuk mengembangkan semua POTENSI di dalam Sektor Kewangan negara di lihat maseh di teruskan dengan gigih.
PROPERTY RIGHTS: 50.0 (-5.0)
  • HAK Harta Persendirian di Malaysia maseh di kawal ketat.
  • Tetapi Sistem Kehakiman di lihat maseh di kawal oleh Pengaruh Ahli-Ahli Politik.
  • Kes-Kes Syarikat memakan terlalu lama untuk di Proses dan di bicarakan
  • Walaupun Wujud rancangan Kerajaan untuk mengiktiraf Perjanjian Copyright dari Pertubuhan Harta Intelek Dunia (WIPO) dan Perjanjian Persembahan WIPO dan Phonograms, yang berkaitan dengan Aduan dan Penguat-Kuasaan yang Longgar dan HAK Harta Intelektual tetapi keadaan yang sama maseh berterusan
  • Pembuatan dan Penjualan Produk PALSU telah menyebabkan Kerugian yang serius untuk Pengeluar produk Pengguna dan Farmaseutikal.
FREEDOM FROM CORRUPTION: 45.0 (-6.0)
  • Kes-Kes RASUAH maseh lagi Wujud dan berluasa
  • Dimana Negara Malaysia berada di Tangga Ke-56 dari 180 negara di dalam laporan Transparency International’s Corruption Perceptions Index   
  • Malaysia di lihat memiliki Undang-Undang yang cukup untuk Membenteras RASUAH tetapi PERLAKSANAAN Undang-Undang di lihat tidak di lakukan dengan serius di sebabkan oleh kekebalan yang di miliki oleh seseorang apabila berkait rapat dengan Anggota Pemerintah.
  • Laporan media banyak melaporkan Kes-Kes Rasuah yang berprofile tinggi tetapi tidak ada laporan yang mengatakan mereka telah di dakwa atas setiap kesalahan yang di lakukan.
LABOR FREEDOM: 79.2 (+7.8)
  • Malaysia pada hari ini di lihat telah lebih terbuka dan mengamalkan Perundangan Buruh yang lebih Moden dan Fleksibel.
  • KOS untuk menggajikan Pekerja maseh rendah tetapi KOS untuk memberhentikan Pekerja maseh MAHAL dan tidak mudah.
  • Belum Wujud GAJI MINIMA KEBANGSAAN
  • Dan MASA BEKERJA untuk Golongan Pekerja maseh di lihat Fleksibel.
CABARAN UNTUK PIHAK KERAJAAN
  • Adalah menjadi Tugas & Tanggung Jawap pihak KERAJAAN MALAYSIA samaada yang sedang MEMERINTAH pada hari ini ATAU yang akan MEMERINTAH pada masa hadapan untuk MEMPERBETULKAN apa juga KELEMAHAN di dalam SISTEM TADBIR-URUS EKONOMI MALAYSIA
  • Jika di lihat daripada PERMASAALAHAN yang maseh berlaku, Perdana Menteri Malaysia sekarang harus mengarahkan CEO PEMANDU - Dato Seri IDRIS JALA untuk melakukan TRANSFORMASI di dalam SEKTOR PENTADBIRAN KERAJAAN di semua KEMENTERIAN sebelum di kirim ke mana-mana Negara Afrika.
  • Dimana MASAALAH UTAMA nya ialah TERLALU BANYAK BIROKRASI yang berpunca dari terlalu banyak KEMENTERIAN yang di wujudkan hanya semata-mata untuk memberi TUGAS kepada KETUA-KETUA PARTI KOMPONEN Barisan Nasional dan bukan bertujuan untuk MELICINKAN SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN.
  • PENSTRUKTURAN semula di Semua KEMENTERIAN amat di perlukan jika mahu melihat PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI NEGARA MALAYSIA ini berjaya di lakukan.
  • Kerana BUKAN SEMUA MENTERI yang menerajui SETIAP KEMENTERIAN itu benar-benar BERKALIBER untuk mengetuai KEMENTERIAN masing-masing, perkara seperti ini di lihat sebagai suatu pembaziran DANA RAKYAT untuk membayar GAJI mereka.
editor

No comments:

Post a Comment