Saturday, August 06, 2011

HALAL EROPAH: PIAWAIAN HALAL EROPAH

TIPsNIAGA.COM - BUSINESS & ECONOMY - Post #364


HALAL EROPAH: PIAWAIAN HALAL EROPAH
APAKAH KAYU UKUR YANG MEREKA IKUTI


PIAWAIAN HALAL EROPAH

 • Jawatan-kuasa Eropah untuk Standards (CEN) menubuhkan satu Kumpulan Kerja untuk menganalisis kemungkinan Standard Eropah pada Makanan Halal. 
 • Mesyuarat Pertama nya telah di adakan lewat October 2010 oleh Institut Standard Austria di Vienna. 

Di Brussels pada 26 November 2010
 • Kesatuan Eropah, Makanan Halal menjana jualan kira-kira 600 billion euro setahun dimana Makanan Halal adalah makanan yang penggunaan di benarkan untuk umat Islam di bawah Undang-Undang Islam.
 • Pasaran Ini meliputi 16 Juta Umat Islam tinggal di EU adalah Satu Rekod Pertumbuhan yang kukuh. 
 • Beberapa syarikat sudah memasukkan Makanan Halal dalam Strategi Perdagangan mereka seperti Rangkaian Makanan Segera Perancis - QUICK, yang kini menawarkan makanan yang khusus di mana pelanggan yang di tawarkan hanya Daging Halal. 
 • Oleh itu, ada keperluan untuk Standard Halal di Eropah yang seragam untuk memastikan Amanah dan Keselamatan kedua-dua di dalam Rangkaian Nilai Penciptaan dan untuk Pengguna. 
Pada 25 Oktober 2010
 • Institut Standard Austria (ASI) mengadakan mesyuarat pertama yang Kumpulan Kerja baru "Makanan Halal" di Vienna. Ahli-Ahli kumpulan kerja ini adalah pakar-pakar dari pelbagai Negara termasuk Turki serta Bosnia dan Herzegovina. 
 • Selain itu, ia termasuk Wakil-Wakil Pertubuhan-Pertubuhan Eropah, seperti ANEC, Suara Pengguna Eropah dalam Piawaian dan Ternakan Eropah dan Kesatuan Perdagangan Daging. 
 • Tugas Kumpulan Kerja (WG CEN / BT 212) adalah untuk menganalisis kemungkinan Standard Eropah yang Mengawal Selia keperluan bagi Makanan Halal. 
Satu Standard untuk Semua Makanan Halal 
 • Pada mesyuarat pertama, Ahli-Ahli bersetuju bahawa Standard Eropah masa depan harus meliputi semua bahan-bahan makanan dan tidak perlu terhad kepada Produk Daging. 
 • Cadangan termasuk produk-produk seperti Dadah dan Kosmetik telah di tolak pada masa itu dan selain itu, Kumpulan Kerja ini memutuskan untuk memberi tumpuan kepada Keseluruhan Rantaian Makanan dan bukan semata-mata pada bahagian-bahagian, seperti Pengeluaran. 
 • Pada mesyuarat itu, Pakar-Pakar Kumpulan Kerja berkongsi pengalaman negara mereka sendiri mengenai Makanan Halal.
 • Contoh nya, sama ada negara-negara yang mempunyai Peraturan-Peraturan Undang-Undang yang terpakai dan piawaian, syarat-syarat yang mengandungi dan Dokumen-Dokumen Rujukan yang di gunakan untuk PENSIJILAN, jika ada. 
 • Selain itu, mereka mula menyediakan gambaran keseluruhan masyarakat Islam dan kedudukan mereka di negara-negara Eropah yang pelbagai. 
 • Kumpulan kerja juga bercadang untuk bekerjasama dengan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) untuk mendapat Faedah daripada pengalaman dalam Pembangunan Spesifikasi berasaskan Konsensus dalam bidang Makanan Halal. 
 • Semua usaha ini berfungsi untuk menyediakan Pembangunan Standard Eropah terhadap Makanan Halal yang diiktiraf oleh Islam, yang keperluan adalah selaras dengan Undang-Undang yang berkaitan dan yang juga boleh di laksanakan oleh Usahawan Rangkaian Makanan. 
Makanan Halal Di Austria
 • Syarat-Syarat untuk Rangkaian Makanan adalah Standard ONR 142,000 yang telah di terbitkan pada bulan November 2009.
PIAWAIAN MAKANAN HALAL EROPAH
Di Eropah, mereka merujuk kepada beberapa Badan-dan Pertubuhan Islam yang bertaraf NGO yang menjaga Kebajikan Konsep Pasaran Halal dalam Perdagangan Global dan Pengiktirafan melalui Kerjasama yang di wujudkan dengan Ahli-Ahli Bersekutu di kalangan Usahawan Makanan.
PROSES PENSIJILAN EROPAH
LANGKAH 1 - Perancangan untuk Kejayaan
 • Mendapatkan Pensijilan daripada Agensi Pembangunan Halal Standard Eropah merupakan suatu cabaran yang besar kepada beberapa syarikat. 
 • Oleh itu, adalah penting bahawa syarikat-syarikat yang berminat untuk mendapatkan Kelayakan oleh Standard Halal boleh mempertimbangkan dengan berhati-hati apa yang perlu mereka capai sebelum memohon Audit Pensijilan. 
 • Anda boleh mendapatkan Versi terkini Eropah Standard Halal (EHS) dan juga menghubungi Badan-Badan Pensijilan pihak ketiga yang di-tauliahkan untuk mendapatkan nasihat sebelum Pemeriksaan. 
LANGKAH 2 - Cara Di Sediakan
 • Salinan Perintah Standard Halal dan Penilaian Pematuhan Tapak dan Pengeluaran anda untuk keperluan kelulusan Piawaian Halal Eropah. 
 • Agensi Pembangunan Halal Eropah telah menerbitkan Dokumen Panduan mengenai AMALAN terbaik dan penggunaan standard, yang juga boleh membantu. 
 • Untuk membantu dalam perlaksanaan Pembangunan Standard Halal Eropah, Agensi Pembangunan Halal Eropah telah membangunkan pelbagai Kursus Latihan Praktikal untuk Kakitangan, Pengurusan, Pemeriksa Dalaman, Kakitangan Pengeluaran.
LANGKAH 3 - Penilaian Sendiri
 • Mengkaji semula Sistem dan Amalan Semasa terhadap keperluan Piawaian Halal Eropah (EHS) untuk mengenal pasti kawasan yang mungkin memerlukan Kajian lanjut sebelum menjalankan audit penuh. 
 • Ini boleh di jalankan oleh Pemeriksa Dalaman anda sendiri atau oleh Perunding yang biasa dengan Piawaian Halal Eropah (EHS) atau dengan meminta Juru audit Pihak Ketiga yang di luluskan oleh Agensi Pembangunan Halal Eropah untuk menjalankan Pra-Penilaian
 • Tetapi Pihak Juru audit tidak mampu untuk mengadakan Perkhidmatan Perundingan walaupun mereka boleh mengenal pasti kawasan-kawasan di mana kajian lanjut di perlukan. 
 • EHDA boleh memberikan anda dengan senarai Organisasi Perundingan yang mungkin dapat membantu Pembangunan dalaman anda.
LANGKAH 4 - Pilih Badan Pensijilan
 • Pilih sebuah Badan audit bertauliah yang di luluskan oleh Agensi Pembangunan Halal Eropah untuk menjalankan penilaian pada Laman anda atau produk Halal anda. 
 • Badan audit hanya yang berdaftar dengan Agensi Pembangunan Halal Eropah Eropah Agensi Pembangunan Halal boleh menjalankan audit. 
 • Anda boleh mencari Agensi Pembangunan Halal Eropah Badan audit yang di luluskan dengan menghubungi Ibu Pejabat EHS: 
 • Badan Persijilan akan memerlukan maklumat tapak dan operasi anda sebelum dapat menyediakan sebut harga bagi audit.
LANGKAH 5 - Audit
 • Satu Pelan Rancangan bagi audit hendaklah di sediakan oleh Badan audit untuk memastikan bahawa anda dan pasukan anda betul bersedia. 
 • Audit boleh di lanjutkan jika kakitangan atau dokumentasi tidak boleh di dapati untuk di audit kerana itu Penyediaan Pelan Rancangan adalah penting. 
LANGKAH 6 - Tindakan Pembetulan
 • Pada akhir audit, Juru audit perlu menyediakan senarai bertulis mana-mana kawasan pematuhan bukan yang perlu Pembetulan untuk mendapatkan pensijilan, ini juga akan di bincangkan pada mesyuarat PENUTUP. 
 • Jika bukan-conformances telah di kenal pasti, ini mesti di-tangani dan bukti yang sesuai yang di berikan kepada badan audit untuk penilaian dalam tempoh 28 hari. 
 • Dalam keadaan tertentu ia mungkin perlu untuk Juru audit untuk kembali ke kawasan tersebut untuk menyemak bahawa tindakan Pembetulan yang sesuai telah diambil.
LANGKAH 7 - Keputusan Pensijilan 
 • Badan audit akan mengkaji semula laporan audit daripada Juru audit dan Dokumentasi Tindakan Pembetulan yang di sediakan untuk membuat keputusan Pensijilan.
LANGKAH 8 - Pengeluaran Laporan dan Sijil (jika berkenaan)
 • Laporan audit hendaklah di keluarkan dalam tempoh 42 hari dari tarikh audit asal kepada orang yang di bayar untuk audit. 
 • Satu Salinan Laporan itu di hantar secara automatik ke Agensi Pembangunan Halal Eropah untuk membenarkan Kawalan Kualiti dan memeriksa Integriti Halal Badan Pensijilan yang menjalankan audit.
 • Pensijilan kemudian nya akan di keluarkan jika Pematuhan penuh dapat di capai. 
 • Dalam Kes tertentu Agensi Pembangunan Halal Eropah boleh mendapatkan penjelasan lanjut atau Pemeriksaan sebelum Pensijilan dikeluarkan. 
 • Syarikat-syarikat yang memerlukan Pensijilan di minta menyediakan susun atur tapak pengeluaran dan proses terlebih dahulu kepada Juru audit / Pemeriksa. 
 • Semua syarikat-syarikat yang telah mencapai Pensijilan Halal bagi Produk Makanan dan Tapak Pengeluaran di minta untuk memberikan butiran untuk di letakkan pada laman web Halal Agensi Pembangunan Eropah untuk Mengiklan pencapaian mereka.
LANGKAH 9 - Pengeluaran Laporan Kepada Pelanggan
 • Ia adalah Prinsip Agensi Pembangunan Halal Eropah bahawa Skim Laporan Audit yang di miliki oleh syarikat itu untuk membayar audit dan Salinan hanya boleh di berikan kepada pihak lain atas permintaan Pemilik (salinan yang diberikan kepada Agensi Pembangunan Halal Eropah dan ini adalah diadakan secara Rahsia).
 • Ia adalah biasa untuk membenarkan pengeluaran Salinan Laporan atau Perakuan bagi pelanggan.
RUMUSAN
 • Ini menunjukkan bahawa Negara-Negara Eropah walaupun bukan terdiri dari Penduduk yang Beragama Islam terbesar tetapi mereka sangat Menghormati dan PEKA terhadap keperluan HALAL terhadap Pengguna-Pengguna Islam di Eropah.
 • Dan mereka di lihat LEBIH BERSUNGGUH-SUNGGUH serta JUJUR untuk melaksanakan Segala PIAWAIAN HALAL terhadap Semua Produk Makanan untuk Pengguna Islam.
 • Juga Usaha-Usaha yang di jalankan oleh Pihak EHS ini adalah lebih Profesional serta Bersistematik jika di bandingkan dengan Usaha Pihak JAKIM di Malaysia.
 • Ini adalah kerana "POLITICAL WILL" atau KEMAHUAN POLITIK yang Kuat telah mendorong Pihak Eropah untuk melaksanakan PENSIJILAN HALAL dengan lebih Pesat dan Teratur.
 • Dan jika anda di Eropah, anda tidak perlu merasa begitu khuatir mengenai HALAL & HARAM kerana setiap makanan untuk Pengguna Islam di jaga dengan Teliti berbanding di Negara Malaysia 
Editor

No comments:

Post a Comment