Friday, September 09, 2011

MANAGEMENT BY OBJECTIVE - MBO - Part II

TIPsNIAGA.COM - BUSINESS & ECONOMY - Post #387


MANAGEMENT BY OBJECTIVE - MBO - Part II
APA YANG PERLU ANDA TAHU


PERANCANGAN DI DALAM MBO
TUJUAN PENGATURAN
 • Tahap Pertama dalam proses MBO adalah untuk menentukan TUJUAN ORGANISASI. 
 • Ini adalah di tentukan oleh Pihak Pengurusan Atasan dan biasa nya akan di bincangkan bersama  semua peringkat Pengurusan yang lain. 
 • Setelah tujuan di tetapkan, semua Ketetapan harus di ketahui oleh semua anggota melalui Surat Pekeliling Rasmi
PENGLIBATAN PENGURUS BAWAHAN
 • Setelah Tujuan Organisasi di definisi kan, Pekerja Bawahan dengan Pengurusan akan menentukan Tujuan Individu mereka. 
 • Dengan cara ini, setiap orang akan terlibat sama di dalam PENETAPAN Tujuan dan sumber, dan Pihak Pengurusan harus memastikan bahawa Orang Bawahan di sediakan dengan alat dan material yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. 
 • Peruntukkan Sumber Daya juga harus dilakukan dalam Perbincangan dengan Orang Bawahan.
PERLAKSANAAN RENCANA
 • Setelah Tujuan di tetapkan dan Sumber Daya di peruntukkan maka Orang Bawahan akan dapat melaksanakan segala Perancangan tersebut. 
 • Jika ada bimbingan atau klarifikasi diperlukan, mereka dapat menghubungi atasan mereka untuk mendapatkan pandangan terhadap penilaian sesuatu Tugasan 
 • Langkah ini melibatkan Tinjauan Periodik atau Berkala mengenai kemajuan antara Pengurusan dan Orang Bawahan. 
 • Tinjauan tersebut akan menentukan apakah Kemajuan tersebut memuaskan atau Orang Bawahan menghadapi beberapa masalah. 
 • Penilaian Tugasan harus di kaji selidik ini harus di lakukan berdasarkan Piawaian yang Adil dan Teratur.
KEBAIKAN KONSEP MBO
PENGEMBANGAN FALSAFAH BEKERJA
 • MBO adalah FALSAFAH PEKERJAAN yang berorientasi hasil kerja dan ini tidak membawa kepada Krisis Kepimpinan di dalam Pengurusan
 • Pengurusan di harapkan untuk mengembangkan tujuan-tujuan spesifik untuk setiap individu dan kelompok pekerja serta mengembangkan Perancangan Tindakan yang tepat, mengalokasikan sumber daya dan menetapkan piawaian pemantauan. 
 • Ini memberikan kesempatan dan Motivasi kepada staf untuk mengembangkan dan membuat sumbangan positif dalam mencapai Tujuan sesuatu Organisasi.
PENEPATAN TUJUAN 
 • Penetapan Tujuan biasanya merupakan Ciri-Ciri Tahunan dan melalui MBO akan menghasilkan tujuan yang di inginkan melalui hasil yang di harapkan. 
 • Tujuan di buat diverifikasi dan teratur yang akan mendorong tahap Tugasan yang tinggi dan mereka dapat menghadapi masalah dengan baik dan menjadi terbatas jumlah nya. 
 • Pertemuan Pemikiran antara Pengurus Atasan dan Orang Bawahan akan pula mendorong Komitmen yang tinggi dan ini Memajukan cepat sesuatu Organisasi. 
PENILAIAN TUJUAN 
 • MBO menyediakan dasar untuk menilai sesuatu Tugasan seseorang kerana Tugasan tersebut di tetapkan secara bersama-sama oleh Pengurus Atasan dan Orang Bawahan. 
 • Dimana setiap Individu di beri kebebasan yang memadai untuk menilai kegiatan sendiri dan di latih untuk latihan mendisiplinkan diri sendiri.
 • Pengurusan dengan Pengawalan diri sendiri telah menggantikan Corak Pengurusan lama dengan dominasi dalam Proses Konsep MBO dan Penilaian menjadi lebih objektif dan tidak memihak.
PENINGKATAN SEMANGAT
 • Penglibatan Bersama di dalam Pengambilan sesuatu Keputusan dan komunikasi dua arah mendorong Orang Bawahan berkomunikasi secara Bebas dan Jujur. 
 • Penglibatan Bersama dengan Tujuan yang lebih jelas dan Tahap berkomunikasi di tingkatkan akan dapat pergi jauh dalam meningkatkan Moral Kekaryawanan atau Profesionalisma 
PERANCANGAN YANG EFEKTIF
 • Program MBO akan mempertajam Proses Perencanaan Perancangan di sesuatu Organisasi dan Hal ini akan mendorong Pengurusan untuk memikirkan sesuatu yang terbaik untuk hasil yang baik. 
 • Mengembangkan Tindakkan Perencanaan, menyediakan sumber daya untuk Pencapaian Tujuan dan membahas serta menghapuskan hambatan atau sesuatu halangan dan akan membuat sesuatu Perancangan itu lebih cermat, kemas dan teratur 
 • Secara singkat, MBO menyediakan Pihak Pengurusan hasil yang lebih baik dan dapat Bertindak sebagai Pendorong yang Bermotivasi Tinggi
 • MBO memberikan seorang individu atau kelompok dengan kesempatan untuk menggunakan imajinasi dan kreativiti di dalam menyelesaikan sesuatu Misi Tugasan. 
 • Pengurus akan dapat mencurahkan Masa dan tenaga untuk menghasilkan Perencanaan yang Berkualiti serta akan dapat menilai semua Komitmen untuk tujuan yang sama.
 • MBO bertujuan memberikan SASARAN yang JELAS dan memberi mereka Keutamaan di dalam Terma Kekaryawanan.
PENGAWALAN KERJA YANG EFEKTIF 
 • Pemantauan terus-menerus adalah Ciri penting dari MBO dan Hal ini berguna untuk mencapai hasil yang lebih baik. 
 • Tugasan yang sebenarnya dapat di ukur terhadap Piawaian yang di tetapkan untuk Pengukuran Tugasan dan segala Penyimpangan dalam Tugasan dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat
 • MBO adalah suatu Kaedah yang jelas untuk Tujuan diverifikasi Tugasan serta memberikan Jaminan yang luar biasa untuk melaksanakan Pengawalan Tugasan yang lebih baik
KEPIMPINAN PERIBADI 
 • MBO membantu Pengurusan secara individu untuk mengembangkan kepemimpinan pribadi dan keterampilan yang berguna untuk Pengurusan yang efisien di dalam kegiatan sesuatu jenis perniagaan . 
 • Pengurus tersebut juga akan dapat menikmati peluang lebih baik untuk menaiki tangga kenaikan Pangkat dari Kaedah yang bukan Jenis MBO.
KELEMAHAN KONSEP MBO
MAKAN MASA 
 • MBO adalah proses memakan Masa pada semua Tingkatan Tujuan sesebuah Organisasi yang di tetapkan secara hati-hati setelah mempertimbangkan Pro dan Kontra yang memakan banyak masa. 
 • Para Pengurus Atasan di minta untuk mengadakan pertemuan yang sering dalam rangka untuk memperkenalkan Orang Bawahan dengan sesuatu Sistem yang baharu. 
 • Setiap Laporan Kemajuan dan Sesi Analisa Akhir juga akan memakan banyak masa, dan di dalam Konsep MBO di beri penekanan untuk memberikan pendekatan yang Berorientasikan bentuk "Hadiah & Hukuman" 
 • Hal ini di dasarkan pada Imbalan & Hukuman Psikologi dan akan mencuba untuk melaksanakan nya tanpa memihak atau pilih kasih terhadap semua yang terlibat.
 • Jika Menghukum orang-orang yang Hasil Tugasan nya masih di bawah tahap yang di tetapkan atau Tidak Memuaskan, ini akan memberikan Tekanan Mental kepada Anggota Staf yang ada. 
 • Imbalan atau Imbuhan di berikan hanya untuk Hasil Tugasan yang Cemerlang seperti di dalam kertas kerja Program MBO memperkenalkan pelbagai kertas-kerja seperti Manual Pelatihan, Newsletter, Booklet Arahan, Data Tugasan dan Laporan ke Organisasi. 
 • Pengurus memerlukan lapor balik informasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam Organisasi dan Para Karyawan di harapkan untuk mengisi beberapa keperluan sehingga meningkatkan sesuatu kertas kerja mereka
 • MBO adalah suatu Kaedah yang sangat BERKESAN untuk semua MASAALAH Organisasi, tetapi Kaedah MBO juga sering menciptakan lebih banyak masalah daripada yang dapat menyelesaikan sesuatu Masaalah jika tidak di lakukan dengan berhati-hati.
 • Para Orang Bawahan mencuba untuk menetapkan Sasaran yang terendah tetapi akan cuba  menghasilkan keputusan yang tertinggi. 
 • Ketika Tujuan tidak dapat dibatasi dalam jumlah, itu mengarah untuk mengaburkan keutamaan dan menciptakan rasa takut di kalangan Orang Bawahan. 
 • Kadang-kadang, Tujuan Individu mungkin terjadi konflik dengan orang-orang lain misalnya, Tujuan  Pemasaran Pengurus untuk mendapatkan penjualan yang tinggi dan tidak ada sokongan dari Tujuan Pengurusan Pengeluaran maka Pihak Pengeluaran tidak dapat melakukan kehendak tersebut kerana keterbatasan Sumber Kewangan, Masa dan Tenaga Kerja
 • Dalam keadaan seperti itu, setiap individu akan mengikuti jalan yang terbaik dalam kepentingan mereka sendiri, tetapi yang akan RUGI ialah Pihak Syarikat.
MASAALAH PERLAKSANAAN
 • KESUKARAN yang cukup besar mungkin dihadapi ketika untuk Melaksanakan Tujuan Organisasi dengan orang-orang dari individu di dalam setiap Jabatan yang di libatkan. 
 • Pengurus mungkin menghadapi masalah untuk menilai atau mengukur tujuan ketika tujuan-tujuan tidak Jelas dan Realistik
MASAALAH PENEPATAN TUJUAN
 • MBO dapat berfungsi dan berhasil melalui Tujuan yang TERATUR yang diberikan kerja-sama untuk melakukan nya dan disepakati oleh semua. 
 • Masalah timbul ketika: (a) Tujuan Diverifikasi Sukar untuk di laksanakan (b) Tujuan yang tidak Fleksibel atau Janggal (c) Tujuan yang cenderung didahulukan atas orang-orang yang menggunakannya (d) Penekanan lebih besar pada Hasil Kuantitatif dan mudah di ukur yang bukan dari hasil yang penting dan (e) Terlebih Penekanan pada Tujuan Jangka Pendek dalam KOS untuk Tujuan Jangka Panjang
KURANG PENGHARGAAN 
 • Kurang nya Penghargaan MBO di amati pada berbagai Tingkat Organisasi. 
 • Hal ini mungkin kerana Kegagalan Pengurusan Atasan untuk Berkomunikasi dengan Falsafah MBO untuk seluruh kaki-Tangan di dalam semua Jabatan. 
 • Pengurusan juga tidak dapat mendelegasikan secara Efektif kepada orang Bawahan mereka atau Pengurus tidak dapat memotivasi Orang Bawahan dengan baik. 
 • Hal ini menciptakan Kesukaran yang Baharu dalam Perlaksanaan Program MBO.
MENGGUNAKAN KONSEP MBO
SOKONGAN SEMUA 
 • Supaya MBO berhasil, harus mendapatkan Sokongan dan kerjasama dari semua Pihak Pengurusan, dimana MBO harus di sesuaikan dengan Gaya Eksekutif Pengurusan. 
 • Tidak ada Program di dalam  MBO yang boleh berjaya kecuali di terima sepenuh nya oleh semua Pihak Pengurusan. 
 • Orang Bawahan juga harus dengan jelas memahami bahwa MBO adalah KEBIJAKSANAAN Organisasi dan mereka harus menawarkan kerja sama untuk melakukan nya sehingga berhasil. Ini harus menjadi Program semua Program.
PENERIMAAN PENGURUS
 • Dalam Rangka untuk membuat Program MBO berjaya, perkara terpenting ialah Pihak Pengurusan itu sendiri harus menerima nya sebagai Program Terbaik atau Relevan. 
 • Penerimaan tersebut akan membawa keterlibatan yang mendalam dari Pihak Pengurusan dan jika di paksa untuk menerima Program MBO tanpa Pemahaman yang jelas, keterlibatan mereka akan tetap berkurangan pada setiap tahap. 
LATIHAN PENGURUSAN
 • Sebelum Pengenalan Program MBO, para Pengurus harus di berikan latihan yang memadai dalam Falsafah MBO. 
 • Mereka harus berada dalam keadaan untuk mengintegrasikan teknik dengan Falsafah dasar dari perniagaan. 
 • Hal ini penting untuk mengatur sesi latihan di mana tujuan Tugasan di nilai dan Penyimpangan Tugasan  diperiksa. 
 • Para Pengurus dan Orang Bawahan di ajarkan untuk menetapkan Tujuan yang Realistik kerana mereka akan bertanggung jawab terhadap apa juga hasil nya
KOMITMEN ORGANISASI 
 • MBO tidak boleh di gunakan sebagai dekoratif atau hiasan, Ini harus di dasarkan pada sokongan aktif, keterlibatan dan komitmen dari Pihak Pengurusan. 
 • MBO menyediakan tugasan untuk setiap Pengurus dimana mereka harus bekerja-sama dalam hal-hal perencanaan kemampuan mereka untuk bekerja
PERUNTUKKAN MASA DAN SUMBER MANUSIA 
 • Sebuah Program MBO yang di susun dengan baik memerlukan tiga sampai lima tahun operasi sebelum memberikan hasil yang bermanfaat. 
 • Pengurus dan Orang Bawahan harus berorientasi sehingga mereka tidak berharap untuk mendapatkan hasil yang spontan. 
 • Waktu yang tepat dan Sumber Daya harus di tetapkan dan orang-orang di latih dalam Falsafah MBO.
PENGIKTIRAFAN 
 • Pemimpin dan Orang Bawahan harus memiliki Maklumat yang tersedia dengan seberapa yang baik maklumat untuk mereka menilai dan terus Memajukan diri.
 • Dimana Sesi Penilaian Tugasan, Konseling dan Dorongan kepada Orang Bawahan harus sentiasa di berikan. 
 • Pengurus Atasan harus memberi PUJIAN dan itu akan mendorong Orang Bawahan serta kenaikan gaji dan kenaikan Pangkat juga akan memberikan Motivasi yang cukup untuk Mempertingkatkan Daya penghasilan pekerja.
Editor

1 comment: