Saturday, June 04, 2011

SWOT #14: IDEOLOGI TADBIR URUS MODEL SINGAPURA - Post #284

TIPsNIAGA.COM - SWOT ANALYSIS - Post #284


IDEOLOGI TADBIR URUS MODEL SINGAPURA
KEWUJUDAN TAMADUN BAHARU


IDEOLOGI POLITIK SINGAPURA
 • Semenjak MERDEKA, Negara Singapura memilih untuk menggunakan IDEOLOGI "ONE NATION - ONE SINGAPORE", dan sememang nya IDEOLOGI ini di perkenalkan oleh PENASIHAT NEGARA yang di ambil daripada Negara ISRAEL, yang bukan sahaja Berperanan untuk Membentuk Sosio-Politik Singapura tetapi di dalam SEMUA HAL-HAL PEMBANGUNAN Prasarana Negara, Pendidikan, Ekonomi dan Pertahanan.
 • Dan langkah ini telah memanfaatkan Negara Singapura dari banyak Sudut dan semua nya mewujudkan Kebaikan kepada Rakyat dan Negara serta Kerajaan yang Memerintah.
MAKSUD ONE NATION - ONE SINGAPORE
 • Oleh kerana di dalam Negara Singapura yang Rakyat nya terdiri daripada pelbagai KAUM dan Bangsa, maka Kerajaan telah mengambil INISIATIF untuk MEMBENTUK Suatu IDEOLOGI BAHARU yang perlu di TANAM di dalam semua Rakyat Singapura.
 • Kerana, PELAN ASAL SINGAPURA ialah untuk menjadikan NEGARA sebagai NEGARA PERINDUSTRIAN yang BERTEKNOLOGI TINGGI yang BERSUMBERKAN RAKYAT SENDIRI.
 • Ini di sebabkan Negara Singapura tidak memiliki Sumber-Sumber Bahan Asli yang boleh di jadikan sebagai PENDAPATAN NEGARA.
 • Dan jika Negara Singapura INGIN MENCAPAI MATLAMAT yang di sasarkan itu, maka IDEOLOGI "ONE NATION ONE SINGAPORE" sangat perlu di laksanakan.
TUJUAN & MATLAMAT ONE NATION ONE SINGAPORE
 • Untuk membentuk JATI DIRI sebagai RAKYAT SINGAPURA tanpa MERUJUK kepada BANGSA atau KAUM.
 • Dimana SETIAP RAKYAT adalah BANGSA SINGAPURA secara PERUNDANGAN NEGARA tetapi ASAL USUL mereka maseh di KEKALKAN, termasuk BAHASA IBUNDA Bangsa masing-masing.
 • MERASAI sebagai SATU BANGSA SINGAPURA atau di sebut sebagai SINGAPOREAN, akan MEMUSATKAN Pemikiran dan Penumpuan Bekerja dengan DISIPLIN YANG TINGGI yang bersesuaian dengan MISI untuk menjadikan Negara Singapura sebagai NEGARA TEKNOLOGI.
CARA UNTUK MENCAPAI MATLAMAT TERSEBUT
PERTAMA
 • SISTEM PENDIDIKAN hanya di wujudkan dalam SATU BAHASA UTAMA iaitu di dalam BAHASA INGGERIS sebagai BAHASA KOMUNIKASI
 • BAHASA MELAYU maseh TETAP Di Iktiraf sebagai BAHASA KEBANGSAAN
 • BAHASA-BAHASA KAUM Di Iktiraf sebagai BAHASA RASMI
KEDUA
 • Semua MATA PELAJARAN di ajar di dalam BAHASA INGGERIS
 • Supaya SEMUA RAKYAT dapat BERKOMUNIKASI sesama Rakyat dalam SATU BAHASA dan dapat BERHUBUNG dengan BANGSA ASING melalui BAHASA yang SAMA.
KETIGA
 • MATA PELAJARAN BAHASA IBUNDA maseh di ajar kepada SETIAP BANGSA melalui KELAS-KELAS BAHASA yang DI KHUSUSKAN.
 • Dan semua BANGSA DI WAJIBKAN untuk mengambil Mata Pelajaran BAHASA IBUNDA di masukkan ke dalam SYARAT untuk meraih SIJIL PERSEKOLAHAN di Peringkat Rendah dan Menengah.
MATLAMAT NYA
 • Untuk MENGHAPUSKAN RASA PERKAUMAN kepada KAUM SENDIRI
 • Untuk MENYATU-PADUKAN PEMIKIRAN secara NASIONAL
 • Untuk MENGELAKKAN PERMUSUHAN di antara KAUM
HASIL NYA
 • Kini boleh di katakan 99% Rakyat Singapura BERTUTUR dalam BAHASA INGGERIS
 • 100% mendapat Pendidikan dalam BAHASA INGGERIS
 • Dan Maseh dapat MENGEKALKAN Penggunaan BAHASA IBUNDA kaum Masing-Masing.
 • Dan Ramai juga yang telah menjadi Multi Linguistic atau boleh Bertutur dalam banyak BAHASA RASMI Negara iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Mandarin, Bahasa Tamil dan juga Bahasa-Bahasa Dunia yang lain.
WUJUD NYA TAMADUN BAHARU
1...Dengan FALSAFAH ONE NATION ONE SINGAPORE, maka Rakyat Singapura kini telah MENCERMINKAN DIRI mereka sebagai BANGSA SINGAPURA atau SINGAPOREAN
2...Yang juga di kenali sebagai :
 • Industrious Workers (pekerja perindustrian)
 • Multi Linguistics Workers (pekerja berbilang bahasa)
 • Multi Talented Workers (pekerja berbilang bakat)
 • Highly Educated Workers (pekerja berpelajaran tinggi)
 • Highly Discipline Workers (pekerja berdisiplin tinggi)
3...Itu semua menjurus kepada Pembentukkan CARA & PEMIKIRAN Rakyat Singapura terhadap TUGAS & TANGGUNG JAWAP sebagai RAKYAT SINGAPURA.
GAYA PENTADBIRAN & PENGURUSAN MODEL SINGAPURA
 • Lebih mementingkan PENDIDIKAN FORMAL yang Cemerlang
 • Penguasaan BAHASA INGGERIS yang baik
 • SIFAT KETERBUKAAN Antara Kaum dan Bangsa
 • Nilai-Nilai KECEKAPAN & PENGUASAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAP.
 • KECEKAPAN untuk BERSAING dengan Sesama Sendiri dalam Suasana yang SIHAT.
ASAL USUL MODEL PENGURUSAN
 • SINGAPURA semenjak MERDEKA telah banyak BELAJAR dari MODEL-MODEL PENTADBIRAN & PENGURUSAN dari Bangsa-Bangsa yang BERJAYA seperti dari Amerika Syarikat, Britain, German, Perancis, Jepun, Korea.
 • Dan oleh kerana Negara Singapura di jadikan PUSAT INDUSTRI yang PELBAGAI NEGARA, maka Rakyat Singapura secara Tidak Langsung telah TERBENTUK menurut ACUAN PELBAGAI GAYA KEPIMPINAN dari semua Pelusuk Dunia.
 • Akhir nya Rakyat Singapura telah dapat MEMBENTUK GAYA KEPIMPINAN mereka yang TERSENDIRI serta UNIK.
AKHIR NYA
 • KAUM-KAUM ASAL yang menurut BANGSA Masing-Masing, seperti Melayu, China dan India di sifatkan sebagai BANGSA yang ASING oleh Negara-Negara Asal-Usul mereka sendiri.
 • Dimana, mereka di anggap sebagai ORANG yang SOMBONG oleh Bangsa-Bangsa mereka sendiri di Negara-Negara Keturunan Rumpun Asal.
 • Tetapi dalam MASA yang sama, mereka Mengiktiraf KEMAJUAN yang di capai oleh BANGSA SINGAPURA.
editor

No comments:

Post a Comment